Om oss

Svensk Live är den svenska livemusikens röst och samlar över 300 arrangörer.

I januari 2017 bildades Svensk Live och Svensk Live – Unga arrangörsnätverket genom en omorganisation av Livemusik Sverige och MoKS (Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation).

Vi arbetar för att främja, stötta och utveckla livemusiken och samlar tillsammans över 300 arrangörer inom livemusik.

Vi är två oberoende riksorganisationer som arbetar med fokus på medlemsnytta, genom att:

  • påverka samhället
  • driva branschfrågor
  • lära och utveckla