Skatt

Alla som betalar skatt och avgifter har i likhet med privatpersoner som har en anställning och betalar skatt ett eget skattekonto hos Skatteverket. De inbetalningar som görs till Skatteverket bokförs på skattekontot. Ideella 17 föreningars inkomster kan bli skattefria om de fullföljer kraven för allmännyttiga föreningar, de beskattas dock för fastighets- och rörelseinkomster. Allmännyttiga ideella föreningar är heller inte skyldiga att redovisa moms.

Läs mer om skatt på Verksamt och om ideella föreningar på Skatteverket.