Bidrag

Skånsk Live: Stöd till livearrangörer av pop i Skåne

Arrangörer i Skåne kan genom Skånsk Live söka bidrag för at genomför livemusik-arrangemang inom pop. Vår definition av pop är bred och innefattar de flesta nya musikgenres som tillkommit efter 1950 – allt från pop, hip-hop, reggae till dödsmetal etc.

Regler för att kunna söka stöd

  • Det finns en befintlig arrangör som med hjälp av stöd för verksamheten kan utvecklas hållbart och bli en nod för livemusik i Skåne. Detta kräver förstås också att arrangören uttalat vill utveckla sin verksamhet.
  • Programinnehållet (livemusiken) är i huvudsak nyskapande/samtida, t ex är stödet inte riktat till arrangemang av s. k coverband.
  • Arrangören vill ingå i ett nätverk för att bidra till utveckling i enlighet med projektet. Skånsk Live ställer inte krav på medlemskap i föreningen, men däremot att arrangören ska delta vid möten och träffar etc.
  • Arrangörens egeninsats vid respektive konsert är minst 50 % av konsertkostnaden (medfinansiering, sponsring etc. kan ersätta egeninsats).
  • Skånsk Live och Region Skåne ska finnas med i all marknadsföring av arrangemangen. Logotyper finns att hämta HÄR

Sök stöd HÄR (inloggning krävs, se nedan för kontakt)

Kontakt

Vill du veta mer eller få inloggning för att söka stödet, kontakta Måns Katsler på mans@svensklive.se eller  0705-661632.


Verksamhetsbidrag för musikarrangörer.

Statens Kulturråd (Kulturrådet) har för verksamhetsåret 2018 beviljat Svensk Live ett projektbidrag för att vidareförmedla ett verksamhetsbidrag till sina medlemmar. Under 2018 har vi vidareförmedlat verksamhetsbidrag till dessa arrangörer:

Arbis, Norrköping
Arrangörsföreningen Knickedick, Norrköping
Babel, Malmö
Bra Musik, Tranås
Club Deströyer, Sundsvall
Corazon, Östersund
Djuren i skogen, Göteborg
Elinorspelen, Uddevalla
For the sake of the song, Örebro
Föreningen Knorrfest, Trollhättan
Gamla Elverket, Falun
Granstigen Promotions, Falkenberg
HultsfredsRebellen, Hultsfred
IF Popgeni, Östersund
Kafé De Luxe, Växjö
Klubb DÖD, Stockholm
Klubb Hjärtattack, Borlänge
Klubb Koppar, Falun
Kultur- och musikföreningen Garaget, Avesta
Kulturbolaget Bara Gört, Borås
Kulturföreningen PLX, Karlskrona
Kulturföreningen Stationen, Örebro
Kulturföreningen Subvox, Göteborg
Kulturrepubliken Dalsland, Håverud
Levande Musik i Nora, Nora
Mastmagasinet, Kristinehamn
Out of Step, Umeå
Goda Livet i Halmstad, Halmstad
Skottvångs Grufva, Gnesta
Underjord, Jönköping
YIC Entertainment, Göteborg

Nya regler inför 2019

Inför 2019 har Kulturrådet förändrade bestämmelser för stöd till musikarrangörer som bl.a. innebär att riksorganisationernas vidareförmedling av bidrag ska upphöra. Under hösten 2018 kommer vi genomföra informationträffar där vi går igenom vilka krav som Kulturrådet ställer, vad du kan söka för och hur du gör ansökan praktiskt. Mer information finns HÄR.


Puls.

Svensk Live har i vårt nordiska samarbete varit med att initiera Nordiska Kulturfondens musiksatsning Puls som ska förstärka den nordiska marknaden.

Under 2017–2019 får musikscener och festivaler en unik möjlighet att arbeta fokuserat med nordisk livemusik och presentera för sin publik nordiskt förankrade, lovande artister med internationell potential. Nordiska kulturfondens treåriga stödprogram Puls delar under 2017 ut stöd på totalt 3,5 miljoner danska kronor till cirka 35 musikscener och festivaler i hela Norden.