Moms

Moms är en mervärdesskatt som alla betalar vid inköp av varor och tjänster. Momsen är inbakad i priset och som privatpersoner behöver vi inte reflektera kring det. Men då du som ideell förening, eller företag köper, en vara eller en tjänst måste du vara uppmärksam på om momsen ingår i priset eller ska läggas på.

Alla former för företag, med undantag av allmännyttiga ideella föreningar, är skyldiga att redovisa moms till Skatteverket. Moms ska redovisa både på det som köpts in, ingående moms, och det som sålts, utgående moms, av varor och tjänster.

Utgående moms är moms på det du sålt.
Ingående moms är moms på det du köpt.

Hur ofta företaget ska redovisa moms beror på företagsform och omsättning. Läs mer om moms på Skatteverket.