Nätverk

Svensk Live är med i flera olika nätverk och samarbeten.

Sverige.

Svensk Live har tagit initiativ till Skånsk Live, ett självständigt regionalt nätverk av, med och för livearrangörer av popmusik i Skåne. Med stöd från Region Skåne arbetar Skånsk Live med att samla, utveckla och ekonomiskt stötta regionens livearrangörer.

Svensk Live samarbetar med Svenska Institutet, Media Evolution, Export Music Sweden m fl för att promota svensk musik i utlandet och då också ingå i utbyten med andra länders livemusik i Sverige. Ett resultat av samarbetet är att vi tre år i rad har deltagit och genomfört arrangemang på SXSW i Austin Texas.

Svensk Live – Unga arrangörsnätverket är också medlem i MAIS.

Svensk Live är medlem i Svenskt Rockarkiv. Svenskt Rockarkiv är ett förbund och musikarkiv som har som mål att samla den svenska populärmusikhistorien vilket staten idag inte ansvarar för att bevara. Svenskt Rockarkiv är en forskarbas där alla med intresse för populärmusik kan hitta information. I arkivet kan man hitta inspelningar, bilder, affischer, videoupptagningar, böcker och kuriosa kring den svenska populärmusikhistorien.

Svensk Live samarbetar med de regionala musik-inkubatorerna  BD Pop, Dalapop och Talent Coach baserade i resp. Norrbottens- Dalarnas- och Kalmar Län som samarbetar för att lansera musik internationellt.

Svensk Live håller i området branschkunskap på YH-utbildningen för Musik- och evenemangsarrangörer på Campus Nyköping.

Svensk Live samarbetar med Campus Hultsfred (en del av Linnéuniveristetet) bl. a för att utveckla kunskap, delta i Rookie mm.

Svensk Lives Joppe Pihlgren är med i styrelsen för forskarnätverket – MIRAC – som arbetar med musik och musikbranschrelaterad forskning.

Norden.

Vi har ett bra samarbete med våra motsvarigheter i Danmark och Norge. Tillsammans med Dansk Live och Norske Konsertarrangører har vi bl a varit med att initiera Nordiska Kulturfondens musiksatsning Puls som ska förstärka den nordiska marknaden.

Europa.

Svensk Live är medlem i nätverket Live DMA. Det är ett europeiskt nätverk som organiserar nationella riksorganisationen för att arbeta på ett europeiskt plan inom livemusik. Vår möjlighet att påverka EU och att söka europeiska stöd ökar i o m detta samarbete. Live DMA tar också fram konsertstatistik på europeisk nivå tillsammans med alla medlemsorganisationer, som är till stor nytta för oss och våra medlemmar.

Svensk Live är på väg in i den europeiska festivalorganisationen Yourope.