Let’s hear it from the crowd!

People do what most people do. Most people don’t do drugs

Med Let’s hear it from the crowd! tar Svensk Live första steget för att undersöka och avprova hur livemusikevent kan arbeta preventivt och långsiktigt för att färre personer skall börja bruka narkotika. Projektet gick inledningsvis under namnet No Brainer.

Let’s hear it from the crowd! lanserades i samarbete med Way Out West 2019. Det har möjliggjorts genom samarbete med Polisen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Göteborgs Stad, Studio Alight, West Pride, Centrum för turism Göteborgs universitet, m.fl. och ett förberedande projekt som finansieras med stöd från Folkhälsomyndigheten. För koncept och material står Frank & Earnest.

Bakgrunden till satsningen och projektet är att våra medlemmar upplever att antalet besökare påverkade av narkotika till deras event har ökat och att de insatser som genomförts haft som fokus att stävja s.a.s. akuta symtom. Under 2019 utreder vi hur insatser Svensk Lives medlemmar kan genomföra kan koordineras med befintliga strukturer i preventivt arbete mot narkotika, vi utarbetar metoder för att bidra till långsiktiga insatser och inleder samarbete med forskare för att säkerställa att projektets metoder är hållbara och systematiskt följs upp.

En ny ansökan om fortsätta utveckla och implementera satsningen sändes in till Folkhälsomyndigheten hösten 2019. Tyvärr fick myndigheten minskade anslag 2020 och inga projektstöd delas ut (undantag de projekt som är inne på sitt tredje och avslutande år). Arbete för att hitta alternativ finansiering pågår.

Följ Let’s hear it from the crowd! i våra kanaler online … because …

People do what most people do. Most people don’t do drugs

Pressbevakning
HÄR kan du följa pressbevakningen av Let’s hear it from the crowd!

Material 
HÄR hittar du material för Let’s hear it from the crowd!

Kontakt
Måns Katsler
mans@svensklive.se
0705 – 66 16 32