Vår idé

Vi vill förbättra världen med livemusik och förbättra världen för livemusik!

Vi är den svenska livemusikens röst!

Vi arbetar för att främja, stötta och utveckla livemusiken.

Vi påverkar kulturpolitiken och anser att s k popmusik ska betraktas som kultur, svarar på remisser och deltar i möten med myndigheter och politiker för att påverka förutsättningarna för vår bransch.

Vi är med i referensgruppen för Migrationsverkets arrangörslista. Arrangörer som är med på listan slipper ansöka och betala för arbetstillstånd för artister utanför EU/EES (t ex. artister från USA, Kanada och Australien med flera.)

Vi respekterar upphovsrätten och arbetar för att arrangörer ska betala rimlig ersättning till Stim och Sami och att dessa organisationer inte ensidigt ska kunna fastställa ersättningsnivåer.

Vi arbetar också för trygga och säkra biljettvillkor.

Vi organiserar, utvecklar och förädlar framtidens arrangörer inom vårt unga arrangörsnätverk.

Vi arbetar för medlemmarnas intressen.

Vi arbetar för medlemmarnas intressen, både enskilt och gemensamt. Om enskilda medlemmars intressen krockar förhåller vi oss neutrala.

Vi samarbetar med andra.

Vår hållning är att söka samarbeten, både inom och utanför organisationen, för att kunna arbeta så effektivt som möjligt.

Vi arbetar för jämställdhet och motverkar främlingsfientlighet.

Vi arbetar för ett jämställt musikliv och att vår del av branschen ska utvecklas. Vi arbetar också för att påverka andra delar av musikbranschen samt samhället i stort för ökad jämställdhet.

Vi som organisation och våra medlemmar motarbetar all form av diskriminering och främlingsfientlighet.

Vi arbetar för yttrandefrihet.

Vi arbetar för att stärka yttrandefrihet och för friheten att uttrycka sig fritt konstnärligt. Vi värnar om grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Vi är partipolitiskt och religiöst obundna.