Bli medlem

Läs mer om medlemsavgifter.

   

  Medlemsavgifter Svensk Live

   • Ideell ungdomsförening* = 500 kr
   • Omsättning under 1 Mkr = 3 000 kr
   • Omsättning 1 – 10 Mkr = 6 000 kr/år
   • Omsättning 10 – 25 Mkr 15 000 kr/år
   • Omsättning 25 – 40 Mkr 30 000 kr/år
   • Omsättning 40 Mkr och uppåt = 60 000 kr/år
   • Städer / destinationsbolag = 20 000 kr
   • Associerad medlem (närbesläktade näringar inom live-musikbranschen) = 30 000 kr/år

  1 000 kr av beloppen ovan är medlemsavgift och resterande del är serviceavgift. Serviceavgift är avdragsgill.

  *Ideell ungdomsförening som är medlem i Indiego har minst 60 % medlemmar under 25 år.