Organisation

I januari 2017 bildades Svensk Live och Svensk Live – Unga arrangörsnätverket genom en omorganisation av Livemusik Sverige och MoKS (Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation).

Svensk Live är en demokratiskt uppbyggd ideell riksorganisation och samlar arrangörer av livemusik.

Svensk Live – Unga arrangörsnätverket är en demokratiskt uppbyggd ideell riksorganisation som organiserar, utvecklar och förädlar framtidens arrangörer.

Tillsammans har vi över 200 medlemmar t ex festivaler, klubbar, kommuner, arenor, musikföreningar, nöjesparker.

Vi arbetar för att främja, stötta och utveckla livemusiken.

Styrelser

Svensk Live

Andrea Wiktorsson, ordförande
Per Alexandersson, vice ordförande
Lovisa Delehag, ledamot
Patrick Fredriksson, ledamot
Anders Larsson, ledamot
Agnes Lundmark, ledamot
Martin Roos, ledamot
Nils Andrén, ledamot (representant för unga arrangörsnätverket)
Hilma Kekkonen, ledamot (representant för unga arrangörsnätverket)
Pelle Andersson, suppleant
Kajsa Apelqvist, suppleant
Camilla Backman, suppleant
Mikael Lindevall, suppleant

Svensk Live: stadgar

Svensk Live – Unga arrangörsnätverket

Nils Andrén, ordförande
Zandra Asserholt, ledamot
David Gunnarsson, ledamot
Clara Gyökeres, ledamot
Marita Isaksson, ledamot
Hilma Kekkonen, ledamot
Isak Löb, ledamot
Anna Wagner, ledamot
Axel Franzen, suppleant
Linus Hedberg, suppleant
Tim Omorogieva, suppleant

Svensk Live – Unga arrangörsnätverket: stadgar