Bli medlem

Läs mer om medlemsavgifter.

 

Medlemsavgifter Svensk Live

 • Ideell förening med en omsättning under 200 Tkr = 2 000 kr
 • Omsättning 200 Tkr – 1 Mkr = 5 000 kr/år
  (musikföreningar, nystartade arrangörer etc.
 • Omsättning 1 – 5 Mkr 10 000 kr/år
  (mindre klubbar, mindre festivaler och arrangörer etc.
 • Omsättning 5 – 15 Mkr 15 000 kr/år
  (mindre agentbolag, stora klubbar, mellanstora festivaler etc.
 • Omsättning 15 Mkr och uppåt = 30 000 kr/år
  (större agentbolag, stora festivaler, stora arrangörer etc.)
 • Omsättning 30 Mkr och uppåt = 50 000 kr/år
  (större agentbolag, stora festivaler, stora arrangörer etc.)

1 000 kr av beloppen ovan är medlemsavgift och resterande del är serviceavgift. Serviceavgift är avdragsgill.

Medlemsavgifter Svensk Live – Unga arrangörsnätverket

 • Ideell ungdomsförening med över 60 % medlemmar under 25 år = 500 kr.