Organisation

I januari 2017 bildades Svensk Live och Svensk Live – Unga arrangörsnätverket genom en omorganisation av Livemusik Sverige och MoKS (Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation).

Svensk Live är en demokratiskt uppbyggd ideell riksorganisation och samlar arrangörer av livemusik.

Svensk Live – Unga arrangörsnätverket är en demokratiskt uppbyggd ideell riksorganisation som organiserar, utvecklar och förädlar framtidens arrangörer.

Tillsammans har vi över 200 medlemmar t ex festivaler, klubbar, kommuner, arenor, musikföreningar, nöjesparker.

Vi arbetar för att främja, stötta och utveckla livemusiken.

Styrelser

Svensk Live

Martin Roos, ordförande
Per Alexandersson, vice ordförande
Camilla Backman, ledamot
Patrick Fredriksson, ledamot
Anders Larsson, ledamot
Mikael Lindevall, ledamot
Unn Rudolfsson, ledamot
Maria Stejdahl, ledamot
Andrea Wiktorsson, ledamot
Nils Andrén, ledamot (representant för unga arrangörsnätverket)
Hilma Kekkonen, ledamot (representant för unga arrangörsnätverket)
Annie Mellström, suppleant
Mirre Sennehed, suppleant
Josefin Solberg, suppleant

Svensk Live: stadgar
Svensk Live: Protokoll från årsstämma 2021

Svensk Live – Unga arrangörsnätverket

Nils Andrén, ordförande
Axel Franzén, ledamot
Isak Löb, ledamot
Anna Wagner, ledamot
Hilma Kekkonen, ledamot
David Gunnarsson, ledamot
Tim Omorogieva, ledamot
Ellen Yngve, suppleant
Hugo Goldstyn, suppleant

Svensk Live – Unga arrangörsnätverket: stadgar
Svensk Live – Unga arrangörsnätverket: Protokoll från årsstämma 2021