Kulturpolitik

Svensk Live påverkar kulturpolitiken och anser att s k popmusik (rock, pop, hip-hop, metal, EDM, americana, soul m.fl.) ska betraktas som kultur. Vi svarar på remisser och deltar i möten med myndigheter och politiker för att påverka förutsättningarna för vår bransch.

Vi arbetar för ökad trygghet på musikarrangemang och för att musikarrangemang ska finnas tillgängliga i hela landet, på landsbygden och i städerna.

Rapporter

Vi menar att popmusik ska betraktas och behandlas som kultur och få relevanta stöd från stat, regioner och kommuner. Som en del i vårt kulturpolitiska arbete har vi arbetat fram ett några rapporter:

Support Your Local Music Scene
Maktens musik – En vitbok om popmusiken och den svenska kulturpolitiken
Vi fortsätter spela pop [men håller på att dö]

Support Your Local Music Scene

Håll oss handen så gör vi det tillsammans! Så börjar den bilaga Svensk Live tillsammans med Studiefrämjandet Halland Musik och Studiefrämjandet Väst knåpat ihop till tidningen GAFFAs senaste nummer. Det handlar om klubbar och livescener för att berätta vad de betyder och bidrar med, men också om de problem som finns för dessa. Så…haffa en GAFFA eller läs den digitala versionen HÄR!


Rapport: Support Your Local Music Scene

Maktens musik – En vitbok om popmusik och den svenska kulturpolitiken.

Viktiga delar av svensk popmusik brottas med stora ekonomiska problem. Det handlar om mindre och medelstora arrangörer runt om i landet – framför allt utanför storstäderna. Ändå väljer stat, regioner och kommuner att ge mindre stöd till popmusik än till andra musikgenres, vilket rapporten lyfter. Här kan du bl.a. läsa om att det var Gustav III som tog konstmusiken till Sverige i slutet av 1700-talet och att 350 år senare är det fortfarande den musiken som samhället i huvudsak ger sitt stöd till. I rapporten belyses obalansen genom att ta Västra Götalandsregionen som exempel. Regionen betalade 2016 ut 531 miljoner kronor till det regionala musiklivet. 502 miljoner gick till Göteborgsoperan och Göteborgssymfonikerna, som får nära en miljon per spelning i stöd. Samtidigt får musikföreningen Beardmen i Skövde ett stöd på endast 1000 kronor per konsert.

När Statens kulturråd ska fördela verksamhetsbidrag till arrangörer bortser man från riksdagens kulturpolitiska mål och ger 35 procent av stödet till jazzarrangörer, medan arrangörer av popmusik med alla dess genres får nöja sig med 8 procent – en andel som minskade mellan 2016 och 2017.

I rapporten berättas också om att personer knutna till Statens musikverk medvetet hindrat stöd till ny popmusik och att regeringen inte anser att svensk popmusiks drygt 70-åriga historia är värd att bevara, och visar hur samtidens och framtidens musik ständigt exkluderas genom ålderdomliga strukturer och en passiv kulturpolitik. Maktens musik är framtagen av Svensk Live i samarbete med Studiefrämjandet Väst.


Rapport: Maktens musik – En vitbok om popmusiken och den svenska kulturpolitiken
Bakgrundsinformation: Musikverket och den ”icke trovärdiga” popmusiken

Vi fortsätter spela pop [men håller på att dö]

Det är vår mening att musikaliska uttryck som tillkommit efter 1950 inte får tillräckligt med plats i kulturpolitiken. Popmusiken likställs med musik som är populär – och musik som är populär likställs med musik som är ekonomiskt lönsam. Det finns en bild av att popmusiken alltid är självförsörjande. Det finns också en stigmatiserande uppfattning om att pop bara är en angelägenhet för ungdomar. Allt det där är fel.

Popmusik är en term som innehåller ett brett spektra av kulturuttryck, såväl kommersiella som experimentella – och allt däremellan. Det handlar om många olika genrer, bl.a. rock, pop, hip-hop, metal, EDM, americana, soul, etc. och det handlar om musiker och scener som berikar det svenska kulturlivet.

Vi menar att även popmusik ska betraktas och behandlas som kultur – och få relevanta stöd från stat, regioner och kommuner. Men kulturpolitiken är fortfarande ett eko från 1970-talet – med etablerade institutioner och aktörer som sedan länge arbetar i ett slutet kretslopp. Det handlar om en värld som ställer krav på konstnärlig höjd och förutsätter att musikerna kan försörja sig på sitt utövande. Artister och arrangörer som arbetar med popmusik kvalar inte in, trots att de producerar kvalitativa scenupplevelser.

Rapporten kartlägger situationen för livemusikscenerna i Sverige och visar en tydlig koppling mellan lågt offentligt stöd för popmusik, musikernas svårigheter att livnära sig på sin musik och ett minskat livemusikutbud.


Rapport: Vi fortsätter spela pop [men håller på att dö]

Upphovsrätt

Under flera år har vi arbetat tillsammans med andra organisationer för att öka transparensen och för att kunna föra konstruktiva förhandlingar med upphovsrättsorganisationerna som t ex. STIM och SAMI.

Vi har tillsammans med andra organisationer arbetat för att påverka lagen som reglerar upphovsrätten. Från och med den 1 januari 2017 finns det till vår glädje en ny lag som ska se till att denna marknad fungerar bättre och PRV utsetts som tillsynsmyndighet för detta. Vi respekterar upphovsrätten och hoppas nu att transparensen ökar och att förhandlingarna blir mindre ensidiga än tidigare.

Våra kontakter med STIM sker via Patrick Fredriksson (Luger) och Joppe Pihlgren.
Våra kontakter med SAMI sker via Robin Åkerman (Paraply Produktion) och Joppe Pihlgren.