Live Style Europe

Svensk Live är medlem i det europeiska nätverket Live DMA och en del av deras arbete inom Live Style Europe (LSE).

LSE syftar till att stärka regionala och nationella spelställen, klubbar och festivaler genom att ge dem kunskap och verktyg för att de ska kunna utvecklas inom live-musikområdet. LSE strävar också efter att öka synligheten för gräsrotssektorn i hela Europa.

För att uppnå detta fokuserar Live DMA på samarbetsåtgärder såsom peer-to-peer-lärande, utbyte på europeisk nivå mellan medlemmarna och med partners och en ömsesidig kommunikationsstrategi.

Live Style Europe – Innehåll

LSE Basics
För att minska ojämlikheter i den europeiska live-musiksektorn erbjuder LSE resurser och verktyg för att live-musikarrangörer ska kunna utveckla sina färdigheter när det gäller regelverk och lagstiftning.

LSE Everywhere
I flera europeiska länder, särskilt i östra och södra Europa, har live-musikarrangörer ingen representativ organisation som stöttar dem. LSE Everywhere syftar till att strukturera livemusikssektorn med stöd och kompetens från andra Live DMA-medlemmar.

LSE for Everybody
LSE for Everybody syftar till att stärka anpassningsförmågan till live-musiksektorns förändringar genom att erbjuda utrymme och tid för reflektion. Arbetsgrupper samlar expertmedlemmar från varje land såväl som externa experter för att dela med sig av sin kunskap.

LSE World
Live DMAs The Survey är en innovativ datainsamling och metodik för att dela kunskap om sektorns nuvarande situation. Den utvecklar färdigheter, kapacitet och expertis för att analysera och sprida sektoriella frågor. De publicerade resultaten kan bl.a. användas från lokal till europeisk nivå i frågor till förmån för en mer levande musikpolitik.

LSE Values
LSE Values syftar till att synliggöra värdet av live-musikarrangörer genom att medialt koppla samman och lyfta problem med hjälp av artisters stöd. En stor mediekampanj kommer att släppas med hjälp av lokala spelställen och artister för att öka medvetenheten hos beslutsfattare och befolkningen för den oberoende sektorn för levande musik.

LSE Connexions
Spelställen och klubbar utvecklar social sammanhållning och de har en viktig kulturell och ekonomisk inverkan på sin närmiljö. Open Club Day stärker relationerna mellan spelställen och deras grannar, utvecklar nyfikenhet kring lagar och förordningar för spelställen och lockar nya publik med ett tydligt europeiskt mervärde.

Läs mer om Live DMAs arbete inom Live Style Europe HÄR