Bli medlem

Läs mer om medlemsavgifter.

 

Medlemsavgifter Svensk Live

  • Ideell ungdomsförening* = 500 kr
  • Omsättning under 200 Tkr = 2 000 kr
  • Omsättning 200 Tkr – 1 Mkr = 5 000 kr/år
   (musikföreningar, nystartade arrangörer etc.
  • Omsättning 1 – 5 Mkr 10 000 kr/år
   (mindre klubbar, mindre festivaler och arrangörer etc.
  • Omsättning 5 – 15 Mkr 15 000 kr/år
   (mindre agentbolag, stora klubbar, mellanstora festivaler etc.
  • Omsättning 15 Mkr och uppåt = 30 000 kr/år
   (större agentbolag, stora festivaler, stora arrangörer etc.)
  • Omsättning 30 Mkr och uppåt = 50 000 kr/år
   (större agentbolag, stora festivaler, stora arrangörer etc.)
  • Associerad medlem = 50 000 kr/år (Närbesläktade näringar inom live-musikbranschen, t ex biljettbolag etc.)

1 000 kr av beloppen ovan är medlemsavgift och resterande del är serviceavgift. Serviceavgift är avdragsgill.

*Ideell ungdomsförening har över 60 % medlemmar under 25 år.