Starta förening

5 enkla steg

Att starta förening är inget svårt. Det som krävs att ni är minst tre personer som bestämmer er för att starta föreningen.

Uppstartsmöte

När ni bestämt er för att starta föreningen har ni ett uppstartsmöte där ni börjar arbetet med att bilda föreningen. Ni ska också skriva förslag på stadgar som ska antas på en konstituerande årsstämma. I stadgarna står föreningens syfte och hur verksamheten ska genomföras.

Medlemmar

Kärnan i föreningen är medlemmarna. Det är de som bestämmer vad som ska göras och vilka som ska sitta i föreningens styrelse. Inför den konstituerande årsstämman kan det också vara bra att göra ett register över de personer som startar föreningen och en dagordning över punkter som ska tas upp.

Som ungdomsförening inom Svensk Live har ni möjlighet att hantera ert medlemsregister via tjänsten E-Bas.

Konstituerande årsstämma

Nu är det dags för en konstituerande årsstämma där ni formellt bildar föreningen, antar stadgar och väljer vilka personer som ska sitta i föreningens styrelse och har rätt att juridiskt teckna avtal i föreningens namn.

Skriva protokoll

Ni behöver skriva protokoll för den konstituerande årsstämman, framtida stämmor och styrelsemöten. Protokollet ska följa dagordningen och redovisa alla beslut som tas.

Organisationsnummer och konto

När föreningen har antagit namn, stadgar och valt en styrelse blir den en juridiskt person. Som juridisk person kan föreningen ansöka om organisationsnummer hos Skatteverket. Att ha ett organisationsnummer underlättar när ni vill öppna konto, skriva avtal m m.

När ni har ett organisationsnummer tar ni kontakt med ert lokala bankkontor för att öppna konto i föreningens namn. Ni ska ta med protokollet från den konstituerande årsstämman som visar vem som är firmatecknare.

Bli medlem i Svensk Live

Nu är det dags att bli medlem i Svensk Live och ta del av våra bidrag, kurser, träffar, nätverk m m.

Efter föreningsstarten: Driva förening

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor (Mucf) finns mer information om hur arbetet i en ideell förening kan fungera.