Bidrag

Småland Live: Stöd till arrangörer av livemusik i Region Jönköpings Län

Arrangörer i Region Jönköpings län som är eller blir medlemmar i Svensk Live och del av nätverket Småland Live kan söka bidrag för att genomföra livemusik-arrangemang.

Upp till 10 000 kronor per konserttillfälle kan beviljas (max 50 % av utgifterna och max 30 000 kronor per arrangör och år).

Max 20 % av bidragen kommer att fördelas till arrangörer i Jönköping och Huskvarna tätort.

Regler för att kunna söka stöd

 • Du ska arrangera livemusikspelning under 2021.
 • Programinnehållet (livemusiken) är i huvudsak nyskapande/samtida, t ex är stödet inte riktat till arrangemang av s. k coverband.
 • Arrangören ska ingå i Småland Live för att bidra till utveckling i enlighet med Småland lives syfte – att främja livemusiken i Småland.
 • Småland Live och Region Jönköpings län ska finnas med i all marknadsföring av arrangemangen. Logotyper finns att hämta HÄR

Sök stöd HÄR (inloggning krävs, se nedan för kontakt)

Kontakt

Vill du ha mer information om Småland Live, nätverket och vårt nätverkande arbete, kontakta Ellen Stenberg eller Maria Stejdahl på smaland.live@svensklive.se.

Vill du ha mer information om hur du blir medlem, eller inloggning för att söka stödet, kontakta Måns Katsler på mans@svensklive.se eller 0705-661632.


Skånsk Live: Stöd till livearrangörer av pop i Skåne

Arrangörer i Skåne kan genom Skånsk Live söka bidrag för at genomför livemusik-arrangemang inom pop. Vår definition av pop är bred och innefattar de flesta nya musikgenres som tillkommit efter 1950 – allt från pop, hip-hop, reggae till dödsmetal etc.

Regler för att kunna söka stöd

 • Det finns en befintlig arrangör som med hjälp av stöd för verksamheten kan utvecklas hållbart och bli en nod för livemusik i Skåne. Detta kräver förstås också att arrangören uttalat vill utveckla sin verksamhet.
 • Programinnehållet (livemusiken) är i huvudsak nyskapande/samtida, t ex är stödet inte riktat till arrangemang av s. k coverband.
 • Arrangören vill ingå i Skånsk Live för att bidra till utveckling i enlighet med nätverkets syfte.
 • Arrangörens egeninsats vid respektive konsert är minst 50 % av konsertkostnaden (medfinansiering, sponsring etc. kan ersätta egeninsats).
 • Skånsk Live och Region Skåne ska finnas med i all marknadsföring av arrangemangen. Logotyper finns att hämta HÄR

Sök stöd HÄR (inloggning krävs, se nedan för kontakt)

Kontakt

Vill du veta mer eller få inloggning för att söka stödet, kontakta Måns Katsler på mans@svensklive.se eller  0705-661632.


Projektstöd – Ung arrangör

Ideella ungdomsföreningar som är medlemmar i Svensk Live – Unga arrangörsnätverket kan söka Projektstöd – Ung arrangör.

Stödet är öppet att användas utifrån den sökande föreningens egna beslut om vilken verksamhet som är viktig att genomföra. Dock ska alla projekt inom ramen för stödet kunna härledas till live-arrangemang av musik.

För att kunna ta del av projektstödet ska följande förutsättningar uppfyllas:

 • Det finns en ideell, öppen och demokratisk ungdomsförening enligt MUCFs* definition som kan ta emot stödet och är medlem i Unga arrangörsnätverket.
 • Verksamheten inom projektet ska vara av och för unga arrangörer.

Sök Projektstöd – Ung arrangör HÄR
Mall för budget finns HÄR
Redovisa beviljat bidrag HÄR

Frågor? Kontakta Måns Katsler på mans@svensklive.se eller 0705 – 66 16 32.

*MUCFs definition av en ideell, öppen och demokratisk förening (sammanfattning ur Förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer):

En ideell öppen och demokratisk ungdomsförening är den förening som bl.a.:

 • I demokratisk ordning har antagit stadgar och är införd i organisationens (Svensk Live – Unga Arrangörsnätverket) register över medlemsföreningar.
 • Är öppen för nya medlemmar, där medlemskapet är frivilligt och bekräftas varje år.
 • Har har organ som utses eller företräds av medlemmarna för att besluta om föreningens verksamhet och ekonomi.
 • Har minst 60 procent av medlemmarna är i åldrarna 6-25, och som inte endast bedriver verksamhet som är av tillfällig karaktär.

Andra stöd att söka

Statens Kulturråd

Hos Kulturrådet går det att söka verksamhets- och projektstöd för musikarrangörer. Läs mer på www.kulturradet.se för att se vilka stöd som är öppna för ansökan just nu.

Nordisk Kulturfond

Nordisk Kulturfond stöder projekt som syftar till att förnya konst- och kulturliv i Norden. Läs mer på www.nordiskkulturfond.org för att se vilka stöd som är öppna för ansökan.