Organisation

Vi arbetar för att främja, stötta och utveckla livemusiken.

I januari 2017 bildades Svensk Live och Svensk Live – Unga arrangörsnätverket genom en omorganisation av Livemusik Sverige och MoKS (Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation).

Svensk Live är en demokratiskt uppbyggd ideell riksorganisation och samlar arrangörer av livemusik.

Svensk Live – Unga arrangörsnätverket är en demokratiskt uppbyggd ideell riksorganisation som organiserar, utvecklar och förädlar framtidens arrangörer. Verksamheten samlas under rubriken INDIEGO.

Tillsammans har vi över 300 medlemmar t ex festivaler, klubbar, kommuner, arenor, musikföreningar och nöjesparker.

Rapporter – Kulturpolitik

Vi menar att popmusik ska betraktas och behandlas som kultur och få relevanta stöd från stat, regioner och kommuner. Som en del i vårt kulturpolitiska arbete har vi arbetat fram ett några rapporter:

Support Your Local Music Scene
Maktens musik – En vitbok om popmusiken och den svenska kulturpolitiken
Vi fortsätter spela pop [men håller på att dö]

Rapporter – Verksamhet

Världens bästa land för livemusik??? – Verksamhetsberättelse 2023 / Verksamhetsplan 2024
OMSTART – Verksamhetsberättelse 2022 / Verksamhetsplan 2023
ORKA! – Verksamhetsberättelse 2021 / Verksamhetsplan 2022
ÅRET SOM GUD GLÖMDE – Verksamhetsberättelse 2020 / Verksamhetsplan 2021
Vad har vi gjort? – Verksamhetsberättelse 2019 / Verksamhetsplan 2020
ACCESS ALL AREAS – Verksamhetsberättelse 2018 / Verksamhetsplan 2019
Svensk Lives verksamhetsberättelse 2017 / verksamhetsplan 2018

Rapporter – Statistik

Evenemang i siffror 2024 (publiceras 15 maj)
Evenemang i siffror 2023

Styrelser

Svensk Live
Camilla Backman, ordförande
Robin Åkerman, vice ordförande
Per Alexandersson, ledamot
Adam Börjesson, ledamot
Anders Larsson, ledamot
Lotta Nibell, ledamot
Martin Roos, ledamot
Andréa Wiktorson, ledamot
Maria Bystedt, suppleant
Mikael Lindevall, suppleant
Maria Stejdahl, suppleant
Veronica Tigerberg, suppleant
Nils Andrén (representant för unga arrangörsnätverket)
Hilma Kekkonen Orell (representant för unga arrangörsnätverket)

Svensk Live: stadgar

Svensk Live – Unga arrangörsnätverket
Hilma Kekkonen Orell, ordförande
Nils Andrén, kassör
Axel Franzén, ledamot
Jonna Andersson, ledamot
Andrea Correa, ledamot
Lo Backberg, ledamot
Elias Pettersson, ledamot
Pontus Blom, ledamot
Joachim Åström, ledamot
Morad Adam Roba, suppleant
Malva Olofsson, suppleant
Jonathan Norén Brännström, suppleant

Svensk Live – Unga arrangörsnätverket: stadgar

Svensk Live bedriver sin verksamhet med stöd av Kulturrådet