Organisation

Vi arbetar för att främja, stötta och utveckla livemusiken.

I januari 2017 bildades Svensk Live och Svensk Live – Unga arrangörsnätverket genom en omorganisation av Livemusik Sverige och MoKS (Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation).

Svensk Live är en demokratiskt uppbyggd ideell riksorganisation och samlar arrangörer av livemusik.

Svensk Live – Unga arrangörsnätverket är en demokratiskt uppbyggd ideell riksorganisation som organiserar, utvecklar och förädlar framtidens arrangörer. Verksamheten samlas under rubriken INDIEGO.

Tillsammans har vi över 280 medlemmar t ex festivaler, klubbar, kommuner, arenor, musikföreningar och nöjesparker.

Rapporter – Kulturpolitik

Vi menar att popmusik ska betraktas och behandlas som kultur och få relevanta stöd från stat, regioner och kommuner. Som en del i vårt kulturpolitiska arbete har vi arbetat fram ett några rapporter:

Support Your Local Music Scene
Maktens musik – En vitbok om popmusiken och den svenska kulturpolitiken
Vi fortsätter spela pop [men håller på att dö]

Rapporter – verksamhet

OMSTART – Verksamhetsberättelse 2022 / Verksamhetsplan 2023
ORKA! – Verksamhetsberättelse 2021 / Verksamhetsplan 2022
ÅRET SOM GUD GLÖMDE – Verksamhetsberättelse 2020 / Verksamhetsplan 2021

Styrelser

Svensk Live
Martin Roos, ordförande
Camilla Backman, vice ordförande
Per Alexandersson, 2:a vice ordförande
Patrick Fredriksson, ledamot
Andrea Wiktorsson, ledamot
Anders Larsson, ledamot
Lotta Nibell, ledamot
Nils Andrén, ledamot (representant för unga arrangörsnätverket)
Hilma Kekkonen Orell, ledamot (representant för unga arrangörsnätverket)
Henrik Berndtson, suppleant
Unn Rudolfsson, suppleant
Mikael Lindevall, suppleant
Mirre Sennehed, suppleant
Maria Stejdahl, suppleant

Svensk Live: stadgar

Svensk Live – Unga arrangörsnätverket
Nils Andrén, ordförande
Ellen Yngve, ledamot
Axel Franzén, ledamot
Hugo Goldstyn, ledamot
Hilma Kekkonen Orell, ledamot
Isak Löb, ledamot
Jonna Andersson, suppleant
Andrea Correa, suppleant

Svensk Live – Unga arrangörsnätverket: stadgar

Svensk Live och Svensk Live – Unga arrangörsnätverket bedriver sin verksamhet med stöd av Kulturrådet