Organisation

Svensk Live är en demokratiskt uppbyggd ideell riksorganisation och samlar arrangörer av livemusik, från ideell till kommersiell. Vi har över 200 medlemmar t ex festivaler, klubbar, kommuner, arenor, musikföreningar, nöjesparker.

Vi arbetar för att främja, stötta och utveckla livemusiken.

I Unga arrangörsnätverket organiserar, utvecklar och förädlar vi framtidens arrangörer.

Styrelser.

Svensk Live.

Per Alexanderson, ordförande.
Andrea Wiktorsson, vice ordförande.
Kajsa Apelqvist, ledamot.
Lovisa Delehag, ledamot.
Patrick Fredriksson, ledamot.
Anders Larsson, ledamot.
Karin Karlsson, ledamot
Marita Isaksson, ledamot (representant för unga arrangörsnätverket).
Mattias Rudén, ledamot (representant för unga arrangörsnätverket).
Pelle Andersson, suppleant.
Mats Natvig, suppleant.
Elisabeth Rosenbrand, suppleant.
Niclas Lagerstam, suppleant.

Svensk Live – Unga arrangörsnätverket.

Marita Isaksson, ordförande.
Linnéa Kant, vice ordförande.
Dennis Karlsson, kassör.
Maria Pettersson, ledamot.
Mattias Rudén, ledamot.
Sofie Ward, ledamot.
Linnea Augustsson, suppleant.
Max Carlsson, suppleant.