Ekonomi

Att ha en ekonomi som kan bära arrangemanget är nödvändigt för att kunna genomföra det på ett tillfredsställande vis. Grunden för detta läggs genom budgetarbetet.