Driva förening

Svensk Live – Unga arrangörsnätverket har köpt in eBas för sina medlemmar. eBas är en programvara framtagen av Sverok Admin för administration av lokala ungdomsföreningars dokument och medlemmar samt årlig inrapportering till oss.

Från inrapporteringen använder vi bl a medlemsstatistik när vi söker statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Mucf. Statsbidraget gör att vi kan betala ut föreningsbidrag och subventionera kurser, träffar m m för våra unga arrangörer.

Inloggning till eBas
Förteckning över ungdomsföreningars e-posadresser för inloggning i eBas (för medlemmar – lösenordsskyddat)