Organisation

I januari 2017 bildades Svensk Live och Svensk Live – Unga arrangörsnätverket genom en omorganisation av Livemusik Sverige och MoKS (Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation).

Svensk Live är en demokratiskt uppbyggd ideell riksorganisation och samlar arrangörer av livemusik.

Svensk Live – Unga arrangörsnätverket är en demokratiskt uppbyggd ideell riksorganisation som organiserar, utvecklar och förädlar framtidens arrangörer.

Tillsammans har vi över 200 medlemmar t ex festivaler, klubbar, kommuner, arenor, musikföreningar, nöjesparker.

Vi arbetar för att främja, stötta och utveckla livemusiken.

Styrelser

Svensk Live

Andrea Wiktorsson, ordförande
Patrick Fredriksson, vice ordförande
Kajsa Apelqvist, ledamot
Lovisa Delehag, ledamot
Mikael Lindevall, ledamot
Anders Larsson, ledamot
Nils Andrén, ledamot (representant för unga arrangörsnätverket)
Mattias Rudén, ledamot (representant för unga arrangörsnätverket)
Pelle Andersson, suppleant
Elisabeth Rosenbrand, suppleant

Svensk Live: stadgar

Svensk Live – Unga arrangörsnätverket

Marita Isaksson, ordförande
Mattias Rudén, kassör
Nils Andrén, ledamot
Zandra Asserholt, ledamot
Therés Enström, ledamot
David Gunnarsson, ledamot
Clara Gyökeres, ledamot
Hilma Kekkonen, ledamot
Maria Pettersson, ledamot
Isak Löb, suppleant

Svensk Live – Unga arrangörsnätverket: stadgar