Coronaviruset: Nyheter

2020-10-15

Nu går det att söka krisstöd till inställda eller uppskjutna evenemang

Kulturrådet har idag öppnat ansökan för krisstöd till inställda eller uppskjutna evenemang gällande perioden juni-september. Det går att söka för inställda eller flyttade konserter, scenkonstföreställningar och utställningar, föreläsningar och liknande evenemang.

Krisstödet kan sökas för intäktsbortfall för inställda evenemang och för merkostnader för evenemang som har skjutits upp. Den 19 oktober kl. 12.30 – 13.30 genomför Kulturrådet ett webbinarium om krisstöd till kulturen.

Kriterier för krisstödet

 • Evenemanget har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av det nya coronavirus som orsakar covid-19.
 • Evenemanget har anordnats för allmänheten eller allmänheten skulle ha haft tillträde till det.
 • Evenemanget har offentliggjorts eller fastställts i en plan för verksamheten.
 • Evenemanget skulle ha hållits mellan den 1 juni 2020 och 30 september 2020 och inte kommer att hållas under den tidsperionden.

Ansökan görs via Onlinetjänsten på Kulturrådets hemsida.

Länkar

Information om krisstöd till inställda eller uppskjutna evenemang:

Information om Kulturrådets webbinarium om krisstöd till kulturen
Se om du kan söka via Kulturrådets webbtest – krisstöd inställda och framskjutna kulturevenemang
Kundo: Kulturrådets Q & A
Kopia på ansökningsblanketten


2020-10-08

Regeringen dröjer med lättnader för publika evenemang

Vid dagens regeringssammanträde sköts beslutet om att tillåta arrangemang för sittande publik på 500 personer fram i tiden, ”till smittläget tillåter”.

Det meddelade socialminister Lena Hallengren och kulturminister Amanda Lind idag, på en presskonferens med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.
Däremot kommer arrangemang på serveringsställen, restauranger och kaféer inte längre träffas av 50-personersgränsen. Den nya bestämmelsen gäller fr o m idag, 8 oktober.

Tidigare har regeringen föreslagit att undantag ska göras från begränsningarna för publika evenemang, som möjliggör arrangemang med sittande publik upp till 500 deltagare med minst en meters mellanrum. Förslaget skulle beslutas vid regeringssammanträdet den 8 oktober och börja gälla den 15 oktober, om inte smittläget försämrades.

Nu bedömer regeringen att detta skett – framförallt i vissa regioner, som Stockholm.

Därför skjuts beslutet fram i tiden, till smittläget tillåter. Johan Carlson underströk att det inte krävs så låga smittspridningsnivåer som i somras för att kunna tillåta lättnader. När ett positivt beslut fattas då, har man ambitionen att beslutet ska träda i kraft snabbt.

Ok till livemusik på restaurang
Däremot kommer arrangemang på serveringsställen, restauranger och kaféer inte längre träffas av 50-personersgränsen i ordningslagen. Den nya bestämmelsen träder i kraft idag. Livemusik kommer vara tillåtet i dessa miljöer, något som kulturministern motiverat med ”Vi kommer tillrätta med den ologiska situationen att om 200 personer sitter och äter och sedan börjar en musiker spela så behöver alla utom 50 gå”

Se dagens presskonferens i spelaren nedan


2020-10-08

Kulturrådet meddelar idag att ansökan om krisstöd öppnar 15 oktober.

Den första bidragsomgången går till kompensation för inställda och framflyttade evenemang under perioden juni – september med sista ansökningsdatum mellan 27 – 29 oktober, beroende på verksamhetsområde.

Vi skickar ut mer information om stödet inom kort samt kommer vara behjälpliga vid ansökan.

Läs mer på Kulturrådets hemsida


2020-10-02

Så fördelas 1,5 miljarder i krisstöd till kulturen

Vid en pressträff idag presenterade Amanda Lind hur de 1,5 miljarderna till kulturen ska fördelas. Kulturrådet kommer precis som tidigare att fördela pengar till arrangörer.

Denna gång fördelar Kulturrådet totalt 881 miljoner där 400 miljoner i ett krisstöd till arrangörer, 80 miljoner i stöd till smittsäkra arrangemang och resterande pengar till kulturlivet efter behov och ska även kunna stötta andra aktörer inom sektorn som t.ex. ljud- och ljustekniker etc.

Det som händer nu är att Kulturrådet ska ta fram hur ansökning av stödet ska gå till och vi kommer att gå ut med mer information så fort vi vet mer.

Se hela presskonferensen i klippet nedan


2020-10-01

Svensk Live positiv till att ordningslagen görs om

Svensk Live uppmanar regeringen att ta till sig Centerpartiets förslag om att lyfta ut regleringen som begränsar antalet deltagare vid ett evenemang ur ordningslagen för att istället skapa en ny lag som utgår från möjligheterna att undvika trängsel. I en debattartikel i Dagens Nyheter framför partiet att avgörande för om verksamheter ska tillåtas borde vara hur smittsäker den kan göras, inte under vilken lag den sorteras in.

Från Svensk Lives sida menar vi att detta är en bra väg att gå för att hitta långsiktigt hållbara lösningar för att undvika smittspridning vid evenemang. Som det är nu kan likartade verksamheter hamna på olika sidor i lagboken och behandlas helt olika. Verksamheter som skulle kunna fungerat smittsäkert har fått stänga ner eftersom de sorterar under ordningslagen. Den inkonsekvensen skulle minska om man såg till möjligheten att göra säkra evenemang istället för att räkna huvuden enligt ordningslagen.

Svensk Live hoppas nu att regeringen och Centerpartiet ska kunna samverka kring de tankar som förts fram tankar i ett strategiskt steg mot ett öppnande med minimerat risktagande.

Under de närmaste dagarna kommer Svensk Live att utveckla våra synpunkter till representanter för regeringen och Centerpartiet.

Även Norge lättar på restriktionerna
Norge kommer att lätta på sina nationella coronarestriktioner från den 12 oktober, meddelade statsminister Erna Solberg på en presskonferens under onsdagen.

Det innebär att högsta tillåtna antal deltagare i offentliga sammankomster höjs från 200 till 600 och att det återigen blir tillåtet att servera alkohol efter midnatt.

I områden som har drabbats av lokala utbrott, exempelvis huvudstaden Oslo, gäller fortfarande lokala restriktioner.


2020-09-25

”Var god vänta”-besked från regeringen

Regeringen meddelade igår att man skjuter på beslutet om att höja gränsen för antal tillåtna personer vid offentliga evenemang. 50-gränsen blir alltså kvar tills vidare.

Tidigare har regeringen flaggat för att lättnader i bestämmelserna om antalet deltagare vid offentliga evenemang skulle kunna göras runt 1 oktober. Då skulle också en förändring i ordningslagen kunna göras, så att kaféer, barer och restauranger inte tvingas minska antalet gäster när liveuppträdanden sker.

Nu blir det inga förändringar. Orsaken är den ökande smittspridningen i Sverige och Europa. Statsminister Stefan Löfven sade vid en pressträff på torsdagen att beslut om lättnader ”bara kan göras om det säkert går att fastslå att det inte bidrar till ökad smittspridning”.

Vid pressträffen sade socialminister Lena Hallengren att ”beskedet är att idag har regeringen inte fattat beslutet. Det blir förmodligen tight, jag håller med om det. Men det betyder inte att frågan är utesluten framöver”.

Till skillnad från regeringen bedömer Folkhälsomyndigheten att det är möjligt att tillåta större publik under förutsättning att ett strikt regelverk följs.

Svensk Live anser att regeringen är alldeles för otydlig och utan strategi för hur publika evenemang ska kunna öppnas igen. Kan man hålla andra näringar öppna med hjälp av ansvarsfull strategi så måste man kunna tänka på liknande sätt när det gäller evenemang. Att göra en lockdown mot vår näring och inte ha någon plan för ett öppnande förrän risken för smittspridning är över är ansvarslöst. Skulle regeringen agerat så mot traditionell tillverkningsindustri?


2020-09-10

Nytt stödpaket till enskilda firmor

Regeringen, Liberalerna och Centerpartiet kommer inom kort att lägga fram ett förslag på att 5 miljarder kronor anslås i krisstöd till enskilda firmor. Stödet är efterlängtat av bl a många mindre firmor som levererar tjänster till oss arrangörer och som drabbats när våra verksamheter förbjudits men som inte kan komma i fråga för kulturstöd.

Stödet är omsättningsbaserat riktat till företagare som driver enskild firma. Det innebär att ljudtekniker, frilansare, fotografer och andra nu kommer att få ett stöd för förlorade intäkter.

Stödet beräknas kosta 5 miljarder kronor i år och nästa år, 3,5 miljarder för i år och 1,5 miljard nästa år. Planen är att stödet ska vara på plats från mitten av oktober.

Det nya stödet är utformat ungefär som det omställningsstöd som redan finns för företag. Stödet ska ge ersättning för förlorade intäkter under fem månader, mars till juli i år. Stödet är 75 procent av det man tappat i omsättning jämfört med samma period 2019, och den maximala ersättningen per företag är 120 000 kronor.

Stödet ska ges till enskilda näringsidkare vars årsomsättning överstiger 200 000 kronor, och där tappet i omsättning jämfört med 2019 är minst 30 procent för mars-april, 40 procent för maj respektive 50 procent för juni-juli.

Till skillnad mot omställningsstödet finns ingen begränsning av vinstutdelning.


2020-09-09

Dags att se framåt! – Det går ju att beskriva de senaste sex månaderna som väldigt, väldigt långa

Idag fick vi dock veta att de 1,5 miljarderna i krisstöd till kulturen som regeringen tillsammans med Centern och Liberalerna har förhandlat fram nu är med i budgeten för 2020.

Idag fick vi också veta att det under 2021 kommer att finnas ytterligare en miljard kronor för att stimulera igång kulturen. Dessa pengar har inte varit kända sedan tidigare, men det glädjer oss i Svensk Live extra mycket eftersom vi i våra samtal med kulturdepartementet efterlyst just en sådan satsning på återstart.

På presskonferensen med Amanda Lind och Per Bolund lanserades också ytterligare finansiering av kulturen såsom kulturskolor, museer och regionala stöd.

Totalt handlar det om en satsning på kulturen på 3,4 miljarder kronor. Läs mer i Kulturdepartementets pressmeddelande: Kulturens delar av budgeten

Kanske kan vi nu också se fram emot att det öppnas upp för lite större publik än 50 personer fr o m den 1 oktober. Ett första steg för att öppna upp på ett smittsäkert sätt.


2020-08-27

Svensk Lives svar på regeringens förslag om lättade restriktioner vid offentliga tillställningar

Idag har Svensk Lives styrelse skickat sitt remissvar på betänkandet ”Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar”.

I svaret stödjer vi generellt en lättnad av restriktionerna, men motsätter oss ett maxtak för antalet besökare. Vi menar att det är bättre att utgå från respektive arenas förutsättningar för att inte skapa trängsel.

Vi motsätter oss också tanken på två meters avstånd mellan varje person vid ett evenemang och föreslår istället att ett eventuellt avståndskrav ska gälla mellan sällskap.

Vi anser också att arrangemang för stående publik bör omfattas av lättnaderna, så länge social distansering är möjlig.

Vi bifaller helt förslaget om att förbudet inte ska gälla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på serveringsställen som omfattas av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Länkar
Svensk Live – Promemoria betänkande: Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar


2020-08-21

Svensk Live är försiktigt positiv till regeringens förslag till krisåtgärder för kulturen.

-Det är bra att det kommer ytterligare 1,5 miljarder kronor i ekonomiskt stöd till arrangörer som ju fått totalt verksamhetsförbud under pandemin. Det har varit vårt huvudkrav, säger Joppe Pihlgren, verksamhetsledare i Svensk Live som organiserar landets livemusikarrangörer.

-Men i praktiken är risken stor att stödet blir mindre än det som gavs i första stödomgången, eftersom antalet arrangörer som nu ska dela på pengarna är så många fler.

Svensk Live välkomnar också att regeringen vill snabbutreda lättnader för evenemang med sittande publik och att man ser över möjligheten att göra undantag i ordningslagen, som möjliggör för artister att uppträda på restauranger med fler än 50 besökare.

-Den tidigare regeln var oförklarlig och oförsvarlig, säger Joppe Pihlgren. Ingen begrep väl varför för en restaurang med kanske hundra gäster skulle vara tvungen att köra iväg alla utom 50 om någon skulle plinka på en gitarr, så länge som alla avstånds- och hygienregler följs. Här hade regeringen kunnat agera mycket tidigare.

Regeringen ger också Folkhälsomyndigheten i uppdrag att se över hur en succesiv återöppning av publika evenemang ska kunna ske.

-Det är bra och något vi i Svensk Live efterfrågat, kommenterar Joppe Pihlgren. Vi har givetvis full respekt för att Sverige är mitt i en pandemi, men det får inte hindra att man förbereder för en återgång till det normala.

Från Svensk Lives sida tycker man att dialogen med kulturdepartementet varit bra, men att den nu måste fortsätta:

-Arrangörerna har fortfarande ett verksamhetsförbud och det måste diskuteras. Och en fråga som berör flera departement är hur firmor och enskilda som har sin försörjning från oss arrangörer ska klara sig när vi inte får verka, säger Joppe Pihlgren.

Länkar
Pressmeddelande från Svensk Live om regeringens krisåtgärder -VI ÄR FÖRSIKTIGT POSITIVA [2020-08-21]

GAFFA: Regeringen förbereder undantag för evenemang: ”Det finns orimligheter i systemet” [2020-08-21]
GAFFA: Reaktionen efter regeringens nya besked: ”Den tidigare regeln var oförklarlig och oförsvarlig” [2020-08-21]
Sydsvenskan: Regeringen öppnar för sittande publik [2020-08-21]
Sydsvenskan: Kulturbranschen: Regeringen har lyssnat [2020-08-21]


2020-08-04

SVENSK LIVE TILL REGERINGEN: ”HÖG TID ATT REDA UTFRAMTIDEN FÖR LANDETS LIVEARRANGÖRER”

Idag har Svensk Live mött kulturminister Amanda Lind för att diskutera livearrangörernas situation under covid-19-pandemin.

Idag publicerar vi även ett öppet brev till regeringen. Våra krav är ett förlängt krisstöd för kulturen och att regeringen börjar tänka ut hur publika evenemang ska kunna börja öppnas på ett säkert och hållbart sätt – och att det görs tillsammans med oss.

Kulturministern lovar besked inom några veckor

-Om några veckor ska vi ge besked.
Det löftet gav kulturminister Amanda Lind idag när Svensk Live genom Joppe Pihlgren var inbjuden till ett möte med ministern och representanter för näringsdepartementet. Syftet med mötet var dels att ministern skulle få informera om hur regeringen ser på situationen och dels att diskutera de krav som Svensk Live ställt på förlängt krisstöd och en strategi för att kunna åter öppna evenemang på ett säkert och långsiktigt hållbart sätt. Vi har erbjudit oss att ingå i en expertpanel när helst regeringen önskar. Ministern sade sig ha stor förståelse för drabbade arrangörer och räknar med att kunna komma med besked om både krisstöd och begränsningar av antalet besökare inom några veckor.

Öppet brev till regeringen

I ett öppet brev till kulturminister Amanda Lind och inrikesminister Mikael Damberg fördjupar Svensk Live genom Joppe Pihlgren och Andréa Wiktorsson sina krav i tre punkter.

-Ett förlängt stödpaket måste presenteras snarast
-Förbered ekonomiskt stöd om verksamhetsförbudet förlängs
-Låt oss diskutera hur vi ska kunna börja öppna våra evenemang

Klicka på länken nedan för att läsa Svensk Lives öppna brev i sin helhet

Länkar
Svensk Live: Öppet brev till kulturminister Amanda Lind och inrikesminister Mikael Damberg [2020-08-04]

Telegram från TT / Omni: Svensk Live i ”konstruktivt” möte med Lind [2020-08-04]
Dagens Nyheter: Kulturbranschens krav till ministern: Vi måste kunna öppna [2020-08-04]


2020-06-30

BESKED OM FÖRLÄNGT ARRANGÖRSSTÖD TIDIGAST I MITTEN AV AUGUSTI

Våra olika källor på departement och våra kontakter i andra organisationer (främst Riksidrottsförbundet) har gett oss information om att besked om det förlängda arrangörsstöd som vi har krävt ska gälla under sommaren, inte kommer att komma förrän tidigast i mitten av augusti. Detta för att man vill utvärdera effekten av de olika stöden som regeringen och Riksdagen har beslutat om.

Svensk Live har haft stor inverkan på beslutet om det stöd som nu delats ut och att det har gått till arrangörer som är beroende av biljettförsäljning. En betydande del av stödet har kommit Svensk Lives medlemmar tillgodo. Att stödfördelningen ändå kan te sig aningen märklig när man tittar på vem som fått vad är något vi behöver utvärdera. Dock måste vi konstatera att om vi inte varit inne och påverkat så hade fördelningen av stöd gått i huvudsak till dem som redan erhåller stora bidrag från Kulturrådet. Nu har Kulturrådet för första gången fått en djupare inblick i var den stora delen av den fria livemusiken finns och vad som presteras.

Vi har vidare bearbetat ministrar och kulturutskott med flera och har goda förhoppningar om att det blir ett förlängt stöd i och med att kulturdepartementet ser ett förlängt stöd som en prioritera fråga. Men som det alltid är med denna typen av frågor; man vet inte förrän det finns svart på vitt.


2020-05-13

MER OM ÅTERKÖP AV BILJETTER

Konsumentverket säger att biljettköpare till evenemang som ställs in eller skjuts upp i spåren av coronapandemin ska ha rätt att få pengarna tillbaka, inte bara presentkort eller löfte om senare evenemang.

Samtidigt har Kammarkollegiet fått regeringens uppdrag att utreda om ett vouchersystem kan bidra till att lösa reseföretagens kris, och skulle man komma fram till det skulle ett sådant system rimligtvis även vara tillämparbart på evenemangsbiljetter.

Det betyder att det tar ytterligare en stund innan vi fullt ut vet vilka regler arrangörer ska förhålla sig till.

I måndags gjorde Konsumentverket ett uttalande, där de förordade att arrangörer alltid ska vara skyldiga att återköpa biljetter, men att man kunde erbjuda voucher, presentkort etc om kunden skulle föredra det. Konsumentverket anser dock att sådana ersättningar ska ha en giltighetstid på 10 år.

Värt att påpeka är att Konsumentverkets ståndpunkt inte är tvingande i nuläget. Maja Lindstrand, jurist på Konsumentverket, säger till Dagens Nyheter:

– Så här tolkar Konsumentverket lagstiftningen, så det är en ståndpunkt och inte en tvingande föreskrift. Kunder får absolut använda myndighetens ståndpunkt med företagen, men vi prövar inte enskilda tvister, då får man vända sig till Allmänna reklamationsnämnden.

När det gäller den långa giltighetstiden Konsumentverket vill se för bland annat presentkort är snarare ett år den gängse gränsen, exempelvis inom handeln. Se bara till att tydligt ange tidsgräns på handlingen.


2020-05-12

ÅTERKÖP AV BILJETTER

Konsumentverket: Kunden har rätt att få pengarna tillbaka

Den som köpt biljetter till evenemang som ställts in på grund av pandemin har rätt att få pengarna tillbaka. Det konstaterar Konsumentverket nu i ett yttrande. Med inställt evenemang likställer man även flyttade:

”Många företag och organisationer försöker förmå konsumenterna att acceptera ett presentkort, en voucher eller ett löfte om att evenemanget istället hålls vid ett senare tillfälle – men Konsumentverkets ståndpunkt är tydlig: konsumenten har rätt att få pengarna tillbaka”.

Myndighetens vägledande beslut innebär att arrangörer inte kan kompensera köpta biljetter med enbart presentkort eller liknande. Däremot finns det inga hinder för att erbjuda kunden ett tillgodohavande. Det är dock upp till konsumenten att välja om erbjudandet accepteras.

När det gäller evenemang hänvisar myndigheten till en bilaga till avtalsvillkorslagen.

Läs mer om Konsumentverkets yttrande [HÄR]

Svensk Live kommenterar:

Svensk Live har kontaktat regeringen för att få till en tillfällig lagändring avseende återköp av biljetter vid framflyttade evenemang med syfte att köpt biljett ska gälla till det senare datumet. Konsumentverkets beslut är nu vägledande om inte regeringen ändrar detta i enlighet med vad vi vill.

Det som återstår så länge som nuvarande lag gäller är att vädja till biljettköparen om att behålla biljetten och kanske uppmuntra dem att göra så genom att t ex ge dem något extra. Det också viktigt att bestämma en rimlig tidsgräns om hur länge biljetterna kan återlösas. Om konsumenten inte har löst in sin biljett innan det datum som man satt gäller biljetten till det nya datumet, vilket ju bidrar till att man vet sin likviditet och försäljning till den framflyttade konserten.


2020-05-08

SVENSK LIVE VILL SE ETT UTÖKAT KRISSTÖD TILL SOMMARENS LIVE-EVENEMANG!

Svensk Live har idag uppmanat Kulturdepartementet att planerade evenemang som skulle genomförts efter 31 maj 2020 och som ställts in eller flyttats p g a Covid-19-epidemin samt förbudet mot publika evenemang, ska ges möjlighet till stöd på motsvarande sätt som evenemang med tidigare genomförandedatum.

Sedan utbrottet av Covid-19-epidemin har Svensk Live arbetat för att regeringen ska stötta live-evenemang och i mars kom besked att kulturevenemang t.o.m. 31 maj kan ta del av ett stödpaket på 500 miljoner. Vi värdesätter Regeringens krisstöd, men vad händer när sommarens evenemang ställs in eller flyttas?

Sommaren är vanligtvis högsäsong för livemusikevenemang och en stor del av branschens omsättning kommer från denna period. Covid-19-epidemin och förbudet mot publika evenemang har förändrat detta i grunden. Under perioden 1 juni – 31 augusti 2020 beräknas arrangörer och turnéproducenter anslutna till Svensk Live flytta eller ställa in drygt 3 000 evenemang.

Svensk Live menar att arrangörer av dessa också måste ges möjlighet till stöd på motsvarande sätt som evenemang med tidigare genomförandedatum.

Läs mer: Svensk Live: Förlängning av stöd till arrangörer

Dagens Nyheter: Coronakrisen 28 maj: Det behöver du veta [2020-05-28]
SVT: Svensk Live: Krispaketet måste utökas till att gälla sommaren [2020-05-08]


2020-04-28

NU KAN DU SÖKA KRISSTÖD FRÅN KULTURRÅDET!

Kulturrådet har tilldelats 370 miljoner kronor från regeringen för att stödja kulturverksamheter som ställt in eller flyttat fram evenemang i samband med COVID-19-epidemin.

Stödet gäller evenemang som planerats att hållas t.o.m. 31 maj. Det är en väldigt kort ansökningsperiod och ni som avser att söka pengar bör börja med att sätta er in i det arbetet omgående. Kulturrådet kommer att ha support som hjälper till att svara på frågor. De kommer också att genomföra tre Webinarier med start 30 april. Läs mer nedan.

OBS! SISTA DAGEN ATT SÖKA ÄR 13 MAJ OCH ANSÖKAN GÖRS I KULTURRÅDETS ONLINETJÄNST.

Till Kulturrådets information om Stödpaket kultur: konserter [klicka på bilden]

Till Kulturrådets Onlinetjänst [klicka på bilden]


2020-04-24

SÅ SKA FLYTTADE OCH INSTÄLLDA EVENEMANG FÅ EKONOMISKT STÖD

Idag offentliggjorde regeringen och samarbetspartierna hur stödet till arrangörer som tvingas ställa in eller flytta kulturevenemang på grund av covid-19 ska se ut. Sammanlagt har Statens kulturråd fått i uppdrag att fördela 370 miljoner kronor.

Totalt kommer 500 miljoner kronor att fördelas på kulturen, varav Statens kulturråd får ansvara för merparten. Det betyder att regeringen om samarbetspartierna förstått hur hårt arrangörer drabbats när deras verksamhet blev förbjuden i lag. Förordningen som reglerar stödet finns att läsa här: https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2020-04/SFS2020-246.pdf

Här finns också en länk till pressträffen där stödet presenterades: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/presstraff-om-krispaket-pa-500-miljoner-kronor-till-kulturen/

I stora delar är vi på Svensk Live nöjda med principerna för fördelningen och hur reglerna ser ut, vi tycker att regeringen varit lyhörda för många av våra krav och visat förståelse för våra arrangörers situation. Men en del oklarheter måste redas ut och det hoppas vi kunna göra vid ett möte på måndag med ledningen för Statens kulturråd.

Det har varit ett mödosamt men roligt arbete under de senaste veckorna, där många av våra medlemmar varit engagerade. Nu hoppas vi att stödet ska vara till hjälp för hårt drabbade konsertarrangörer, festivaler och klubbar runt om i landet.

Uppdatering 2020-04-24 16:04

Statens kulturråd öppnar upp för ansökningar 28 april

Statens kulturråd har meddelat att ansökningsomgången öppnar tisdag den 28 april och att beslut beräknas kunna tas i mitten av juni. [Läs mer]


2020-04-15

Dokument gällande Svensk Lives huvudkrav till Regeringen

Nedan finns de dokument den av Svensk Lives styrelse utsedda ”coronagruppen” har tagit fram med krav på regeringen för att arrangörer ska överleva krisen.

Arbetet med att ta fram ersättningskraven har gjorts av: Andrea Wiktorsson (Ordförande Svensk Live, Storsjöyran), Patrick Fredriksson (Luger, Way Out West m fl), Martin Roos (Destination Eskilstuna) och Lars Sillrén (Storsjöyran).

Arbetet med att ta fram en biljettpolicy har gjorts av: Anders Larsson (United Stage), Micke Lindevall (Debaser), Thomas Sebelius (Blixten & Co), Anna Sjölund (Live Nation), Bozo Rasic (FKP Scorpio).

Arbetet i grupperna har utgått från många samtal och diskussioner med olika typer av medlemmar runt om i landet med benäget bistånd av personalen på Svensk Live.

 
(Klicka på respektive bild för att komma till dokumenten)


2020-04-14

Stödpaket till kultur – Svensk Lives huvudkrav klara

Den av Svensk Lives styrelse utsedda ”coronagruppen” har kommit fram till tydliga krav på Regeringen för att arrangörer ska överleva krisen.

Vi har fokuserat på tre områden:

1) Ersättning till arrangörer för intäktsbortfall.
2) En tidsgräns när större evenemang tidigast kan äga rum, för att ha något att förhålla oss till.
3) Biljetter som köpts under krisen ska gälla till framflyttade arrangemang medan inställda arrangemang ska ge kunden möjlighet till återköp av biljetter.

Allt detta finns tydligt preciserat i två dokument som vi nu presenterar för olika departement och Kulturrådets generaldirektör för fortsatta samtal. Dokumenten kommer vi skicka ut till alla medlemmar imorgon. Läget just nu att vi väntar på Regeringens regleringsbrev om hur fördelningen av krisstödet på 500 miljoner vardera till kultur och idrott ska gå till.

Arbetet med att ta fram ersättningskraven har gjorts av: Andrea Wiktorsson (Ordförande Svensk Live, Storsjöyran), Patrick Fredriksson (Luger, Way Out West m fl), Martin Roos (Destination Eskilstuna) och Lars Sillrén (Storsjöyran).

Arbetet med att ta fram en biljettpolicy har gjorts av: Anders Larsson (United Stage), Micke Lindevall (Debaser), Thomas Sebelius (Blixten & Co), Anna Sjölund (Live Nation), Bozo Rasic (FKP Scorpio)

Arbetet i grupperna har utgått från många samtal och diskussioner med olika typer av medlemmar runt om i landet. Mitt i alla jävligheter så måste man konstatera att samarbetet har fungerat fantastiskt bra.


2020-04-09

Regeringarna i våra skandinaviska grannländer Norge och Danmark har i veckan bestämt när större kultur- och idrottsevenemang som förbjudits på grund av Covid 19 tidigast kan tillåtas igen.

Norge fattar beslut i två omgångar
I Norges fall har en första gräns satts vid tidigast 15 juni, som innebär att evenemang dessförinnan är förbjudna. Ett beslut för tiden efter 15 juni kommer om några veckor. Till VG säger kulturminister Abid Raja att det ”ser vanskelig ut for festivalsommeren, men at en avgjørelse vil bli tatt senest i starten av mai”.

Danmark stänger ner t o m 31 augusti
Dagarna innan Norge fattade sitt beslut bestämde danska regeringen att inga större evenemang ska tillåtas förrän tidigast 31augusti, vilket alltså innebär att alla sommarens konserter, festivaler och idrottsevenemang inför publik i Danmark ställs in.

Inga besked från Sverige
Den svenska regering har än så länge inte tagit några beslut motsvarande de i Danmark och Norge. Det finns alltså ingen ”tidigast-datum för svenska arrangörer att förhålla sig till. I samband med det första beslutet om att förbjuda sammankomster med 500 deltagare och fler sas att beslutet skulle gälla ”tills vidare”. Svensk Live försöker påverka regeringen att fatta ett beslut om när evenemang tidigast ska kunna genomföras som en vägledning för arrangörer, artister, publik och hela samhället som är beroende av evenemang – underleverantörer, handel, hotell, restauranger etc.

Vi på Svensk Live fortsätter vårt arbete med att pusha på för att regeringen ska komma med besked om hur stödpaketet till kultur på 500 miljoner ska fördelas.

Dialogen fortsätter alltså och vi arbetar mot att besked ska komma så fort som möjligt.


2020-03-26

Svensk Live har tagit fram principer for regeringens stödpaket till arrangörer

Svensk Live har nu tagit fram de principer som vi anser ska ligga till grund för stöd till arrangörer som drabbas av det statliga beslutet att göra publikbegränsningar av evenemang med över 500 personer.

Det handlar om ersättning för kostnader för planerade evenemang och arrangemang som skjuts på framtiden samt ersättning för intäktsbortfall vid inställda evenemang.

Svensk Live vill även att arrangörer med kapacitet under 500 personer ska kompenseras, eftersom deras evenemang i hög grad drabbats av publikbortfall under Coronaepidemin.

Principerna för stöd presenteras i ett brev till Kulturdepartement, där Svensk Live också understryker att stödmedlen måste betalas ut löpande och skyndsamt, eftersom många arrangörer annars drabbas av likviditetsproblem.

Vidare betonar vi vikten av att fördelningen av stödmedel görs efter fastställda kriterier som accepteras av branschen. Merparten av de arrangörer som kan komma ifråga för stöd har normalt inget eller mycket litet offentligt stöd och det är därför nödvändigt att den som ska fördela medlen, troligtvis Kulturrådet, fattar beslut på goda företagsekonomiska grunder utifrån gedigen branschkunskap.

Läs hela brevet till Kulturdepartementet [HÄR]


2020-03-26

Unga arrangörsnätverket: Förslag på riktade stödåtgärder till ideella- och gräsrotsarrangörer med anledning av Coronaepidemin

Unga arrangörsnätverket har med anledning av förbudet om sammankomster på över 500 personer under rådande Corona-pandemi tittat på ideella- och grösrotsarrangörernas situation och tagit fram förslag på hur stödinsatser till dessa bör se ut för att vi ska ha ett fortsatt rikt kulturliv runt om i landet.

Ideella- och grösrotsarrangörer drabbas inte direkt av förbudet mot allmänna sammankomster med över 500 besökare, då de ofta hur en lägre publikkapacitet. Men det innebär inte att de inte drabbas hårt av pandemin, ekonomiskt och verksamhetsmässigt och även psykosocialt. I likhet med arrangörer med en kapacitet över 500 besökare har de tvingats ställa in konserter eller begränsa sin publikkapacitet, föreställningar och festivaler då de bedömer de måste och bör ta samhällsansvar och motverka spridningen av viruset. De mindre arrangörerna drabbas även av att artister ställer in turnéer, reseförbud i Europa och världen etc.

Vi föreslår att staten stödjer ideella- och gräsrotsarrangörer med att:

 • Arrangörer som beviljats stöd på statlig nivå ej krävs tillbaka på utbetalt stöd utan kan redovisa dokumenterade genomförandekostnader även om arrangemang tvingats ställas in.
 • Staten uppmanar och (i den mån det är möjligt) förelägger regioner och kommuner att göra på liknande sätt med alla typer av ekonomiskt stöd till arrangörer.
 • Arrangemang som bokas om till senare datum ersätts för dokumenterade extraordinära omkostnader som tillkommer pga. ändring av genomförande datum.
 • Staten avsätter medel direkt riktade till återväxt och stöd till ideella- och gräsrotsarrangörerna kommande år för att säkra att dessa och nya arrangörer vågar och kan bygga respektive återuppbygga sin verksamhet efter pandemin.

Läs hela förslaget [HÄR]


2020-03-20

Regeringen skjuter till 500 miljoner kronor i akutstöd till kulturen

Vid en presskonferens idag meddelade kultur- och idrottsminister Anna Lind (MP) och Christer Nylander (L) att 500 miljoner kronor kommer att tillföras kultursektorn i stöd på grund av Coronakrisen.

Regeringens beslut att begränsa offentliga evenemang har försatt stora delar av kulturlivet i en ekonomisk kris, och stödåtgärder har efterfrågats. Nu har Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Socialdemokraterna enats om ett akut stöd på 500 miljoner till kulturen och lika mycket till idrotten för att lindra effekterna av coronavirusets spridning.

Stödet ska gå till exempelvis arrangörer av evenemang som skulle haft fler än 500 besökare, såväl föreningar och aktiebolag.

På en direkt fråga vid presskonferensen bekräftade kulturministern att även arrangemang för färre än 500 besökare kan komma ifråga för stöd.

I denna akuta lösning räknas även frilansare in. De som inte omfattas av stödet är statliga myndigheter.

Vem som fördelar pengarna är i nuläget inte klart, men enligt kulturministern kan det bli aktuellt att Kulturrådet och Konstnärsnämnden tar tag i uppgiften.

Från Svensk Lives sida ser vi mycket positivt på stödåtgärderna, som visar att regeringen och samarbetspartierna lyssnat på våra argument och förstår de stora negativa konsekvenser inställda konserter, föreställningar och festivaler får. Beslutet har tagits snabbt, vilket vi sätter stort värde på och vi har förståelse för att alla detaljer inte är på plats. För Svensk Live vidtar nu ett arbete med att följa och hur medlen fördelas.

Länkar
Dagens Nyheter: Krispaket på en halv miljard kronor till kultursektorn [2020-03-20]


2020-03-19

Förslag till riktade stödåtgärder till livemusikarrangörer

Svensk Live har igår kväll skickat in en begäran till Kulturdepartementet om stöd för arrangemang över 500 personer eftersom regeringen har fattat beslut om att dessa inte får genomföras:

 • Vi föreslår att arrangörer av inställda konserter, föreställningar och festivaler ska få kostnadstäckning för sina dokumenterade genomförandekostnader så länge förbudstiden varar. Exempel på genomförandekostnader är kontraktsbundna åtaganden, upplupna personalkostnader och marknadsföring
 • Konserter, föreställningar och festivaler som bokas om till senare datum ska endast omfattas av ersättning i de fall extraordinära kostnader uppstår. Exempel på extraordinära kostnader är byte av arrangemangsplats och icke avbokningsbara kostnader i samband med ursprungligt evenemangsdatum.
 • Ersättningsmöjligheterna ska omfatta konserter, föreställningar och festivaler som var planerade när beslutet om att förbjuda allmänna sammankomster för sammankomster med över 500 personer fattades.

Svensk Live har också varit väldigt tydliga med att understryka att det kommer att behövas stöd för arrangörer av och leverantörer till evenemang med mindre än 500 deltagare, som är en viktig del av livemusikens infrastruktur och som till betydande del finns på mindre och medelstora orter och som nu har stora svårigheter. Ett sådant förslag kommer att presenteras för regeringen under nästa vecka.

Vi har vidare påtalat att underleverantörer till oss har problem och att också dessa behöver stöttning.

Svensk Live rekommenderar att biljetter ska gälla även om evenemang skjuts upp

I vanliga fall ska konsumenter kunna återlösa biljetter om t ex datum för arrangemanget ändras. I den krisartade situation som råder rekommenderar vi dock arrangörer att biljetter inte återlöses utan istället gäller för senarelagda datum.

Detta är en rekommendation som ni kan hänvisa till och som är accepterad i branschen. Om biljettköparna trots det inte går med på att biljetten gäller vid ett senare tillfälle är det förstås fritt för arrangören att inte följa denna rekommendation.


2020-03-16

Nytt generellt åtgärdspaket från regeringen ger stöd till livemusikbranchen

Regeringen och samarbetspartierna presenterade idag ett nytt åtgärdspaket med anledning av de effekter som coranaviruset skapar på samhället. Syftet är att ge stöd till företag och trygga anställningar under de kommande kritiska månaderna. Musikindustrin (MI) sammanfattar innehållet i paketet på ett bra sätt: http://www.musikindustrin.se/2020/03/16/atgardspaket-fran-regeringen/.

Nu krävs riktade insatser på grund av evenemangsförbudet

De insatser som presenterades idag innebär nödvändiga, generella insatser. Till det måste komma insatser för de branscher som drabbades direkt av beslutet att förbjuda evenemang för fler än 500 personer. Svensk Live för diskussioner med representanter med regeringen och räknar med att de fördjupas nu efter att de senaste generella stödinsatserna är på plats.

Länder runt om i Europa där motsvarande begränsningar införts, ser nu över hur branschstöd kan utformas. Danmark är ett närliggande exempel, där man skapat ett system som gör det möjligt för företag och organisationer att söka kompensation från staten för förlorade intäkter såväl som extra kostnader som genererats av uppskjutna evenemang. I Danmark ses detta system som ett sätt att skydda en redan pressad livemusikbransch i en akut kris.

En modell likt den danska borde ligga nära till hands för den svenska regeringen att införa.

Vad innebär ”Force Majeure”?

Senaste dagarna har begreppet ”Force Majeure” hörts flitigt. Kan man neka återköp av biljetter med hänvisning till detta? Träder en ”Force Majure”-regel in gentemot leverantörer när ett evenemang inte kan genomföras på grund av utomstående orsaker som en pandemi? Tyvärr finns det inget enkelt svar. Svensk Lives advokat reder ut begreppen:

”I svensk rätt finns inte någon generell regel om fullgörelsehinder som force majeure också benämns. Utgångpunkten är att det är parternas avtal som avgör vad som ska gälla. Och force majeurebestämmelser ska enligt domstolspraxis tolkas snävt.

Vad gäller då om parternas avtal inte innehåller någon skrivning om fullgörelsehinder? Ja, det finns en regel i köplagen som endast gäller sådana köp som regleras i den lagen som ju inte omfattar konsumenter. Istället blir det sannolikt avtalslagens regler om jämkning av avtal som efter avtalsslutet blivit oskäliga (AvtL §36) som kommer att tillämpas. Vid en sådan jämkning ska parternas intressen vägas mot varandra i ljuset av den försvårande omständigheten. Men som sagt det finns inte någon regel som direkt kan tillämpas på den situation som nu uppkommit som en följd av förbudet att anordna allmän sammankomst eller offentlig tillställning för 500 eller fler personer.

Jag är rädd för att vi kommer att få se en rad domstolsprövningar i efterdyningarna av den här krisen och först då kommer vi att veta vad som nu gällde”.


2020-03-12

Rekommendationer från Svensk Live angående coronaviruset och publika evenemang

Med hänvisning till beslutet från regeringen att tills vidare stoppa publika evenemang med fler än 500 personer påverkas nu många av Svensk Lives medlemmar.

I ett första skede rekommenderar Svensk Live arrangörerna att utan dröjsmål boka om/ställa in de evenemang som överstiger 500 deltagare och som går av stapeln före 1 april 2020 och att löpande fatta beslut om att boka om/ställa in evenemang därefter.

Begränsningen gäller såväl inomhus som utomhus och besöksgränsen inkluderar alla som medverkar på evenemanget, även artister och personal.

Observera att flera länder nu sänker publikgränsen ytterligare och att det kan komma att hända även i Sverige.

När det gäller de konserter och festivaler som ligger några månader fram i tiden rekommenderar vi alla att avvakta med att ta några beslut.

För närvarande har Svensk Live ingen generell rekommendation gällande återlösen av biljetter.

Regeringen kommer löpande pröva behovet av förordningen och den upphävs när förbudet inte längre behövs. Kulturminister Amanda Lind stänger inte dörren för ekonomiska ersättningar till de arrangörer som eventuellt drabbas av virusrestriktioner säger hon till TT. Svensk Live har pågående överläggningar med Kulturdepartementet i frågan.


2020-03-11

Coronaviruset och publika evenemang

Uppdatering (21:00)

Regeringen har i kväll meddelat att de följer Folkhälsomyndighetens hemställan om att begränsa antalet besökare på allmänna sammankomster till maximalt 500 personer. När de säger 500 personer så inkluderar de alla som medverkar på sammankomsten, alltså inte bara publik utan t ex också artister och annan personal. Regeringen har alltså fattat ett beslut som är ett förbud och som träder i kraft i morgon torsdag den 12 mars. Beslutet har ingen bortre tidsgräns utan gäller tillsvidare och ska kontinuerligt omprövas. Frågan om kompensation för de ekonomiska avbräck som detta innebär för arrangörer har kommit upp och det sägs finns beredskap för detta.

Svensk Live kommer att ha fortsatta kontakter med myndigheter och departement i frågan. I morgon har vi ett styrelsemöte där frågan kommer att behandlas. Vi återkommer med mer information så snart vi har något mer att berätta!

Originaltext (14:40)

Svensk Live har idag, tillsammans med andra organisationer som representerar publika evenemang, haft ett möte med Kulturminister Amanda Lind. Ministern ville höra våra synpunkter om en eventuell restriktion av besökarantal. Ministern uppger att man är beredd att fatta beslut direkt om Folkhälsomyndigheten kommer med en sådan begäran.

Som ni säkert vet har många länder begränsat antalet deltagare på evenemang till 500 eller 1000 personer. Svensk Live och de flesta andra aktörerna på mötet var väldigt tydliga med att om regeringen gör något så måste det ske i form av ett beslut och inte en rekommendation. En rekommendation skulle lägga hela bördan på arrangören i många svåra frågor och arrangören skulle vara ensam ansvarig för konsekvenserna.

Vi och andra organisationer var väldigt tydliga med att folkhälsan är prioriterad, att vi behöver ett beslut och inte en rekommendation, att det finns ett tydligt datum för längden av en begränsning i besökarantalet, att arrangörer kommer att behöva få kompensation för att kunna driva sin verksamhet vidare och att kultur är en viktig del av samhället som behöver värnas.

Vårt intryck efter mötet är att våra synpunkter togs på allvar och att vi kommer att ha en fortsatt dialog med departementet.

Senare under dagen uppgav Folkhälsomyndigheten vid en presskonferens att man diskuterar frågan om restriktioner av besökarantal vid publika evenemang med regeringen och att ett beslut kan fattas under dagen, men att olika juridiska frågetecken måste redas ut först.

Länkar
Dagens Nyheter: Så påverkas kulturen av regeringens nya beslut [2020-03-11]
Sveriges Radio: Begränsningar för allmänna sammankomster [2020-03-12]