Trygghet & Säkerhet

Trygghet och säkerhet på musikarrangemang

Tillsammans med Polisen, RFSU och Länsstyrelserna samlar Svensk Live arrangörer för att göra festivaler och konserter tryggare och säkrare via bl. a. en samverkansmodell. Hur en med preventiva insatser kan minska antalet sexuella kränkningar, så som sexualupplysning, tydliga budskap som både publik, artist och arrangör kan stå bakom.

Trygghet och säkerhet är ett område som vi tillsammans löpande arbetar med tillsammans med våra medlemmar, intresseorganisationer och myndigheter.

För att bli ännu bättre samlar vi in metoder, rapporter och exempel som våra medlemmar kan ta del av i en kunskapsbank.

Till kunskapsbanken för trygghet och säkerhet

Jämställdhet

Via fristående jämställdhetsprojekt arbetar Svensk Live för att öka jämställdheten på och bakom scen, t ex projektet Technixx som genomförs i samarbete med Studiefrämjandet, utbildas, under 2017-2019, personer som inte definierar sig som män i ljudteknik.