Organisation

Svensk Live är en demokratiskt uppbyggd ideell riksorganisation och samlar arrangörer av livemusik.

Svensk Live – Unga arrangörsnätverket är en demokratiskt uppbyggd ideell riksorganisation som organiserar, utvecklar och förädlar framtidens arrangörer.

Tillsammans har vi över 200 medlemmar t ex festivaler, klubbar, kommuner, arenor, musikföreningar, nöjesparker.

Vi arbetar för att främja, stötta och utveckla livemusiken.

Styrelser

Svensk Live

Andrea Wiktorsson, ordförande.
Patrick Fredriksson, vice ordförande.
Kajsa Apelqvist, ledamot.
Lovisa Delehag, ledamot.
Mikael Lindevall, ledamot.
Anders Larsson, ledamot.
Marita Isaksson, ledamot (representant för unga arrangörsnätverket).
Mattias Rudén, ledamot (representant för unga arrangörsnätverket).
Pelle Andersson, suppleant.
Elisabeth Rosenbrand, suppleant.

Svensk Live: stadgar

Svensk Live – Unga arrangörsnätverket

Marita Isaksson, ordförande.
Dennis Karlsson, kassör.
Zandra Asserholt, ledamot.
Therés Enström, ledamot.
Maria Pettersson, ledamot.
Mattias Rudén, ledamot.
Sofie Ward, ledamot.

Svensk Live – Unga arrangörsnätverket: stadgar