Nätverk

Sverige.

Svensk Live har tagit initiativet till flera regionala nätverk av, med och för live-arrangörer av populärmusik. Hittills har vi startat nätverk i Skåne, Halland, Småland, Västra Götaland och Östergötland. Vi samarbetar med de regionala musik-inkubatorerna Dalapop och Talent Coach baserade i Dalarnas- och Kalmar Län som arbetar för att lansera musik internationellt.

Svensk Live samarbetar med Svenska Institutet, Media Evolution, Export Music Sweden m fl för att promota svensk musik i utlandet och då också ingå i utbyten med andra länders livemusik i Sverige. Ett resultat av samarbetet är att vi tre år i rad har deltagit och genomfört arrangemang på SXSW i Austin Texas. Via Unga arrangörsnätverket är vi också medlem i Studiefrämjandet.

Svensk Live är medlem i Svenskt Rockarkiv. Svenskt Rockarkiv är ett förbund och musikarkiv som har som mål att samla den svenska populärmusikhistorien vilket staten idag inte ansvarar för att bevara. Svenskt Rockarkiv är en forskarbas där alla med intresse för populärmusik kan hitta information. I arkivet kan man hitta inspelningar, bilder, affischer, videoupptagningar, böcker och kuriosa kring den svenska populärmusikhistorien.

Svensk Live håller i området branschkunskap på YH-utbildningen för Musik- och evenemangsarrangörer på Campus Nyköping.

Svensk Live samarbetar med Campus Hultsfred (en del av Linnéuniveristetet) bl. a för att utveckla kunskap, delta i Rookie mm.

Svensk Live är representerade i flertalet nationella styrelser såsom forskarnätverket – MIRAC, Svenskt Rockarkiv m fl.

Norden.

Vi har ett bra samarbete med våra motsvarigheter i Danmark och Norge. Tillsammans med Dansk Live och Norske Konsertarrangører har vi bl a varit med att initiera Nordiska Kulturfondens musiksatsning Puls som ska förstärka den nordiska marknaden.

Europa.

Svensk Live är medlem och styrelserepresentant i nätverket Live DMA – ett europeiskt nätverk som organiserar nationella riksorganisationen för att arbeta på ett europeiskt plan inom livemusik. Vår möjlighet att påverka EU och att söka europeiska stöd ökar i o m detta samarbete. Live DMA tar också fram konsertstatistik på europeisk nivå tillsammans med alla medlemsorganisationer, som är till stor nytta för oss och våra medlemmar.