Let’s hear it from the crowd!

People do what most people do. Most people don’t do drugs

Med Let’s hear it from the crowd! tar Svensk Live första steget för att undersöka och avprova hur livemusikevent kan arbeta preventivt och långsiktigt för att färre personer skall börja bruka narkotika. Projektet gick inledningsvis under namnet No Brainer.

Let’s hear it from the crowd! lanseras i samarbete med Way Out West 2019. Det har möjliggjorts genom samarbete med Polisen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Göteborgs Stad, Studio Alight, West Pride, Centrum för turism Göteborgs universitet, m.fl. och ett förberedande projekt som finansieras med stöd från Folkhälsomyndigheten. För koncept och material står Frank & Earnest.

Bakgrunden till satsningen och projektet äratt våra medlemmar upplever att antalet besökare påverkade av narkotika till deras event har ökat och att de insatser som genomförts haft som fokus att stävja s.a.s. akuta symtom. Under 2019 utreder vi hur insatser Svensk Lives medlemmar kan genomföra kan koordineras med befintliga strukturer i preventivt arbete mot narkotika, vi utarbetar metoder för att bidra till långsiktiga insatser och inleder samarbete med forskare för att säkerställa att projektets metoder är hållbara och systematiskt följs upp. Allt detta ska mynna ut i en ansökan till Folkhälsomyndigheten för att utveckla en ny metod eller ett nytt arbetssätt i början av hösten.

Följ Let’s hear it from the crowd! i våra kanaler online och titta förbi på Way Out West

… because …

People do what most people do. Most people don’t do drugs

Pressbevakning
HÄR kan du följa pressbevakningen av Let’s hear it from the crowd!

Kontakt
Marita Isaksson, projektledare.
marita@svensklive.se
0707 – 21 77 92