Greentopia

Greentopia – Evenemang som drivande kraft i klimatomställningen

Evenemang utgör en växande miljardindustri och är en allt viktgare verktyg för samhällsutveckling. Glädjen och lusten i ett evenemang är något speciellt. Här finns en kraft och makt att påverka och förändra. Just därför har evenemang en stor potential att bidra till, trycka på och påskynda klimatomställningen.

I Greentopia går evenemangsnäringen samman med ett antal svenska städer för att minska det gemensamma klimatavtrycket. Svensk Live är projektägare i den treåriga satsningen där vi arbetar med tre perspektiv: konsument, producent och intressent. Allt med fokus på de områden som ger mest klimatnytta vid evenemang: mat och dryck, transport och textil.

Eftersom vi står inför en klimatkris där livet som vi känner det står på spel är tiden knapp för att hitta lösningar och ändra beteenden. Anslutna till Greentopia kommer målmedvetet arbeta för att minska de klimatavtryck som evenemangen medför, men ska också arbeta aktivt för att påverka besökare och andra intressenter för att tillsammans bidra till målet om klimatneutrala städer 2030.

Vi har fokus på producenter, konsumenter och intressenter och arbetar med områdena mat, texil och transport. Inom dessa områden kan konkret klimatnytta erhållas och vara applicerbart för evenemang i stort.

Genom gemensam kunskap rustar vi oss för framtiden samtidigt som vi växlar upp klimatarbetet och släpper loss en kraft som har möjlighet att gå i täten och accelerera små och stora arrangemangs, städers och, i förlängningen, hela vårt lands klimatomställning.

Vid vår klimatkonferens, The Helsingborg Summit, i september 2021, presenterade Greentopia evenemangsbranschens klimatlöfte.

 Skriv under löftet och följ Greentopia [HÄR].

Initiativtagare är Svensk Live, Riksidrottsförbundet, Destination Eskilstuna, Borås TME, Göteborg & Co, Got Event, Luger, Live Nation, Liseberg, Blixten & Co, Storsjöyran och Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond. Satsningen finansieras via det strategiska Innovationsprogrammet Viable Cities.

Vi har nu tagit initiativet och ser fram emot att driva arbetet framåt tillsammans med en växande rörelse av aktörer. 

För mer information kontakta Joppe, joppe@svensklive.se eller Marita, marita@svensklive.se

Greentopia finansieras via det strategiska Innovationsprogrammet Viable Cities.