Verksamhet

Svensk Live arbetar för att främja, stötta och utveckla livemusiken och har bl a fått regeringen att ta bort poliskostnaderna för festivaler, gjort så att festivaler som säljer campingbiljetter inte längre behöver erbjuda resegarantier. Vi arbetar också för att andrahandsförsäljningen av biljetter ska upphöra.

Svensk Live – Unga arrangörsnätverket organiserar, utvecklar och förädlar framtidens arrangörer.

Vi gör det lättare för arrangörer att söka arbetstillstånd för artister utanför EU/EES genom att bevaka deras intressen hos Migrationsverket.

Vi påverkar kulturpolitiken och anser att s k popmusik ska betraktas som kultur, svarar på remisser och deltar i möten med myndigheter och politiker för att påverka förutsättningarna för vår bransch.

Vi arbetar för att arrangörer ska betala rimlig ersättning till Stim och Sami och att dessa organisationer inte ensidigt ska kunna fastställa ersättningsnivåer.