Finansiering

Det finns olika sätt att finansiera sin verksamhet, det vanligaste är via försäljning av biljetter och merförsäljning från t.ex. bar. För arrangörer finns det även en rad bidrag att söka på såväl lokalt, regionalt som statligt håll. Ytterligare en finansieringsmöjlighet är att arbeta med sponsorer av olika slag, t.ex. för teknik och/eller mat, reklamintäkter, etc.

Bidrag

Som kultur och konsertarrangör kan du söka stöd från kommunen där verksamheten sker, i regionen/landstinget där verksamheten genomförs samt från statligt håll. Det finns även möjlighet att söka nordiska bidrag för nordiska samarbeten och från EU för satsningar och verksamhet av europeisk karaktär. För att få information och söka stöd på kommunal och regional nivå kontaktas ansvarig avdelning på kommun respektive region/landsting. På regional nivå finns även stöd inom Leader att söka. Leader arbetar för att utveckla landsbygden utifrån lokala förutsättningar. Samarbeten mellan olika sektorer och aktörer i ett geografiskt områden krävs och utgångspunkt tas i lokala initiativ och förutsättningar.

På statlig nivå hanteras stöden primärt av Kulturrådet. Övriga större bidragsgivare är Arvsfonden, Konstnärsnämnden, Postkodsstiftelsen, Musikverket och Tillväxtverket. I Stora Fondboken, som finns på de flesta bibliotek, är en sammanställning av massor av olika fonder etc. samlade.

På nordisk nivå finns såväl bilaterala fonder att söka för samarbeten mellan två nordiska länder och för samarbeten där det krävs att minst tre nordiska länder samverkar. På Nordisk Kulturfond och Nordisk Kulturkontakt finner du flera av dessa stöd. På europeisk nivå administreras stöden under Creative Europe.

Sponsorer

En sponsor kan vara en juridisk person, såsom ett företag, eller en privatperson. Denne stödjer verksamheten genom att ge ekonomiska medel eller tillhanda en tjänst i utbyte mot en annan tjänst, t.ex. lån av utrustning i utbyte mot att företagets logotype syns på en affisch. Att hitta sponsorer kan vara tidskrävande och bygger på att vårda sina relationer samt att hitta gemensamma nämnare och win-win-samarbeten.

Frågor att ställa sig i arbetet med sponsorsamarbeten är:

  • Vad kan jag/vi erbjuda en potentiell sponsor? Vad har jag/vi som är unikt? Vad vill den potentiella sponsor ha, och kan jag/vi erbjuda detta?
  • Vilken typ av sponsorer passar min/vår verksamhet? Vilka sponsorer kan hjälpa mig/oss att nå verksamhetens vision?

Kreativt ekonomiarbete

Att få avslag på bidragsansökningar och nej tack från potentiella sponsorer är vanligt. Avslag gör att arrangörer ofta tvingas ta chanser och arbeta med kreativa lösningar för att lösa komplicerade situationer. Börja med att ta hjälp av personer i ditt nätverk, sök råd hos mer erfarna arrangörer, be om tjänster och ge gentjänster i utbyte, involvera medlemmarna i det praktiska arbetet om ni är en medlemsförening, låna utrustning och utnyttja kollektiva resurser såsom medielabb, bildelningtjänster, etc.