Bli medlem

Läs mer om medlemsavgifter.

   

  Medlemsavgifter Svensk Live

   • Ideell ungdomsförening* = 500 kr
   • Omsättning under 200 Tkr = 2 000 kr
   • Omsättning 200 Tkr – 1 Mkr = 5 000 kr/år
    (musikföreningar, nystartade arrangörer etc.
   • Omsättning 1 – 5 Mkr 10 000 kr/år
    (mindre klubbar, mindre festivaler och arrangörer etc.
   • Omsättning 5 – 15 Mkr 15 000 kr/år
    (mindre agentbolag, stora klubbar, mellanstora festivaler etc.
   • Omsättning 15 Mkr och uppåt = 30 000 kr/år
    (större agentbolag, stora festivaler, stora arrangörer etc.)
   • Omsättning 30 Mkr och uppåt = 50 000 kr/år
    (större agentbolag, stora festivaler, stora arrangörer etc.)
   • Associerad medlem = 50 000 kr/år (Närbesläktade näringar inom live-musikbranschen, t ex biljettbolag etc.)

  1 000 kr av beloppen ovan är medlemsavgift och resterande del är serviceavgift. Serviceavgift är avdragsgill.

  *Ideell ungdomsförening har över 60 % medlemmar under 25 år.