Ekonomiskt ansvar och ansvarig(a)

Beroende på organisationsform ser det ekonomiska ansvaret olika ut. Generellt sett så är ekonomiskt ansvar hierarkiskt men det fråntar aldrig den enskilde ett ansvar. Det innebär att om någon uppsåtligt eller oaktsamt skadat föreningen/företaget kan denne bli skyldig att ersätta den skada som åsamkats.

Som styrelseledamot i en ideell eller ekonomisk förening innebär detta att du alltid har ett ansvar att ha insikt i ekonomin, och agera om det inte finns nog pengar att betala räkningar, etc.