Organisation

Vi arbetar för att främja, stötta och utveckla livemusiken.

I januari 2017 bildades Svensk Live och Svensk Live – Unga arrangörsnätverket genom en omorganisation av Livemusik Sverige och MoKS (Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation).

Svensk Live är en demokratiskt uppbyggd ideell riksorganisation och samlar arrangörer av livemusik.

Svensk Live – Unga arrangörsnätverket är en demokratiskt uppbyggd ideell riksorganisation som organiserar, utvecklar och förädlar framtidens arrangörer.

Tillsammans har vi över 280 medlemmar t ex festivaler, klubbar, kommuner, arenor, musikföreningar och nöjesparker.

Styrelser

Svensk Live

Martin Roos, ordförande
Per Alexandersson, vice ordförande
Camilla Backman, ledamot
Henrik Berndtson, ledamot
Patrick Fredriksson, ledamot
Anders Larsson, ledamot
Mikael Lindevall, ledamot
Unn Rudolfsson, ledamot
Andrea Wiktorsson, ledamot
Nils Andrén, ledamot (representant för unga arrangörsnätverket)
Hilma Kekkonen Orell, ledamot (representant för unga arrangörsnätverket)
Mirre Sennehed, suppleant
Maria Stejdahl, suppleant

Svensk Live: stadgar

Svensk Live – Unga arrangörsnätverket

Nils Andrén, ordförande
Ellen Yngve, ledamot
Axel Franzén, ledamot
Hugo Goldstyn, ledamot
Hilma Kekkonen Orell, ledamot
Isak Löb, ledamot
Jonna Andersson, suppleant
Andrea Correa, suppleant

Svensk Live – Unga arrangörsnätverket: stadgar

Svensk Live och Svensk Live – Unga arrangörsnätverket bedriver sin verksamhet med stöd av Kulturrådet