Projektstöd – Ung arrangör

Ideella ungdomsföreningar som är medlemmar i Svensk Live – Unga arrangörsnätverket kan söka Projektstöd – Ung arrangör.

Stödet är öppet att användas utifrån den sökande föreningens egna beslut om vilken verksamhet som är viktig att genomföra. Dock ska alla projekt inom ramen för stödet kunna härledas till live-arrangemang av musik.

För att kunna ta del av projektstödet skickar ni in en budget till asta@svensklive.se samt fyller i ansökan nedan. Förutom det ska följande förutsättningar uppfyllas:

• Det finns en ideell, öppen och demokratisk ungdomsförening enligt MUCFs* definition som kan ta emot stödet och är medlem i Unga arrangörsnätverket.
• Verksamheten inom projektet ska vara av och för unga arrangörer.

Sök Projektstöd – Ung arrangör HÄR
Mall för budget finns HÄR
Redovisa beviljat bidrag HÄR

Frågor? Kontakta Asta Bjerde på asta@svensklive.se eller 0730 – 43 44 26.


*MUCFs definition av en ideell, öppen och demokratisk förening (sammanfattning ur Förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer):

En ideell öppen och demokratisk ungdomsförening är den förening som bl.a.:

  • I demokratisk ordning har antagit stadgar och är införd i organisationens (Svensk Live – Unga Arrangörsnätverket) register över medlemsföreningar.
  • Är öppen för nya medlemmar, där medlemskapet är frivilligt och bekräftas varje år.
  • Har har organ som utses eller företräds av medlemmarna för att besluta om föreningens verksamhet och ekonomi.
  • Har minst 60 procent av medlemmarna är i åldrarna 6-25, och som inte endast bedriver verksamhet som är av tillfällig karaktär.