Coronaviruset: Nyheter

2022-02-07

Regeringen har beslutat om fördelningen av 1 miljard i krisstöd

Regeringen har idag beslutat om fördelning av den miljard som tilldelas kulturområdet i krisstöd och som tidigare aviserats i extra ändringsbudget. Krisstödet gäller det fria kulturlivet, enskilda kulturskapare, film, regional kultur, vissa offentligt stödda kulturinstitutioner och allmänna samlingslokaler.

För arrangörer finns 650 miljoner kronor att söka via Kulturrådet. Stödet ska lindra den akuta ekonomiska krisen och säkra en bredd av kulturuttryck i hela landet. När Kulturrådet öppnar upp ansökan kommer vi att skicka ut mer information.

200 miljoner kan sökas av enskilda konstnärer och kulturskapare via Konstnärsnämnden (170 miljoner) och av författare, översättare och kulturjournalisterkan via Sveriges Författarfond (30 miljoner).

40 miljoner kronor avsätts till regional kulturverksamhet och kultursamverkansmodellen. 20 miljoner fördelas av Svenska Filminstitutet till filmstöd. 60 miljoner kronor går till allmänna samlingslokaler. 30 miljoner kronor går till vissa offentligt stödda kulturinstitutioner, till museer och scenkonst.


2022-02-03

Regeringen bekräftar att restriktionerna avskaffas

På dagens pressträff med statsminister Magdalena Andersson, socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell meddelades att regeringen tar bort merparten av restriktionerna den 9 februari.

Deltagartaken, vaccinbevisen och begränsningar av sällskap på krogar och restauranger samt rekommendationer om munskydd i kollektivtrafiken tas bort. Regeringen har också för avsikt att lyfta inreserestriktioner för de nordiska länderna.

Från 9 februari innebär detta:

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar – Deltagartak, krav på avstånd mellan sällskap, storlek på sällskap och möjligheten att ställa krav på vaccinationsbevis tas bort.
 • Serveringsställen – Krav på avstånd mellan sällskap, storlek på sällskap och stängningstid tas bort.
 • Mässor – Deltagartak, kvadratmeterbegränsingar och möjligheten att ställa krav på vaccinationsbevis tas bort.
 • Handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamhet – Kvadratmeterbegränsningar tas bort.
 • Privata sammankomster i hyrda lokaler – Deltagartak tas bort.
 • Långväga kollektivtrafik – Krav på sittande resenärer och rekommendation om munskydd tas bort.
 • Cuper, tävlingar och större aktiviteter inomhus – Avrådan från att ordna eller delta i dessa tas bort.
 • Större sociala sammankomster – Avrådan från att delta i större sociala sammankomster tas bort.

Vissa rekommendationer kommer dock att fortsatt ligga kvar t o m 1 april och det handlar om fortsatt vaccinering, att ovaccinerade ska undvika trängsel och stora folksamlingar etc.

Under dagen kommer Folkhälsomyndigheten också att lämna in en hemställan om att Covid-19 inte längre ska klassas som en samhällsfarlig sjukdom. Beslut tas av Riksdagen efter att regeringen lämnat förslag på lagändring om att avskaffa covid-19-lagen, lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen samt omklassificering av Covid-19.


2022-01-26

Restriktionerna tas bort 9 februari

Restriktionerna kommer att ligga kvar i ytterligare två veckor. Merparten beräknas sedan tas bort 9 februari.

Detta meddelade socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell vid en pressträff idag. I början på nästa vecka kommer mer information om hur borttagning av restriktioner ska genomföras.


2022-01-25

Evenemangsstödet – Regeringen ökar kostnadstäckningen och maxbeloppet

Regeringen ökar kostnadstäckningen till 90 % och maxbeloppet som kan sökas till 22,5 miljoner för perioden januari – mars 2022. Den totala stödsumman är fortsatt 250 miljoner. Dock kan denna summan höjas om söktrycket är högt. Detta meddelade kulturminister Jeanette Gustafsdotter och näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson vid en pressträff nu på morgonen.

Evenemangsstödet uppgår till 90 procent av kostnader som är direkt nödvändiga för evenemanget. Maxbeloppet är 22,5 miljoner kronor. Om företaget ingår i en koncern gäller maxbeloppet för hela koncernen.

Evenemangsstödet i korthet

 • Motsvarande evenemang arrangerades 2019 eller att företaget brukar arrangera liknande evenemang.
 • Evenemanget skulle ha genomförts mellan den 1 juni 2021 och den 31 mars 2022.
 • Evenemanget ska rikta sig till minst 250 deltagare. Ökningen gäller perioden januari – mars 2022. För perioden juni – december 2021 är det de gamla reglerna som gäller (70 % / 17,5 miljoner).
 • Evenemanget har annonserats eller beslutats i en plan för företagets verksamhet.
 • Om evenemanget ställs in eller begränsas i väsentlig utsträckning ska det bero på föreskrifter som meddelats med stöd av den nya pandemilagen. Föreskrifterna ska gälla när företaget beslutar sig för att ställa in eller begränsa evenemanget.
 • Beslutet att ställa in evenemanget ska ha annonserats eller dokumenterats på något sätt.
 • Stöd uppgår till max 90 procent av de kostnader som inte täcks av intäkter eller andra stöd.
 • Fasta kostnader som kan ersättas i omställningsstödet ersätts inte av Evenemangsstödet.
 • Skatteverket är handläggande myndighet för stödet och kommer att få fatta beslut om bestämmelser kring den praktiska handläggningen av stödet.

Mer information om Evenemangsstödet finns på Skatteverkets hemsida.


2022-01-17

Deltagartak på 500 personer införs 19 januari

Regeringen har idag beslutat om att införa ett deltagartak på 500 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt mässor som använder vaccinationsbevis. Dock finns det möjlighet att dela upp stora lokaler i sektioner förutsatt att publiken inte kommer i kontakt med varandra mellan sektionerna. 

Detta gäller fr o m 19 januari:

 • För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt mässor, som äger rum inomhus och där vaccinationsbevis används gäller ett deltagartak på 500 personer.
 • Om arrangören delar upp lokalen, så att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till sammankomsten eller tillställningen, gäller deltagarbegränsningen på 500 personer för varje sektion. Det innebär alltså att ett arrangemang som helhet i sådana fall kan ha fler än 500 deltagare.
 • Deltagartaket för privata sammankomster som genomförs i hyrda lokaler, områden eller utrymmen sänks till 20 personer. Undantag görs för lokaler som används för minnesstunder i samband med en begravningsceremoni, då deltagartaket på 50 personer även fortsättningsvis gäller.

Länkar

Pressmeddelande från Socialdepartementet – Regeringen beslutar om deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, mässor och privata sammankomster i hyrda lokaler


2022-01-17

Regeringen föreslår 180 miljoner i krisstöd – Mer pengar behövs och hur ska de fördelas?

Vid dagens pressträff med finansminister Mikael Damberg och socialminister Lena Hallengren meddelades att regeringen i en ändringsbudget om 18 miljarder kr föreslår nya krisåtgärder för första kvartalet 2022. Förslaget läggs fram imorgon och Riksdagen väntas ta beslut den 2 februari.

Svensk Live driver på speciellt när det gäller de stöd som direkt berör kulturen:

 • Nu avsätts 180 mnkr i kulturstöd för perioden januari t o m mars och vi tror inte att pengarna räcker. Under tidigare stödperioder har stöden varit större och arrangörer och evenemang har i praktiken fortsatt näringsförbud. Mer pengar behövs!
 • Vi vet fortfarande inte i vilken form de 180 mnkr som har aviserats kommer att fördelas. Samma sak gäller den 1 mdkr som är budgeterat för återstart av kulturen.

Nu är vi inne i 2022 och vi behöver ha ett snabbt svar på båda dessa frågor. Pengarna behöver komma ut och göra nytta!

Regeringens förslag på ändringsbudget innebär bl a:

 • Ökning av stödet till kulturen (totalt 180 miljoner för första kvartalet 2022)
 • Evenemangsstödet förlängs till och med mars 2022
 • Omställningsstödet aktiveras för december 2021 – februari 2022 (med beredskap för mars 2022)
 • Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och handelsbolag aktiveras för december 2021 – februari 2022 (med beredskap för mars 2022)

Länkar

Pressmeddelande från Finansdepartementet och Socialdepartementet: Digital pressträff med Mikael Damberg och Lena Hallengren den 17 januari 2022


2022-01-10

Regeringen skärper restriktionerna fr o m 12 januari

I takt med att sittspridningen ökar och därigenom också belastningen på sjukvården meddelade statsminister Magdalena Andersson att regeringen skärper restriktionerna. Hur länge restriktionerna kommer gälla är osäkert, men uppskattningsvis i fyra veckor.

Regeringen förbereder också för ytterligare restriktioner vilka kräver förordningsändring och därför tar lite längre tid, t ex ett övre deltagartak på 500 personer.

Vid pressträffen deltog också socialminister Lena Hallengren, Karin Tegmark Wisell (GD, Folkhälsomyndigheten) och Olivia Wigzell (GD, Socialstyrelsen). Från 12 januari gäller bl a:

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus

 • Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer.
 • Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen.
 • För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.

Mässor

 • För mässor med fler än 50 deltagare kommer vaccinationsbevis att krävas. Dessutom finns krav på en yta på minst 10 kvm per person.

Serveringsställen

 • Krav om max åtta personer per sällskap, 1 meter mellan sällskapen och bara sittande gäster.
 • Stängning ska ske senast kl 23.

Länkar

Pressmeddelande från Socialdepartementet, Statsrådsberedningen – Pressträff med statsministern den 10 januari 2022
Folkhälsomyndigheten – Fler åtgärder införs mot den ökade smittspridningen av covid-19


2021-12-21

Regeringen inför nya coronaåtgärder fr o m 23 december

Vid dagens pressträff med statsminister Magdalena Andersson, socialminister Lena Hallengren, finansminister Mikael Damberg och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell meddelades att regeringen inför nya restriktioner för att minska smittspridningen av Covid-19. Restriktionerna införs 23 december och effekten utvärderas löpande.

Restriktioner för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

När fler än 20 och högst 500 personer deltar i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus UTAN vaccinationsbevis:

 • Alla besökare ska ha en anvisad sittplats
 • Sällskap om max 8 personer
 • Avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap

När fler än 20 och högst 500 personer deltar i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus MED vaccinationsbevis:

 • Rutiner för kontroll av deltagarnas vaccinationsbevis
 • Alla deltagare ska ha en anvisad sittplats

När fler än 500 personer deltar i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus:

 • Vaccinationsbevis ska användas
 • Rutiner för kontroll av deltagarnas vaccinationsbevis
 • Alla deltagare ska ha en anvisad sittplats
 • Sällskap om max 8 personer
 • Avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap

Utöver dessa restriktioner begränsas också antalet deltagare till 50 personer i lokaler som hyrs ut till privata tillställningar.

Krisstöd till kulturområdet

Vidare meddelades det också att omställnings- och omsättningsstöden förlängs över januari 2022 samt att regeringen avsatt 120 miljoner till kulturområdet som kommer beslutas om i en ändringsbudget under januari 2022.

Se hela pressträffen i spelaren nedan.

Länkar

Regeringens pressmeddelande
Information på Folkhälsomyndighetens hemsida


2021-12-07

Evenemangsstödet förlängs till 31 mars 2022 och nya smittskyddsåtgärder fr o m 8 december

Vid en pressträff idag med statsminister Magdalena Andersson, socialminister Lena Hallengren, finansminister Mikael Damberg och FHMs generalsekreterare Karin Tegmark Wisell informerades det om att evenemangsstödet förlängs till 31 mars 2022.

Vidare meddelades det att det finns en beredskap att införa ytterligare krisstöd framåt om det behövs. Även nytt omställningsstöd kan införas.

Evenemangsstödet uppgår till 70 procent av kostnader som är direkt nödvändiga för evenemanget. Maxbeloppet är 17,5 miljoner kronor. Om företaget ingår i en koncern gäller maxbeloppet för hela koncernen.

Evenemangsstödet i korthet

 • Motsvarande evenemang arrangerades 2019 eller att företaget brukar arrangera liknande evenemang.
 • Evenemanget skulle ha genomförts mellan den 1 juni 2021 och den 31 mars 2022.
 • Evenemanget ska rikta sig till minst 250 deltagare.
 • Evenemanget har annonserats eller beslutats i en plan för företagets verksamhet.
 • Om evenemanget ställs in eller begränsas i väsentlig utsträckning ska det bero på föreskrifter som meddelats med stöd av den nya pandemilagen. Föreskrifterna ska gälla när företaget beslutar sig för att ställa in eller begränsa evenemanget.
 • Beslutet att ställa in evenemanget ska ha annonserats eller dokumenterats på något sätt.
 • Stöd uppgår till max 70 procent av de kostnader som inte täcks av intäkter eller andra stöd.
 • Fasta kostnader som kan ersättas i omställningsstödet ersätts inte av Evenemangsstödet.
 • Skatteverket är handläggande myndighet för stödet och kommer att få fatta beslut om bestämmelser kring den praktiska handläggningen av stödet.

Mer information om evenemangsstödet finns på Skatteverkets hemsida.

Nya smittskyddsåtgärder fr o m 8 december

Under pressträffen presenterades även en åtgärdsplan i tre steg som utgår från smittspridningsnivåer och belastning på vården.

Steg 1 innebär bl a att vuxna bör hålla avstånd i offentliga miljöer och serveringsställen ska undvika trängsel. Detta steg införs 8 december.

Steg 2 kan införas vid en väsentligt ökad smittspridning och en ökad vårdbelastning och innebär bl a vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med färre antal deltagare.

Steg 3 (vid mycket hög smittspridning och en mycket hög vårdbelastning) innebär bl a begränsade öppettider på serveringsställen och maxantal per kvadratmeter på t ex handelsplatser.

Se hela pressträffen i spelaren nedan.


2021-11-17

Vaccinationsbevis vid arrangemang införs 1 december

På dagens pressträff med kultur- och idrottsminister Amanda Lind, socialminister Lena Hallengren och FHMs generalsekreterare Karin Tegmark Wisell meddelades att vaccinationsbevis införs vid arrangemang med fler än 100 besökare.

Vaccinationsbevisen kommer att kunna användas som alternativ till de restriktioner för publika evenemang och offentliga tillställningar som Folkhälsomyndigheten håller på att ta fram och som planeras gälla fr o m 1 december. Kommande restriktioner kan komma att handla om att begränsa evenemang inomhus med mer än 100 personer i fråga om personer/kvm samt att tillräckligt med avstånd hålls etc.

Alltså, om vaccinationsbevis används ersätter dessa kommande restriktioner.

Myndigheten för digital förvaltning har också fått i uppdrag att ta fram en digital lösning som arrangörer ska kunna använda när de kontrollerar vaccinationsbevisen. Dessa planeras kunna integreras i befintliga biljettsystem.

Läs regeringens pressmeddelande [HÄR].

Se hela presskonferensen i spelaren nedan.


2021-09-23

Inga vaccinationbevis på större evenemang

På dagens pressträff med kultur- och idrottsminister Amanda Lind, socialminister Lena Hellengren och FHMs generalsekreterare Johan Carlson meddelades att varken vaccinationsbevis eller deltagarbegränsningar kommer att behövas vid större arrangemang. Folkhälsomyndigheten har istället tagit fram rekommendationer på individnivå med särskilda rekommendationer för ovaccinerade. Det handlar bl a om att de bör undvika större evenemang och folksamlingar.

Förslaget om vaccinationsbevis är ute på remiss och regeringen kommer att fortsätta arbeta med frågan för att ha beredskap ifall det åter blir aktuellt utifrån ett läge med ökad smittspridning.

Det tidigare aviserade beskedet om att deltagarbegränsningarna och avståndskrav vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort 29 september bekräftades också.


2021-09-07

29 september tas deltagarbegränsningar bort!

Vid dagens pressträff med kultur- och demokratiminister Amanda Lind, socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson meddelades att steg 4 i regeringens plan för avveckling av restriktioner genomförs 29 september.

Steg 4 innebär att deltagarbegränsningarna och avståndskrav vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort. Detta gäller gäller både inne och utomhus.

Regeringen har också tagit fram ett förslag om att, under en övergångsperiod, använda vaccinationsbevis för de allra största arrangemangen med fler än 15 000 deltagare, vilket nu skickas nu ut på remiss.


2021-08-25

Styrelsen i Svensk Live ställer sig positiva till att s k vacinationspass införs

På styrelsemötet den 18 augusti fanns det en punkt om s k vaccinationspass som ledde till en längre diskussion och olika övervägande gjorde att styrelsen fattade beslut om att samla in mer kunskap i frågan om för- och nackdelar.

Hållningen från styrelsen i mitten av augusti var att det då fortfarande fanns en möjlighet att de begränsningar som finns runt allmänna sammankomster och offentliga tillställningar skulle kunna hävas i o m att stor del av befolkningen över 18 år fått vaccin.

I måndags presenterade Folkhälsomyndigheten en ny prognos för hösten och i alla tre scenarier ökar smittspridningen och att det inte är läge att lyfta på restriktioner ”just nu”.

Det steg (steg 4) i öppningsplanen som var tänkt för september har vi ännu inte fått besked om och nu är vi i slutet av augusti. Med det som bakgrund har styrelsen igår (24/8) fattat ett beslut om att ställa sig positiva till vaccinationspass under vissa förutsättningar som framgår av beslutet nedan.

I texten ovan använder vi ordet vaccinationspass eftersom det är den benämning som används i folkmun. När vi skriver vaccinationspass så menar vi att det är ett intyg på att man är färdigvaccinerad (i dagsläget 2 doser) eller att man har ett negativt PCR-test där vi ber FHM besluta om hur gammalt det får vara, t ex 24 timmar eller 48 timmar. Det är viktigt att alla kan få ett s k vaccinationspass på något sätt för att undvika diskriminering och om man t ex är allergisk kan alltså ett PCR-test vara rätt metod för att kunna gå på såväl livemusik som idrott.

För styrelsen i Svensk Live

Martin Roos
Styrelseordförande

Styrelsen i Svensk Lives hållning gällande införande av Vaccinationsbevis eller PCR test för evenemang:

 • För att besöka ett evenemang måste du uppvisa Vaccinationsbevis med två doser eller negativt PCR test med friskhetsintyg.
 • Detta föreslår vi införs endast under förutsättning att alla pandemirelaterade restriktioner och begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort.
 • En plan för hur Vaccinationsbevisen och PCR-testen ska avvecklas ska arbetas fram i samband med implementering av densamma.
 • För personer födda år 2009 eller yngre ska det inte krävas något Vaccinationspass eller PCR test för att få besöka evenemang.

2021-07-18

Regeringens evenemangsstöd införs efter EU-kommissionens godkännande

Efter EU-kommissionens godkännande har regeringen beslutat att införa det tidigare aviserade evenemangsstödet.

Stödet avser evenemang som har planerats äga rum under perioden juni – december 2021, men som inte kan genomföras eller i väsentlig utsträckning måste begränsas till följd av pandemin. Maxbeloppet är 17,5 miljoner kronor upp till 70 procent av de kostnader som inte täcks av intäkter eller andra stöd.

Från 10 augusti t o m 31 december kan man registrera evenemang och söka stöd hos Skatteverket.

Förutsättningar för att kunna få evenemangsstödet:

 • Motsvarande evenemang arrangerades 2019 eller att företaget brukar arrangera liknande evenemang.
 • Evenemanget skulle ha genomförts mellan den 1 juni 2021 och den 31 december 2021.
 • Evenemanget ska rikta sig till minst 250 deltagare.
 • Evenemanget har annonserats eller beslutats i en plan för företagets verksamhet.
 • Om evenemanget ställs in eller begränsas i väsentlig utsträckning ska det bero på föreskrifter som meddelats med stöd av den nya pandemilagen. Föreskrifterna ska gälla när företaget beslutar sig för att ställa in eller begränsa evenemanget.
 • Beslutet att ställa in evenemanget ska ha annonserats eller dokumenterats på något sätt.
 • Företaget ska vara godkänt för F-skatt. Stiftelser, föreningar etc som är undantagna från skattskyldighet behöver inte vara godkända för F-skatt. Ideella föreningar måste ha ett organisationsnummer som har fastställts senast den 31 december 2019.

Länkar

Svensk Live 2021-06-28: Evenemangsstöd för perioden juli – december: Regeringen inväntar EU kommissionen beslut
Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Näringsdepartementet 2021-07-15: Evenemangsstödet införs
Skatteverkets information om evenemangsstödet 2021
Skatteverkets Coronainformation för företag, föreningar och offentliga aktörer


2021-07-12

Nya lättnader i restriktioner den 15 juli

Vid dagens pressträff med näringsminister Ibrahim Baylan och statsepidemiolog Anders Tegnell meddelades att steg 3 i regeringens plan för lättnader av restriktioner genomförs den 15 juli.

Detta innebär bl a att:

 • Maxantalet på sällskap vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster höjs till åtta personer. Detta gäller både inne och ute. Dock gäller fortfarande att det finns en meter mellan sällskapen.
 • Regleringen av ett visst antal kvadratmeter per person på nöjesparker, marknader etc. samt råden om hur sällskap i åkattraktioner ska placeras tas bort. Däremot kommer det fortsatt finnas krav på att verksamheter ska förhindra trängsel.

Andra lättnader som genomförs är att kommuner inte längre får möjlighet att förbjuda tillträde till platser där trängsel kan uppstå, såsom parker etc. Den långväga kollektivtrafikens tidigare begränsningar om att endast 50 % av platserna får bokas tas också bort.

Steg 4 planeras genomföras under september och då tas deltagarbegränsningarna vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar bort. För att planen ska kunna genomföras krävs att smittspridningen och trycket på sjukvården hålls nere och att vaccinationsgraden fortsätter att öka.

Se dagens pressträff i spelaren nedan.

Läs mer

Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Socialdepartementet 2021-07-12: Anpassning av restriktioner från 15 juli
Regeringens plan för avveckling av restriktioner – Steg 3
Folkhälsomyndigheten: Information till verksamheter om covid-19
Svensk Live 2021-06-28: Höjt publiktak från 1 juli
Svensk Live 2021-05-27: Äntligen finns en plan framåt!


2021-06-28

Höjt publiktak från 1 juli

Vid dagens pressträff med socialminister Lena Hallengren, Kultur- och demokratiminister Amanda Lind och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson meddelades att regeringen i stort följer sin tidigare aviserade plan för lättnader av restriktioner.

Från 1 juli går vi in i steg 2. Det innebär bl a att publiktaket vid evenemang höjs till 50 personer inomhus (300 sittande) och 600 utomhus (3 000 sittande).

Dessutom finns möjligheter att dela upp större lokaler och arenor i sektioner och då gäller deltagartaket för varje sektion. Steg 3 planeras införas 15 juli.

För serveringsställen tas regleringen av öppettider utifrån pandemin bort. Dock är restriktionen om enbart servering till sittande till inne- och utomhus kvar samt en ökning till max 8 personer i ett sällskap inomhus. I utomhusmiljö tas begränsningen av maxantal i sällskap bort. Fortsatt ska det vara 1 meters avstånd mellan sällskap. Detta gäller både inne och ute.

Folkhälsomyndigheten kommer att presentera mer detaljerad information på sin hemsida och i övrigt gäller fortfarande de föreskrifter som redan finns.

Se dagens pressträff i spelaren nedan.

Läs mer

Svensk Live 2021-05-27: Äntligen finns en plan framåt!
Folkhälsomyndigheten: Information till verksamheter om covid-19


2021-06-28

Evenemangsstöd för perioden juli – december: Regeringen inväntar EU-kommissionen beslut

Det evenemangsstöd som regeringen aviserade 1 april har skickats vidare till EU-kommissionen för godkännande.

Evenemangsstödet på tre miljarder innebär att staten ska gå in som ekonomisk garant för festivaler, konserter, idrott och andra evenemang som planeras för perioden juli – december 2021 men som inte kan genomföras eller måste begränsas i stor utsträckning till följd av rådande Covid-19-restriktioner. Stödet ska uppgå till högst 70 procent av det som inte täcks av intäkter eller andra stöd.

Från 10 augusti ska det gå att registrera evenemang för att sedan söka stöd via Skatteverket. Stödet måste dock få grönt ljus av EU-kommissionen innan regeringen kan fatta beslut.

Evenemangsstödet i korthet

 • Stöd uppgår till max 70 procent av de kostnader som inte täcks av intäkter eller andra stöd.
 • Fasta kostnader som kan ersättas i omställningsstödet ersätts inte av Evenemangsstödet.
 • Skatteverket är handläggande myndighet för stödet och kommer att få fatta beslut om bestämmelser kring den praktiska handläggningen av stödet.

Läs mer

Svensk Live 2021-04-01: 3 miljarder i nytt evenemangsstöd
Kulturdepartementet, Näringsdepartementet 2021-06-24: Evenemangsstödet anmält till EU-kommissionen
Näringsdepartementet 2021-04-01: Evenemangsstöd


2021-05-27

Äntligen finns en plan framåt!

Svensk Live har länge och ihärdigt kämpat för att det ska finnas en plan för hur samhället ska öppna upp.

Nu ökar äntligen graden av precision även om en del frågetecken fortfarande behöver rätas ut. På det hela taget är vi nöjda med att det finns olika steg och framförallt för att det finns en kurs, en riktning.

Vid dagens pressträff meddelade statsminister Stefan Löfven tillsammans med representater från regeringen och Folkhälsomyndigheten om sin plan framåt gällande avveckling av restriktioner.

Planen i 5 steg grundar sig i och förutsätter en fortsatt minskad smittspridning, minskad belastningen på sjukvården och ökad vaccinationsgrad i befolkningen.

Steg 1. Som tidigare aviserat kommer steg 1 inledas 1 juni med restriktioner enligt nivå 3 i Folkhälsomyndighetens plan för lättade restriktioner.

Steg 2 kommer börja gälla 1 juli. Det innebär restriktioner enligt nivå 2, förlängda öppettider på serveringsställen samt att det blir tillåtet med servering till stående utomhus.

Steg 3 (preliminärt 15 juli) innebär restriktioner enligt nivå 2, samt att reglering om kvm/person inne och ute tas bort. Dock ska trängsel undvikas.

Steg 4 (preliminärt i september). Detta steg innebär restriktioner enligt nivå 3 där deltagarbegränsningarna vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort. Nu blir det också åter tillåtet med inomhuskonserter i serveringsmiljö igen.

Steg 5 (när det är möjligt) innebär att resterande restriktioner tas bort.

”Coronapass” – I mitten av juni kommer regeringen med information om ifall det kommer vara möjligt att använda vaccinationsintyg vid större evenemang som annars inte skulle kunnat genomföras.

Nedan är maxantalet för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, där nivå 3 gäller med start 1 juni och nivå 2 från och med 1 juli. Läs också Svensk Lives information om Folkhälsomyndighetens plan för lättnader av restriktioner som skickades ut 13 maj [HÄR].

Se dagens pressträff i spelaren nedan.

 

2021-05-13

Två viktiga nyheter i FHMs plan för lättade restriktioner

Igår presenterade Folkhälsomyndigheten den plan för lättade restriktioner för kultur och idrott som man fått i uppdrag av regeringen att ta fram.

I den går det att läsa hur smittoläget och belastningen på sjukvården ska se ut för att Sverige gradvis ska kunna öppnas. För evenemangsarrangörer innehåller planen två viktiga nyheter:

1) Fr o m 1 juni höjs maxtaket för antalet åskådare vid utomhusevenemang med anvisade platser till max 500 personer. Förslaget på att bara var tionde sittplats har, efter kritik från bl a Svensk Live, tagits bort – liksom uttrycket ”befintliga sittplatser”. Det betyder alltså att kulturarrangörer inte är hänvisade till sportarenor för att genomföra sina evenemang.

Lättnaderna följs dock av en rad villkor, där de viktigaste är att sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap, och antalet deltagare i ett och samma sällskap får uppgå till högst fyra personer.

Om ett sällskap uppgår till fler än fyra deltagare ska arrangören dela uppsällskapet i mindre grupper om max fyra.

2) Publiktaket ska höjas i tre steg, beroende på smittläge. I vårt remissvar till Folkhälsomyndigheten kritiserade vi att förutsättningarna för vad som krävs för att gå in ett nytt steg var alltför subjektiva. För att arrangörer, regionala myndigheter och allmänhet bättre ska kunna förstå villkoren föreslog vi att incidens, beläggning på IVA och vaccinationsläge skulle kunna vara mätverktyg, en linje som Folkhälsomyndigheten nu också föreslår. Med hjälp av detta blir det enklare för arrangörer att planera för återöppning.

Här är maxantalet för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, där Nivå 3 gäller fr o m 1 juni:

Nivå 2 innebär ett tillstånd nationellt där sjukvården i de flesta regionerna har goda förutsättningar att klara av vård av covid-19-patienter. Det är en platåfas i smittspridningen på en relativt låg nivå eller ett minskande antal fall i flertalet regioner.

 • 14-dagars incidens (antal nya insjuknade) <200 fall/100.000 invånare
 • Utvecklingen i smittspridningen ska ha varit stabilt nedåtgående i minst två veckor
 • Totalt antal patienter i slutenvården på grund av covid-19 <300
 • Varav patienter behov av intensivvård <70
 • Vaccinationstäckningen, minst 1 dos, i befolkningen över 18 år > 50 %

Nivå 2 kommer att träda i kraft någonstans i juni eller juli, tror Folkhälsomyndigheten, det går dock inte att vara mer specifik än så i nuläget.

Nivå 1 innebär ett tillstånd där det är få patienter som är inlagda med covid-19. Få individer bekräftas smittade med covid-19, och/eller mindre utbrott förekommer.

 • 14-dagars incidens <50 fall/100.000 invånare
 • Utvecklingen i smittspridningen ska ha varit stabilt nedåtgående i minst två veckor
 • Totalt antal patienter i slutenvården på grund av covid-19 <100
 • Varav patienter i behov av intensivvård <25
 • Vaccinationstäckning, minst 1 dos, i befolkningen över 18 år > 70 %

Nivå 1 väntas infalla i början av september, beräknar Folkhälsomyndigheten.


2021-05-12

500 sittande personer kan tillåtas utomhus 1 juni – men osäkert om beslutet gäller kulturen

Regeringen har fattat beslut om att höja publiktaken den 1 juni. Tidigare tänkt datum var 17 maj. Det nuvarande publiktaket på åtta personer ligger kvar till dess.

Vid en presskonferens med representanter för regering och folkhälsomyndighet, berättade kultur och idrottsminister Amanda Lind att man från den 1 juni inför olika publiktak beroende på arrangemang för att vara mer flexibla:

 • Inomhus utan anvisade sittplatser: 8
 • Inomhus med anvisade sittplatser: 50
 • Utomhus utan anvisade sittplatser: 100
 • Utomhus med anvisade sittplatser: 500

Lokalens storlek kommer fortsatt att spela roll och avstånd måste kunna hållas mellan de anvisade platserna.

Det finns dock en risk att kulturevenemang för 500 åskådare inte kommer att tillåtas, eftersom Folkhälsomyndigheten i ett första förslag till villkor för att evenemangen ska få genomföras föreslår att det ska finnas alla sittplatser ska vara ”befintliga” och att bara en av tio sittplatser på evenemangsplatsen får utnyttjas. Står myndighet och regering fast vid den hållningen betyder det att konserter och teater för 500 personer bara kan arrangeras på arenor för minst 5 000 personer.

Om det blir så är oklart, eftersom myndigheten inte hade lämnat över sitt slutliga förslag till regeringen innan presskonferens. Vi får anledning att återkomma i frågan.

När det gäller restaurangers öppethållande lämnades ett tydligare besked. Fr o m 1 juni kommer de att få hålla öppet t o m kl 22.30, med serveringsstopp kl 22.

Se pressträffen i spelaren nedan.


2021-05-07

Svensk Live protesterar mot FHM:s ”restriktioner på restriktionerna”

Regeringen vill åter tillåta publik på upp till 500 personer vid ”kultur- och sportevenemang som hålls utomhus och har anvisade platser”. Detta skulle kunna ske fr o m 17 maj om smittsprdningen tillåter.

Folkhälsomyndigheten vill dock i sitt remissvar i praktiken hindra kulturevenemang från att återöppna, eftersom myndigheten kräver att det ska finnas permanenta stolar på evenemanget och att 90 procent av dessa inte får utnyttjas. Om Folkhälsomyndigheten får sin vilja igenom betyder det i praktiken att konserter och teaterevenemang för 500 personer endast kan genomföras i arenor med plats för över 5 000 personer.

Denna ”restriktion på restriktionerna” går emot regeringens förslag och kan knappast handla om risk för att överföra smitta. Från Svensk Lives sida påpekar vi att behovet av ett höjt publiktak från just datumet 17 maj är litet för våra medlemmar jämfört med möjligheten att planera och i relativ närtid kunna genomföra utomhusarrangemang för sittande publik med anvisade platser.

Läs hela vårt svar till Folkhälsomyndigheten [HÄR]


2021-04-22

Regeringen förlänger restriktioner för publika arrangemang

På en pressträff idag meddelande statsminister Stefan Löfven, tillsammans med socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson att gällande restriktioner förlängs till mitten av maj.

Tidigast 17 maj kan ett nytt besked komma om lättnader i begränsningarna för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.Se dagens pressträff i spelaren nedan.

Länkar

[Uppdaterat 2021-04-23]

TT / Omni 2021-04-22: Ny besvikelse för kulturbranschen
Sveriges Radio P1 2021-04-23: Ingen lättnad för restriktionerna – vad händer med livemusiken?
GAFFA 2021-04-23: Svensk Live vill se ljuset i slutet av tunneln – ”Vi måste ju kunna ha en idé om framtiden”

 


2021-04-01

Ett nytt evenemangsstöd på 3 miljarder kronor tillförs kulturen och idrotten.

Dessutom får kulturen ytterligare 1,3 miljarder kr i kris- och återhämtningsstöd.

Det meddelade kultur- och idrottsminister Amanda Lind (MP) på en presskonferens under torsdagen.

Evenemangsstödet på tre miljarder innebär att staten ska gå in som ekonomisk garant för festivaler, konserter, idrott och andra evenemang som planeras för perioden juli–december 2021. Stödet ska uppgå till högst 70 procent av det som inte täcks av intäkter. Stödet måste dock få grönt ljus av EU-kommissionen innan regeringen kan fatta beslut.

”Om vi kommer fram till att det tillfälliga statstödsregelverket ska användas är gränsen ett tak per stödmottagare på 1,8 miljoner euro för att stödet inte ska riskera att bryta mot EU-kommissionens ramverk”, skriver man i presentationen.

Den exakta utformningen av evenemangsstödet är inte klar och regeringen kommer att återkomma i den frågan senare i april.

Kris- och återhämtningsstödet på 1,3 miljarder omfattar 2021 innefattar 125 miljoner kronor till vissa statliga verksamheter och merparten av de återstående medlen fördelas av Statens kulturråd. Villkor och hur fördelningen ska se ut i detalj är inte klar.

Vi återkommer med ytterligare information så snart vi vet mer om hur de nya stödmedlen ska fördelas.

Länkar

Kulturdepartementet – Pressmeddelande 2021-04-01: Kris- och stimulansstöd till kulturområdet

Se digital pressträff med Amanda Lind i spelaren nedan.


2021-03-31

Inga lättnader av pandemirestriktionerna – Folkhälsomyndigheten tror på öppningar om en månad

Johan Carlson: ”Tror att vi kan göra öppningar om en månad”

Det blir inga lättade pandemirestriktioner. Under onsdagen meddelade regeringen att de rådande restriktionerna i stället förlängs till den 3 maj. Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson tror att lättnaderna verkligen kan bli av då.

Deltagartaken för kultur-, nöjes- och sportarrangemang höjs inte 11 april, som tidigare sagts. Datumet flyttas nu fram till som tidigast den 3 maj. Beskedet innebär också att förbudet för restauranger och kaféer att ha öppet efter klockan 20:30 förlängs och maxantalet på högst fyra personer per bord kvarstår.

Johan Carlson, Generaldirektör vid Folkhälsomyndigheten sa vid den presskonferens där de förlängda restriktionerna presenterades att ha tror att de senare datumet är realistiskt:

-Med den kunskap vi har och de modelleringar vi gjort baserat på smittspridningen så tror vi att den vänt nedåt så pass mycket så att vi törs göra de här öppningarna då. Dessutom kommer ju en större del av riskgrupperna vara vaccinerade om en månad. Så det är inte så att vi skjuter fram och får problemet igen, utan vi gör en bedömning. Men några löften finns naturligtvis inte om det, sa Carlson.


2021-03-26

Svensk Lives remissvar på Finansdepartementets promemorian om nedstängningsstöd

Svensk Live har idag skickat in svar på Finansdepartementets promemorian om nedstängningsstöd.

Svensk Live svarar bl a att:

 • Vi ser positivt på nedstängningsstöd i form av ett förstärkt omställningsstöd där fasta kostnader ersätts upp till 100 procent och framför allt där lönekostnader räknas som en fast kostnad. En nedstängd verksamhet saknar intäkter för att finansiera de delar av lönekostnaderna som inte täcks av statligt korttidsstöd.
 • Förslaget i promemorian att ett nedstängningsstöd i form av förstärkt omställningsstöd införs. Stödet måste dock inkludera alla av riksdag, regering och myndigheter beslutade verksamhetsbegränsningar med anledning av covid-19, oavsett om dessa skett med stöd av pandemilagen eller ordningslagen.
 • Referensperioden för stöd är motsvarande månad 2019, eftersom de verksamheter vi representerar varit nedstängda sedan mars 2020 och därför inte kan påvisa någon omsättningsminskning mellan 2020 och 2021.

Länkar

Svensk Live – Remisssvar Fi2021/01206


2021-03-22

Nytt omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag för juni – juli 2020

Omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag för juni-juli 2020

Detta omställningsstödet är till företag som drabbats extra hårt av restriktionerna i samband med Covid-19-pandemin under perioden juni – juli 2020. Stödet går att söka fram till och med 17 maj 2021.

Stödet liknar tidigare omställningsstöd, men beräknas på annat sätt och det krävs att företaget har blivit hårdare drabbat av Covid-19-pandemin än vid tidigare stöd. Ersättning utgår med upp till 100 procent av de fasta kostnaderna och maxbeloppet är 150 miljoner kronor för perioden.

För att stöd ska beviljas krävs bl a att:

 • Den sammanlagda nettoomsättningen för stödperioden minskat med mer än 50 procent jämfört med juni – juli 2019.
 • Nedgången i nettoomsättningen så gott som uteslutande är orsakad av effekterna av coronapandemin.
 • Minst 25 procent av referensperiodens nettoomsättning, är orsakad av att företaget inte har kunnat bedriva sin verksamhet i samma omfattning som tidigare till följd av t ex förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.

Läs mer om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag för juni-juli 2020 på Skatteverkets hemsida.


2021-02-23

Nu öppnar Kulturrådet ansökan om krisstöd för sista kvartalet 2020

På torsdag 25 februari öppnar Kulturrådet krisstöd för inställda och uppskjutna evenemang under perioden oktober – december 2020.

Detta stöd aviserades i början av året, men EU-kommissionen gav inte sitt godkännande då. Det har de gjort nu.

Det finns 150 miljoner att söka. Stöd ges med högst 75 procent av intäktsbortfallet upp till en miljon kronor och högst 50 procent över en miljon. Maxbeloppet som kan delas ut till en aktör är tio miljoner kronor.

Krisstödet söks via Kulturrådets onlinetjänst med start 25 februari och sista ansökningsdatum är 15 – 17 mars beroende på evenemangsområde.

Ansökningsperioder

25/2 – 15/3: utställningar, föreläsningar och liknande evenemang
25/2 – 16/3: scenkonstföreställningar
25/2 – 17/3: konserter

Webbinarium

Kulturrådet bjuder in till ett webbinarium om inställda och uppskjutna evenemang fredag 26 februari klockan 12.00 – 12.45. Delta i webbinariet [HÄR]

Läs mer på Kulturrådets [hemsida]


2021-02-17

Regeringen öppnar upp för flexibel publikgräns

Begränsningen på max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska bli mer flexibel i ett nytt förslag, som kultur- och idrottsminister Amanda Lind presenterade för vid en pressträff på onsdagsmorgonen

När smittspridningen tillåter vill regeringen se differentierade publik/detagartak utifrån utifrån risk för smittspridning. Man förbereder för att kunna stänga ner fler verksamheter i samhället men också för att bättre kunna anpassa bestämmelser efter risk för smittspridning.

Det innebär att evenemang delas in i fem olika riskkategorier:

– Inomhus
– Inomhus med sittplatser
– Utomhus
– Motionslopp och liknande idrottstävlingar

Publikgränserna anpassas och kan tillåta fler personer i publiken utomhus och där det finns sittplatser.

-Det här möjliggör för arrangörer att kunna arrangera sammankomster genom att göra justeringar, i stället för en fast gräns för alla finns möjligheten att ta emot mer publik om man anordnar sittplatser eller flyttar mötet utomhus, säger Amanda Lind.

Nöjesparker, djurparker och temaparker ska omfattas av ett mer enhetligt regelverk och verksamheter som till exempel djurparker, som inte haft några begränsningar, ska få samma begränsningar som nöjesparker.

Den nya förordningen föreslås gälla från 11 mars. Folkhälsomyndigheten måste först yttra sig om vilka deltagarbegränsningar som ska gälla för publik, och även när det kan bli aktuellt att ändra taken.

2021-02-17

Svensk Live svarar på remiss om flexibelt publiktak

Frågan om en flexibel publikgräns och hur den kan se ut skickas nu ut på snabbremiss från Regeringskansliet.

Svensk Live är remissinstans och svaret ska vara inne hos Socialdepartementet senast 26 februari. Se hela promemorian här!

2021-02-11

Garantistöd till sommararrangörer till diskussion i finansutskottet

Igår presenterade Moderaterna ett så kallat utskottsinitiativ i finansutskottet som går ut på att inrätta ett garantistöd som ska täcka kostnader för inställda återkommande kultur- och idrottsevenemang fr o m första juni 2021. Stödet föreslås vara på 3,5 miljarder kr.

Förslaget liknar det som bl a norska regeringen beslutat om och som vi berättade om i ett nyhetsbrev förra veckan.

Svensk Live ser positivt på att frågan om stöd till större publikevenemang som kan tvingas ställa ännu en sommar nu väcks. Sommarevenemangen drabbades extra hårt förra år när ersättningsnivåerna krymptes jämfört med föregående krisstödsomgång, och skulle inte heller sommaren 2021 kunna genomföras kommer många arrangörer slås ut.

Det är angeläget att arrangörernas överlevnad betonas; utan arrangörer inga jobb för artister, stora och små leverantörer och andra som ingår i det s k kretsloppet kring ett arrangemang.

Det är också viktigt att arrangörerna får veta ersättningsrättigheterna i förväg så att man tryggt kan planera sin verksamhet.

Svensk Live ser därför positivt på att frågan om garantistöd tas upp i finansutskottet och att alla partier får utveckla sina ståndpunkter.


2021-02-08

Idag öppnar ansökan om krisstöd till särskilda behov

Kulturrådet öppnar idag upp för ansökan om krisstöd till särskilda behov. Ni ansöker i Kulturrådets Onlinetjänst.

Beroende på verksamhetsområde stänger ansökan 2 – 4 mars:

Vem kan söka?

Alla juridiska personer som presenterar professionell kultur och är verksamma i Sverige kan söka krisstöd till särskilda behov. Det måste också finnas annan finansiering än det sökta krisstödet, t ex tidigare egna intäkter, annat kommunalt, regionalt eller statligt stöd, sponsring etc.

Finns det skatte- och/eller avgiftsskulder som överlämnats till Kronofogdemyndigheten eller om företaget är i konkurs går det inte att söka krisstöd.

Gäller ansökan en enskild konstnär söker den från Konstnärsnämnden.

Vad kan man söka för?

Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet kan sökas för:

 • Att din verksamheten ska kunna återhämta sig eller för att anpassa den till de nya förutsättningar som pandemin medför (verksamhetsbidrag)
 • Insatser som bidrar till att verksamheten återhämtar sig och kan anpassa sig till de nya förutsättningarna (projektbidrag)
 • Insatser som smittsäkrar kulturevenemang och som planeras att genomföras eller har genomförts under våren 2021 (projektbidrag)

Bilagor till ansökan

Det är viktigt att ni bifogar alla obligatoriska bilagor till ansökan. HÄR finns information om vilka bilagor ni ska skicka in.

Webbinarium

Imorgon 9 februari kl. 12.00 – 12.45 håller Kulturrådet ett webbinarie om krisstöd till särskilda behov där de går igenom stödet och svarar på frågor. Klicka HÄR för att delta.

Mer information om krisstödet hittar ni på www.kulturradet.se.


2021-02-05

Antalet tillåtna besökare ska anpassas efter evenemangens förutsättningar.

Bort med stelbenta besökstak på 8, 50 eller 500 personer. In med en ny lagstiftning, där antalet besökare ska kunna anpassas efter arenans eller områdets storlek – när smittläget förbättrats.

Den nya smittskyddslagen innebär inte bara hårdare regleringar, utan också mera träffsäkra verktyg för att bestämma avgränsningar och nivåer.

Vid en presskonferens under torsdagen berättade kultur- och idrottsminister Amanda Lind att regeringen nu arbetar med mer ändamålsenliga och varierade regler för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

-För att nu ge några exempel så ser vi nu över hur restriktioner och deltagarbegränsningar kan variera beroende på om arrangemanget sker inomhus eller utomhus och hur stor lokalen, anläggningen eller området är, sa Amanda Lind vid presskonferensen.

I februari ska förslagen remitteras för att sedan genomföras så snart smittläget tillåter.

För livemusikarrangörerna är detta goda nyheter, eftersom det innebär att de tidigare maxtaken som inte tog hänsyn till arrangemangens förutsättningar ersätts med ett mycket rimligare regelverk. Därmed underlättas planerna för återöppning

Svensk Live kommer givetvis att vara remissinstans och återkommer med information till medlemmarna.

Digitala vaccinationspass ska bli verklighet i sommar

Regeringen planerar för digitala vaccinationspass, som efter genomförd vaccination snabbt och enkelt ska kunna uppvisas vid utlandsresor och evenemang.

Målsättningen är att infrastrukturen för utfärdande av digitala vaccinationsintyg ska vara tillgänglig från och med den 1 juni 2021. Planerna på ett liknande pass presenterades i Danmark tidigare i veckan. Svenska regeringen vill att alla EU-länder ska enas om gemensamt pass.

Ett vaccinationspass skulle vara en pusselbit i arbetet med att kunna återöppna konserter och festivaler i sommar.

Norsk minister: ”Festivalerna kan planera för att öppna”

Den norska regeringen vill göra det möjligt för festivalerna att planera för att öppna i sommar. Därför satsar kulturdepartementet 350 miljoner kr direkt riktade till landets festivaler.

Kulturminister Abid Raja vill göra det möjligt att planera festivaler som är tänkt att hållas i juli och augusti. Festivalstödet på 350 miljoner ska ses som en signal till festivalerna att de ska våga planera:

-Vi gör det för att skapa förutsägbarhet redan nu, så att branschen kan börja planera olika scenarier och vara övertygade om att om saker går fel kommer vi att stå upp för dem, säger Abid Raja till NRK.

Han menar att det är viktigt att festivalbranschen får ett skyddsnät så de inte risikerar att hamna i en totalt oöverskådlig situation.

Några motsvarande planer har den svenska regeringen ännu inte presenterat.

2020-12-18

Staten skjuter till ytterligare en halv miljard i krisstöd till kultursektorn. 

Samtidigt redovisas nu hur den ”återstartsmiljard” som presenterades i höstas ska användas under 2021, vilket framkom vid en pressträff med kulturminister Amanda Lind under fredagen.

Det blir ännu en halv miljard i extrastöd till kultursektorn. Hittills har stödet omfattat perioden t o m september och det nya pengarna ska gälla perioden fram t o m februari 2021. Den exakta fördelningen är inte klar men en del av stödet kan komma att gå till inställda och uppskjutna evenemang.

Vid pressträffen redogjorde kulturministern också för hur den tidigare beslutade miljarden för 2021 ska fördelas. Statens kulturråd får 550 miljoner att fördela dels till arrangörer för att kompensera för intäktsbortfall och dels till särskilda insatser inom det fria kulturlivet. 150 miljoner avsätts för arrangörer.

I ett pressmeddelande skriver regeringen:
”Fördelningen görs utifrån erfarenheter av de tidigare stöd som delats ut till kulturen under vår, sommar och höst 2020. För regeringen är det prioriterat att det finns krisstöd för de aktörer som annars riskerar att falla mellan stolarna. Utifrån de stora behoven i kultursektorn bör utgångspunkten vara att pengarna fördelas tidigt under 2021. En del av medlen ska också kunna kompensera för förlorade intäkter under det sista kvartalet 2020”.

Från Svensk Lives sida tycker vi självfallet att det är bra med ytterligare stöd, men kräver att Kulturrådet ska vara öppet och transparent med sin handläggning. Vidare att Kulturrådet får tydliga anvisningar att anslagsmedlen är ett krisstöd och inte ett allmänt kulturpolitiskt stöd. När regeringen skriver att fördelningen ska göras ”utifrån tidigare erfarenheter” utgår vi från att man syftar på att ta till sig av de misstag i handläggningen som gjorts.

Vi återkommer så fort vi vet mer om mer om stöden och när det blir aktuellt att söka.

Se pressträffen på www.regeringen.se


2020-12-03

REGERINGEN KRITISERAS FÖR HALVERAT KRISSTÖD TILL KULTUREN: ”ANSVARSLÖST OCH RÄTTSOSÄKERT – GÖR OM OCH GÖR RÄTT”

-Regeringen mer än halverar det utlovade krisstödet till professionella kulturarrangörer. Det är ansvarslöst och rättsosäkert. Gör om och gör rätt, så att arrangörer som skulle gjort konserter och festivaler under sommaren får de medel som utlovats, det vill säga samma nivåer som gällde vid stödfördelningen i våras.

Styrelsen för Svensk Live, som organiserar kulturarrangörer i hela landet, riktar hård kritik mot regeringen.

När Statens Kulturråd i veckan redovisade fördelningen av andra omgången av regeringens krisstöd till kulturen uppgavs att man sänkt utlovade nivåer för stödet, eftersom sökandetrycket varit större än beräknat. Aktörer som förlorat intäkter på över en halv miljon kronor får 25 procents kompensation för intäktsbortfall istället för 50 procent som utlovats. Men under torsdagen, när stödet redovisades av Kulturrådet, framkom att många drabbade arrangörer inte ens får 25 procents ersättning.

-Vi varnade redan i våras för att behovet under sommaren skulle kunna bli upp till tre gånger så stort som i våras, men det valde regeringen att bortse från. När krisen är som störst väljer man istället att sänka stödet till arrangörerna. Felet är att man satte ett tak för hur stort behovet fick bli, säger Svensk Lives verksamhetsledare Joppe Pihlgren.
Det sänkta krisstödet innebär att svenska arrangörer drabbas olika. Evenemang som ställdes in under perioden mars-maj har fått stöd i utlovade nivåer, medan evenemang som skulle genomförts under juni-september bara ska få hälften av det stöd som kolleger och konkurrenter från våren fått. Regeringen kan därigenom till och med ge skilda överlevnadsmöjligheter till aktörer på samma ort.

Svensk Live menar att det inte är för sent för regeringen att göra om och göra rätt genom att skjuta till de medel som saknas. Det är enkelt, alla ansökningar finns på plats och stödfördelande Kulturrådet vet exakt hur olika sökande drabbats.

Svensk Lives styrelseordförande Andréa Wiktorsson pekar på att regeringen gjort så på andra områden under pandemin:
-Jämför med stödet till korttidspermitteringar. När de ansökningarna sköt i höjden långt över vad regeringen räknat med så anslogs mer pengar direkt. Tanken på att sänka det stödet föresvävade väl ingen.

Svensk Live kommer nu att vända sig till regeringen med sina krav. Även samarbetspartierna Liberalerna och Centerpartiet samt övriga partier kommer att informeras om situationen.

För ytterligare information, kontakta Svensk Lives verksamhetsledare Joppe Pihlgren (070-876 61 60), styrelseordförande Andréa Wiktorsson (070-344 80 12) eller vice styrelseordförande Per Alexanderson (070-299 53 73).

Länkar
Dagens Nyheter 2020-12-03: Svensk Live sågar regeringens nya krisstöd: ”Pengarna räcker inte”
SVT 2020-12-03: Kulturnyheterna
SVT 2020-12-03: Kulturveckan


2020-11-16

På en pressträff den 16 november aviserade regeringen ett förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare med start den 24 november och ska gälla i fyra veckor.

Förslaget skickades samma dag ut på remiss och remisstiden gick ut idag. Svensk Live har som remissinstans svarat att vi anser att skrivningen i det nya förslaget är relevant samt att det är viktigt att undantaget om 300 personer bibehålls för att underlätta en öppning i framtiden, så att det inte behöver bli en ny process om detta när det åter bedöms som läge att öppna upp för allmänna sammankomster och publika evenemang i framtiden.

Länkar


2020-11-16

Vid en pressträff idag meddelade regeringen att gränsen för antalet deltagare i offentliga sammankomster sänks från 50 till åtta personer.

Detta p g a den snabba ökningen av covid-19-pandemin och görs genom att göra en ny begränsning i ordningslagen. Ändringen gäller från 24 november och är en tillfällig skärpning i fyra veckor med möjlighet att förlänga över jul och nyår.

Regeringen tar även bort undantaget för sammankomster och tillställningar på restauranger och serveringsställen, det s k ”trubadurundantaget”.

Flera journalister frågade varför inte lagstiftning sätts in mot andra samhällsverksamheter, till exempel bussar där fler än åtta personer resor eller på gym, men regeringen menar att de nu föreslagna åtgärderna ska vara ”normerande” för andra sammanhang.

Vid pressträffen flaggades för att regeringen ska se över ytterligare stödinsatser för sektorer som drabbas extra hårt av begränsningarna, och där nämndes framförallt kultur, restaurang och idrott. Från Svensk Lives sida följer vi givetvis upp dessa löften.

Länkar
Regeringens pressmeddelande: Förslag om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare

Se hela pressträffen i spelaren nedan.


2020-11-09

Regeringen aviserar förlängd kortidspermittering och omställningsstöd

Finansminister Magdalena Andersson och finansmarknadsminister Per Bolund presenterade idag utökade krisstöd. Det gäller bl a förlängning av korttidspermittering och omställningsstöd.

Utöver förlängning av korttidspermittering och omställningsstöd aviserades också förlängning av anstånd med skatteinbetalningar och förlängning av nuvarande lättnader i a-kassan för företagare.

Förlängt permitteringsstöd t o m 30 juni 2021
Tidsgränsen på 9 månader föreslås tas bort fram till 30 juni 2021, vilket innebär att korttidspermitteringar som beviljats under 2020 kommer kunna förlängas som längst t o m juni månad 2021. Staten subventionerar upp till 75 % (december 2020 – februari 2021: 75 % och mars – juni: 50 %).

Omställningsstödet förlängs i tre månader
Omställningsstödet föreslås förlängas i tre månader och utökas då till perioden augusti – oktober 2020. Stödet riktar sig till företag som har tappat minst 50 procent av omsättningen jämfört med samma period 2019. Detta gäller även enskilda näringsidkare med omsättning på minst 200 000 kr.

Ansökan under början av 2021
Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna och kommer tidigt nästa år att överlämnas i en ändringsbudget för 2021. Finansminister Magdalena Andersson säger vid pressträffen att vid ett antagande kommer förändringarna kunna genomföras i månadsskiftet januari/februari 2021. Det blir alltså en delvis retroaktiv ansökningsperiod.


2020-11-02

Sista veckan att söka krisstöd från Kulturrådet

Nu är det sista veckan att ansökan att söka krisstöd från Kulturrådet. Ansökan gäller krisstöd till särskilda behov i kulturlivet och har som syfte att lindra kulturområdets akuta ekonomiska kris med anledning av coronaviruset.

Stödet söks för att täcka kostnader och investeringar under hela 2020, men inte för att täcka specifika intäktsbortfall som tidigare krisstöd. Sista dagen att ansöka är 3 – 5 november beroende på kulturområde.

Några tänkbara stödområden som Kulturrådet anger är:

 • Bidrag för att verksamheten ska återhämta sig eller för att anpassa den till de nya förutsättningar som pandemin medför.
 • Projektbidrag för strategiska insatser som bidrar till att verksamheten återhämtar sig och kan anpassa sig till de nya förutsättningarna, där projektet påbörjats eller planeras att påbörjas under 2020.
 • Insatser som smittsäkrar kulturevenemang och som planeras att genomföras eller har genomförts under hösten 2020.

Länkar
Information om Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet:


2020-10-29

Västra Götaland och Östergötland förlänger reducerad publikgräns för live-arrangemang

Smittspridningen i Västra Götaland och Östergötland ökar och Länsstyrelserna har förlängt den tidigare fastställda gränsen om max 50 personer vid allmänna sammankomster och publika evenemang. Detta gäller även live-arrangemang som hålls på serveringsställen.

Västra Götaland
I Västra Götaland förlängs maxtaket om 50 personer t o m 19 november.

Östergötland
I Östergötland förlängs maxtaket om 50 personer t o m 22 november.

Länkar
Länsstyrelsen Västra Götaland: Länsstyrelsen beslutar om en fortsatt begränsning på 50 personer i Västra Götaland
Länsstyrelsen Östergötland: Länsstyrelsen beslutar om ett fortsatt publiktak på 50 personer i Östergötland


2020-10-28

Fortsatt publiktak på 50 personer i Skåne

Länsstyrelsen i Skåne har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar fortsatt ska ha ett tak på 50 personer med anledning av ökad smittspridning i regionen i s m Covid-19-pandemin.

Beslutet gäller 1 – 30 november och kan förlängas eller förkortas utifrån händelseutvecklingen. Samtidigt skärps de allmänna råden för att stoppa den ökade smittspridningen.

50-taket gäller också livemusik på restauranger
Länsstyrelsens beslut står över regeringens tidigare undantag för livemusik på serveringsställen, restauranger och kaféer som började gälla den 8 oktober. Länsstyrelsen i Skåne gör alltså en återgång till det regler som gällde före ovan nämnda undantag, något Sydsvenskan rapporterat om.

Länkar
Länsstyrelsen i Skåne – Länsstyrelsen beslutar om ett fortsatt publiktak på 50 personer i Skåne
Sydsvenskan – Konserter inför sittande krogpublik på mer än 50 personer stoppas i Skåne


2020-10-22

Publiktaket höjs till 300 personer

Från 50 sittande personer till 300 på kultur- och idrottsevenemang med start 1 november. Det beskedet kom regeringen med på en presskonferens på eftermiddagen. Samtidigt begränsas antalet deltagare vid offentliga danstillställningar till 50 personer, något som är direkt riktat mot trängsel på nattklubbar.

Det framkom vid en presskonferens idag med statsminister Stefan Löfven, kulturminister Amanda Lind, inrikesminister Mikael Damberg och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Regeringen har också beslutat om ett nytt undantag från förbudsförordningen som möjliggör allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 sittande deltagare, inte 500 som tidigare diskuterats.

Förutsättningen för tillställningar med högst 300 sittande deltagare är att var och en av deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare och att det skapas förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet under arrangemanget. Två personer i samma sällskap får dock placeras närmare varandra än en meter.

Ändringarna gäller från och med den 1 november. Vid presskonferensen betonade man att gränsen kan komma att justeras både uppåt och nedåt, beroende på hur reglerna efterlevs och hur pandemin utvecklas.

För att komma tillrätta med den trängsel som visat sig råda på nattklubbar har regeringen i dag beslutat att offentliga danstillställningar för fler än 50 personer åter ska förbjudas.

Regeringen föreslår även att av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som löper ut vid årets slut, förlängs med ytterligare fem månader till och med den sista maj 2021.

Se dagens presskonferens nedan


2020-10-22

Mer krisstöd att söka från och med idag

Idag öppnar Kulturrådet en ny ansökningsomgång för Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet med syfte att lindra kulturområdets akuta ekonomiska kris med anledning av coronaviruset. 

Några tänkbara stödområden som Kulturrådet anger är:

 • Bidrag för att verksamheten ska återhämta sig eller för att anpassa den till de nya förutsättningar som pandemin medför.
 • Projektbidrag för strategiska insatser som bidrar till att verksamheten återhämtar sig och kan anpassa sig till de nya förutsättningarna, där projektet påbörjats eller planeras att påbörjas under 2020.
 • Insatser som smittsäkrar kulturevenemang och som planeras att genomföras eller har genomförts under hösten 2020.

Den 27 oktober kl. 12.30 – 13-30 kommer Kulturrådet ha ett webbinarium där de förklarar vad man kan söka för och hur blanketten fylls i.

Länkar
Information om Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet:


2020-10-15

Nu går det att söka krisstöd till inställda eller uppskjutna evenemang

Kulturrådet har idag öppnat ansökan för krisstöd till inställda eller uppskjutna evenemang gällande perioden juni-september. Det går att söka för inställda eller flyttade konserter, scenkonstföreställningar och utställningar, föreläsningar och liknande evenemang.

Krisstödet kan sökas för intäktsbortfall för inställda evenemang och för merkostnader för evenemang som har skjutits upp. Den 19 oktober kl. 12.30 – 13.30 genomför Kulturrådet ett webbinarium om krisstöd till kulturen.

Kriterier för krisstödet

 • Evenemanget har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av det nya coronavirus som orsakar covid-19.
 • Evenemanget har anordnats för allmänheten eller allmänheten skulle ha haft tillträde till det.
 • Evenemanget har offentliggjorts eller fastställts i en plan för verksamheten.
 • Evenemanget skulle ha hållits mellan den 1 juni 2020 och 30 september 2020 och inte kommer att hållas under den tidsperionden.

Ansökan görs via Onlinetjänsten på Kulturrådets hemsida.

Länkar

Information om krisstöd till inställda eller uppskjutna evenemang:

Information om Kulturrådets webbinarium om krisstöd till kulturen
Se om du kan söka via Kulturrådets webbtest – krisstöd inställda och framskjutna kulturevenemang
Kundo: Kulturrådets Q & A
Kopia på ansökningsblanketten


2020-10-08

Regeringen dröjer med lättnader för publika evenemang

Vid dagens regeringssammanträde sköts beslutet om att tillåta arrangemang för sittande publik på 500 personer fram i tiden, ”till smittläget tillåter”.

Det meddelade socialminister Lena Hallengren och kulturminister Amanda Lind idag, på en presskonferens med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.
Däremot kommer arrangemang på serveringsställen, restauranger och kaféer inte längre träffas av 50-personersgränsen. Den nya bestämmelsen gäller fr o m idag, 8 oktober.

Tidigare har regeringen föreslagit att undantag ska göras från begränsningarna för publika evenemang, som möjliggör arrangemang med sittande publik upp till 500 deltagare med minst en meters mellanrum. Förslaget skulle beslutas vid regeringssammanträdet den 8 oktober och börja gälla den 15 oktober, om inte smittläget försämrades.

Nu bedömer regeringen att detta skett – framförallt i vissa regioner, som Stockholm.

Därför skjuts beslutet fram i tiden, till smittläget tillåter. Johan Carlson underströk att det inte krävs så låga smittspridningsnivåer som i somras för att kunna tillåta lättnader. När ett positivt beslut fattas då, har man ambitionen att beslutet ska träda i kraft snabbt.

Ok till livemusik på restaurang
Däremot kommer arrangemang på serveringsställen, restauranger och kaféer inte längre träffas av 50-personersgränsen i ordningslagen. Den nya bestämmelsen träder i kraft idag. Livemusik kommer vara tillåtet i dessa miljöer, något som kulturministern motiverat med ”Vi kommer tillrätta med den ologiska situationen att om 200 personer sitter och äter och sedan börjar en musiker spela så behöver alla utom 50 gå”

Se dagens presskonferens i spelaren nedan


2020-10-08

Kulturrådet meddelar idag att ansökan om krisstöd öppnar 15 oktober.

Den första bidragsomgången går till kompensation för inställda och framflyttade evenemang under perioden juni – september med sista ansökningsdatum mellan 27 – 29 oktober, beroende på verksamhetsområde.

Vi skickar ut mer information om stödet inom kort samt kommer vara behjälpliga vid ansökan.

Läs mer på Kulturrådets hemsida


2020-10-02

Så fördelas 1,5 miljarder i krisstöd till kulturen

Vid en pressträff idag presenterade Amanda Lind hur de 1,5 miljarderna till kulturen ska fördelas. Kulturrådet kommer precis som tidigare att fördela pengar till arrangörer.

Denna gång fördelar Kulturrådet totalt 881 miljoner där 400 miljoner i ett krisstöd till arrangörer, 80 miljoner i stöd till smittsäkra arrangemang och resterande pengar till kulturlivet efter behov och ska även kunna stötta andra aktörer inom sektorn som t.ex. ljud- och ljustekniker etc.

Det som händer nu är att Kulturrådet ska ta fram hur ansökning av stödet ska gå till och vi kommer att gå ut med mer information så fort vi vet mer.

Se hela presskonferensen i spelaren nedan


2020-10-01

Svensk Live positiv till att ordningslagen görs om

Svensk Live uppmanar regeringen att ta till sig Centerpartiets förslag om att lyfta ut regleringen som begränsar antalet deltagare vid ett evenemang ur ordningslagen för att istället skapa en ny lag som utgår från möjligheterna att undvika trängsel. I en debattartikel i Dagens Nyheter framför partiet att avgörande för om verksamheter ska tillåtas borde vara hur smittsäker den kan göras, inte under vilken lag den sorteras in.

Från Svensk Lives sida menar vi att detta är en bra väg att gå för att hitta långsiktigt hållbara lösningar för att undvika smittspridning vid evenemang. Som det är nu kan likartade verksamheter hamna på olika sidor i lagboken och behandlas helt olika. Verksamheter som skulle kunna fungerat smittsäkert har fått stänga ner eftersom de sorterar under ordningslagen. Den inkonsekvensen skulle minska om man såg till möjligheten att göra säkra evenemang istället för att räkna huvuden enligt ordningslagen.

Svensk Live hoppas nu att regeringen och Centerpartiet ska kunna samverka kring de tankar som förts fram tankar i ett strategiskt steg mot ett öppnande med minimerat risktagande.

Under de närmaste dagarna kommer Svensk Live att utveckla våra synpunkter till representanter för regeringen och Centerpartiet.

Även Norge lättar på restriktionerna
Norge kommer att lätta på sina nationella coronarestriktioner från den 12 oktober, meddelade statsminister Erna Solberg på en presskonferens under onsdagen.

Det innebär att högsta tillåtna antal deltagare i offentliga sammankomster höjs från 200 till 600 och att det återigen blir tillåtet att servera alkohol efter midnatt.

I områden som har drabbats av lokala utbrott, exempelvis huvudstaden Oslo, gäller fortfarande lokala restriktioner.


2020-09-25

”Var god vänta”-besked från regeringen

Regeringen meddelade igår att man skjuter på beslutet om att höja gränsen för antal tillåtna personer vid offentliga evenemang. 50-gränsen blir alltså kvar tills vidare.

Tidigare har regeringen flaggat för att lättnader i bestämmelserna om antalet deltagare vid offentliga evenemang skulle kunna göras runt 1 oktober. Då skulle också en förändring i ordningslagen kunna göras, så att kaféer, barer och restauranger inte tvingas minska antalet gäster när liveuppträdanden sker.

Nu blir det inga förändringar. Orsaken är den ökande smittspridningen i Sverige och Europa. Statsminister Stefan Löfven sade vid en pressträff på torsdagen att beslut om lättnader ”bara kan göras om det säkert går att fastslå att det inte bidrar till ökad smittspridning”.

Vid pressträffen sade socialminister Lena Hallengren att ”beskedet är att idag har regeringen inte fattat beslutet. Det blir förmodligen tight, jag håller med om det. Men det betyder inte att frågan är utesluten framöver”.

Till skillnad från regeringen bedömer Folkhälsomyndigheten att det är möjligt att tillåta större publik under förutsättning att ett strikt regelverk följs.

Svensk Live anser att regeringen är alldeles för otydlig och utan strategi för hur publika evenemang ska kunna öppnas igen. Kan man hålla andra näringar öppna med hjälp av ansvarsfull strategi så måste man kunna tänka på liknande sätt när det gäller evenemang. Att göra en lockdown mot vår näring och inte ha någon plan för ett öppnande förrän risken för smittspridning är över är ansvarslöst. Skulle regeringen agerat så mot traditionell tillverkningsindustri?


2020-09-10

Nytt stödpaket till enskilda firmor

Regeringen, Liberalerna och Centerpartiet kommer inom kort att lägga fram ett förslag på att 5 miljarder kronor anslås i krisstöd till enskilda firmor. Stödet är efterlängtat av bl a många mindre firmor som levererar tjänster till oss arrangörer och som drabbats när våra verksamheter förbjudits men som inte kan komma i fråga för kulturstöd.

Stödet är omsättningsbaserat riktat till företagare som driver enskild firma. Det innebär att ljudtekniker, frilansare, fotografer och andra nu kommer att få ett stöd för förlorade intäkter.

Stödet beräknas kosta 5 miljarder kronor i år och nästa år, 3,5 miljarder för i år och 1,5 miljard nästa år. Planen är att stödet ska vara på plats från mitten av oktober.

Det nya stödet är utformat ungefär som det omställningsstöd som redan finns för företag. Stödet ska ge ersättning för förlorade intäkter under fem månader, mars till juli i år. Stödet är 75 procent av det man tappat i omsättning jämfört med samma period 2019, och den maximala ersättningen per företag är 120 000 kronor.

Stödet ska ges till enskilda näringsidkare vars årsomsättning överstiger 200 000 kronor, och där tappet i omsättning jämfört med 2019 är minst 30 procent för mars-april, 40 procent för maj respektive 50 procent för juni-juli.

Till skillnad mot omställningsstödet finns ingen begränsning av vinstutdelning.


2020-09-09

Dags att se framåt! – Det går ju att beskriva de senaste sex månaderna som väldigt, väldigt långa

Idag fick vi dock veta att de 1,5 miljarderna i krisstöd till kulturen som regeringen tillsammans med Centern och Liberalerna har förhandlat fram nu är med i budgeten för 2020.

Idag fick vi också veta att det under 2021 kommer att finnas ytterligare en miljard kronor för att stimulera igång kulturen. Dessa pengar har inte varit kända sedan tidigare, men det glädjer oss i Svensk Live extra mycket eftersom vi i våra samtal med kulturdepartementet efterlyst just en sådan satsning på återstart.

På presskonferensen med Amanda Lind och Per Bolund lanserades också ytterligare finansiering av kulturen såsom kulturskolor, museer och regionala stöd.

Totalt handlar det om en satsning på kulturen på 3,4 miljarder kronor. Läs mer i Kulturdepartementets pressmeddelande: Kulturens delar av budgeten

Kanske kan vi nu också se fram emot att det öppnas upp för lite större publik än 50 personer fr o m den 1 oktober. Ett första steg för att öppna upp på ett smittsäkert sätt.


2020-08-27

Svensk Lives svar på regeringens förslag om lättade restriktioner vid offentliga tillställningar

Idag har Svensk Lives styrelse skickat sitt remissvar på betänkandet ”Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar”.

I svaret stödjer vi generellt en lättnad av restriktionerna, men motsätter oss ett maxtak för antalet besökare. Vi menar att det är bättre att utgå från respektive arenas förutsättningar för att inte skapa trängsel.

Vi motsätter oss också tanken på två meters avstånd mellan varje person vid ett evenemang och föreslår istället att ett eventuellt avståndskrav ska gälla mellan sällskap.

Vi anser också att arrangemang för stående publik bör omfattas av lättnaderna, så länge social distansering är möjlig.

Vi bifaller helt förslaget om att förbudet inte ska gälla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på serveringsställen som omfattas av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Länkar
Svensk Live – Promemoria betänkande: Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar


2020-08-21

Svensk Live är försiktigt positiv till regeringens förslag till krisåtgärder för kulturen.

-Det är bra att det kommer ytterligare 1,5 miljarder kronor i ekonomiskt stöd till arrangörer som ju fått totalt verksamhetsförbud under pandemin. Det har varit vårt huvudkrav, säger Joppe Pihlgren, verksamhetsledare i Svensk Live som organiserar landets livemusikarrangörer.

-Men i praktiken är risken stor att stödet blir mindre än det som gavs i första stödomgången, eftersom antalet arrangörer som nu ska dela på pengarna är så många fler.

Svensk Live välkomnar också att regeringen vill snabbutreda lättnader för evenemang med sittande publik och att man ser över möjligheten att göra undantag i ordningslagen, som möjliggör för artister att uppträda på restauranger med fler än 50 besökare.

-Den tidigare regeln var oförklarlig och oförsvarlig, säger Joppe Pihlgren. Ingen begrep väl varför för en restaurang med kanske hundra gäster skulle vara tvungen att köra iväg alla utom 50 om någon skulle plinka på en gitarr, så länge som alla avstånds- och hygienregler följs. Här hade regeringen kunnat agera mycket tidigare.

Regeringen ger också Folkhälsomyndigheten i uppdrag att se över hur en succesiv återöppning av publika evenemang ska kunna ske.

-Det är bra och något vi i Svensk Live efterfrågat, kommenterar Joppe Pihlgren. Vi har givetvis full respekt för att Sverige är mitt i en pandemi, men det får inte hindra att man förbereder för en återgång till det normala.

Från Svensk Lives sida tycker man att dialogen med kulturdepartementet varit bra, men att den nu måste fortsätta:

-Arrangörerna har fortfarande ett verksamhetsförbud och det måste diskuteras. Och en fråga som berör flera departement är hur firmor och enskilda som har sin försörjning från oss arrangörer ska klara sig när vi inte får verka, säger Joppe Pihlgren.

Länkar
Pressmeddelande från Svensk Live om regeringens krisåtgärder -VI ÄR FÖRSIKTIGT POSITIVA [2020-08-21]

GAFFA: Regeringen förbereder undantag för evenemang: ”Det finns orimligheter i systemet” [2020-08-21]
GAFFA: Reaktionen efter regeringens nya besked: ”Den tidigare regeln var oförklarlig och oförsvarlig” [2020-08-21]
Sydsvenskan: Regeringen öppnar för sittande publik [2020-08-21]
Sydsvenskan: Kulturbranschen: Regeringen har lyssnat [2020-08-21]


2020-08-04

SVENSK LIVE TILL REGERINGEN: ”HÖG TID ATT REDA UTFRAMTIDEN FÖR LANDETS LIVEARRANGÖRER”

Idag har Svensk Live mött kulturminister Amanda Lind för att diskutera livearrangörernas situation under covid-19-pandemin.

Idag publicerar vi även ett öppet brev till regeringen. Våra krav är ett förlängt krisstöd för kulturen och att regeringen börjar tänka ut hur publika evenemang ska kunna börja öppnas på ett säkert och hållbart sätt – och att det görs tillsammans med oss.

Kulturministern lovar besked inom några veckor

-Om några veckor ska vi ge besked.
Det löftet gav kulturminister Amanda Lind idag när Svensk Live genom Joppe Pihlgren var inbjuden till ett möte med ministern och representanter för näringsdepartementet. Syftet med mötet var dels att ministern skulle få informera om hur regeringen ser på situationen och dels att diskutera de krav som Svensk Live ställt på förlängt krisstöd och en strategi för att kunna åter öppna evenemang på ett säkert och långsiktigt hållbart sätt. Vi har erbjudit oss att ingå i en expertpanel när helst regeringen önskar. Ministern sade sig ha stor förståelse för drabbade arrangörer och räknar med att kunna komma med besked om både krisstöd och begränsningar av antalet besökare inom några veckor.

Öppet brev till regeringen

I ett öppet brev till kulturminister Amanda Lind och inrikesminister Mikael Damberg fördjupar Svensk Live genom Joppe Pihlgren och Andréa Wiktorsson sina krav i tre punkter.

-Ett förlängt stödpaket måste presenteras snarast
-Förbered ekonomiskt stöd om verksamhetsförbudet förlängs
-Låt oss diskutera hur vi ska kunna börja öppna våra evenemang

Klicka på länken nedan för att läsa Svensk Lives öppna brev i sin helhet

Länkar
Svensk Live: Öppet brev till kulturminister Amanda Lind och inrikesminister Mikael Damberg [2020-08-04]

Telegram från TT / Omni: Svensk Live i ”konstruktivt” möte med Lind [2020-08-04]
Dagens Nyheter: Kulturbranschens krav till ministern: Vi måste kunna öppna [2020-08-04]


2020-06-30

BESKED OM FÖRLÄNGT ARRANGÖRSSTÖD TIDIGAST I MITTEN AV AUGUSTI

Våra olika källor på departement och våra kontakter i andra organisationer (främst Riksidrottsförbundet) har gett oss information om att besked om det förlängda arrangörsstöd som vi har krävt ska gälla under sommaren, inte kommer att komma förrän tidigast i mitten av augusti. Detta för att man vill utvärdera effekten av de olika stöden som regeringen och Riksdagen har beslutat om.

Svensk Live har haft stor inverkan på beslutet om det stöd som nu delats ut och att det har gått till arrangörer som är beroende av biljettförsäljning. En betydande del av stödet har kommit Svensk Lives medlemmar tillgodo. Att stödfördelningen ändå kan te sig aningen märklig när man tittar på vem som fått vad är något vi behöver utvärdera. Dock måste vi konstatera att om vi inte varit inne och påverkat så hade fördelningen av stöd gått i huvudsak till dem som redan erhåller stora bidrag från Kulturrådet. Nu har Kulturrådet för första gången fått en djupare inblick i var den stora delen av den fria livemusiken finns och vad som presteras.

Vi har vidare bearbetat ministrar och kulturutskott med flera och har goda förhoppningar om att det blir ett förlängt stöd i och med att kulturdepartementet ser ett förlängt stöd som en prioritera fråga. Men som det alltid är med denna typen av frågor; man vet inte förrän det finns svart på vitt.


2020-05-13

MER OM ÅTERKÖP AV BILJETTER

Konsumentverket säger att biljettköpare till evenemang som ställs in eller skjuts upp i spåren av coronapandemin ska ha rätt att få pengarna tillbaka, inte bara presentkort eller löfte om senare evenemang.

Samtidigt har Kammarkollegiet fått regeringens uppdrag att utreda om ett vouchersystem kan bidra till att lösa reseföretagens kris, och skulle man komma fram till det skulle ett sådant system rimligtvis även vara tillämparbart på evenemangsbiljetter.

Det betyder att det tar ytterligare en stund innan vi fullt ut vet vilka regler arrangörer ska förhålla sig till.

I måndags gjorde Konsumentverket ett uttalande, där de förordade att arrangörer alltid ska vara skyldiga att återköpa biljetter, men att man kunde erbjuda voucher, presentkort etc om kunden skulle föredra det. Konsumentverket anser dock att sådana ersättningar ska ha en giltighetstid på 10 år.

Värt att påpeka är att Konsumentverkets ståndpunkt inte är tvingande i nuläget. Maja Lindstrand, jurist på Konsumentverket, säger till Dagens Nyheter:

– Så här tolkar Konsumentverket lagstiftningen, så det är en ståndpunkt och inte en tvingande föreskrift. Kunder får absolut använda myndighetens ståndpunkt med företagen, men vi prövar inte enskilda tvister, då får man vända sig till Allmänna reklamationsnämnden.

När det gäller den långa giltighetstiden Konsumentverket vill se för bland annat presentkort är snarare ett år den gängse gränsen, exempelvis inom handeln. Se bara till att tydligt ange tidsgräns på handlingen.


2020-05-12

ÅTERKÖP AV BILJETTER

Konsumentverket: Kunden har rätt att få pengarna tillbaka

Den som köpt biljetter till evenemang som ställts in på grund av pandemin har rätt att få pengarna tillbaka. Det konstaterar Konsumentverket nu i ett yttrande. Med inställt evenemang likställer man även flyttade:

”Många företag och organisationer försöker förmå konsumenterna att acceptera ett presentkort, en voucher eller ett löfte om att evenemanget istället hålls vid ett senare tillfälle – men Konsumentverkets ståndpunkt är tydlig: konsumenten har rätt att få pengarna tillbaka”.

Myndighetens vägledande beslut innebär att arrangörer inte kan kompensera köpta biljetter med enbart presentkort eller liknande. Däremot finns det inga hinder för att erbjuda kunden ett tillgodohavande. Det är dock upp till konsumenten att välja om erbjudandet accepteras.

När det gäller evenemang hänvisar myndigheten till en bilaga till avtalsvillkorslagen.

Läs mer om Konsumentverkets yttrande [HÄR]

Svensk Live kommenterar:

Svensk Live har kontaktat regeringen för att få till en tillfällig lagändring avseende återköp av biljetter vid framflyttade evenemang med syfte att köpt biljett ska gälla till det senare datumet. Konsumentverkets beslut är nu vägledande om inte regeringen ändrar detta i enlighet med vad vi vill.

Det som återstår så länge som nuvarande lag gäller är att vädja till biljettköparen om att behålla biljetten och kanske uppmuntra dem att göra så genom att t ex ge dem något extra. Det också viktigt att bestämma en rimlig tidsgräns om hur länge biljetterna kan återlösas. Om konsumenten inte har löst in sin biljett innan det datum som man satt gäller biljetten till det nya datumet, vilket ju bidrar till att man vet sin likviditet och försäljning till den framflyttade konserten.


2020-05-08

SVENSK LIVE VILL SE ETT UTÖKAT KRISSTÖD TILL SOMMARENS LIVE-EVENEMANG!

Svensk Live har idag uppmanat Kulturdepartementet att planerade evenemang som skulle genomförts efter 31 maj 2020 och som ställts in eller flyttats p g a Covid-19-epidemin samt förbudet mot publika evenemang, ska ges möjlighet till stöd på motsvarande sätt som evenemang med tidigare genomförandedatum.

Sedan utbrottet av Covid-19-epidemin har Svensk Live arbetat för att regeringen ska stötta live-evenemang och i mars kom besked att kulturevenemang t.o.m. 31 maj kan ta del av ett stödpaket på 500 miljoner. Vi värdesätter Regeringens krisstöd, men vad händer när sommarens evenemang ställs in eller flyttas?

Sommaren är vanligtvis högsäsong för livemusikevenemang och en stor del av branschens omsättning kommer från denna period. Covid-19-epidemin och förbudet mot publika evenemang har förändrat detta i grunden. Under perioden 1 juni – 31 augusti 2020 beräknas arrangörer och turnéproducenter anslutna till Svensk Live flytta eller ställa in drygt 3 000 evenemang.

Svensk Live menar att arrangörer av dessa också måste ges möjlighet till stöd på motsvarande sätt som evenemang med tidigare genomförandedatum.

Läs mer: Svensk Live: Förlängning av stöd till arrangörer

Dagens Nyheter: Coronakrisen 28 maj: Det behöver du veta [2020-05-28]
SVT: Svensk Live: Krispaketet måste utökas till att gälla sommaren [2020-05-08]


2020-04-28

NU KAN DU SÖKA KRISSTÖD FRÅN KULTURRÅDET!

Kulturrådet har tilldelats 370 miljoner kronor från regeringen för att stödja kulturverksamheter som ställt in eller flyttat fram evenemang i samband med COVID-19-epidemin.

Stödet gäller evenemang som planerats att hållas t.o.m. 31 maj. Det är en väldigt kort ansökningsperiod och ni som avser att söka pengar bör börja med att sätta er in i det arbetet omgående. Kulturrådet kommer att ha support som hjälper till att svara på frågor. De kommer också att genomföra tre Webinarier med start 30 april. Läs mer nedan.

OBS! SISTA DAGEN ATT SÖKA ÄR 13 MAJ OCH ANSÖKAN GÖRS I KULTURRÅDETS ONLINETJÄNST.

Till Kulturrådets information om Stödpaket kultur: konserter [klicka på bilden]

Till Kulturrådets Onlinetjänst [klicka på bilden]


2020-04-24

SÅ SKA FLYTTADE OCH INSTÄLLDA EVENEMANG FÅ EKONOMISKT STÖD

Idag offentliggjorde regeringen och samarbetspartierna hur stödet till arrangörer som tvingas ställa in eller flytta kulturevenemang på grund av covid-19 ska se ut. Sammanlagt har Statens kulturråd fått i uppdrag att fördela 370 miljoner kronor.

Totalt kommer 500 miljoner kronor att fördelas på kulturen, varav Statens kulturråd får ansvara för merparten. Det betyder att regeringen om samarbetspartierna förstått hur hårt arrangörer drabbats när deras verksamhet blev förbjuden i lag. Förordningen som reglerar stödet finns att läsa här: https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2020-04/SFS2020-246.pdf

Här finns också en länk till pressträffen där stödet presenterades: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/presstraff-om-krispaket-pa-500-miljoner-kronor-till-kulturen/

I stora delar är vi på Svensk Live nöjda med principerna för fördelningen och hur reglerna ser ut, vi tycker att regeringen varit lyhörda för många av våra krav och visat förståelse för våra arrangörers situation. Men en del oklarheter måste redas ut och det hoppas vi kunna göra vid ett möte på måndag med ledningen för Statens kulturråd.

Det har varit ett mödosamt men roligt arbete under de senaste veckorna, där många av våra medlemmar varit engagerade. Nu hoppas vi att stödet ska vara till hjälp för hårt drabbade konsertarrangörer, festivaler och klubbar runt om i landet.

Uppdatering 2020-04-24 16:04

Statens kulturråd öppnar upp för ansökningar 28 april

Statens kulturråd har meddelat att ansökningsomgången öppnar tisdag den 28 april och att beslut beräknas kunna tas i mitten av juni. [Läs mer]


2020-04-15

Dokument gällande Svensk Lives huvudkrav till Regeringen

Nedan finns de dokument den av Svensk Lives styrelse utsedda ”coronagruppen” har tagit fram med krav på regeringen för att arrangörer ska överleva krisen.

Arbetet med att ta fram ersättningskraven har gjorts av: Andrea Wiktorsson (Ordförande Svensk Live, Storsjöyran), Patrick Fredriksson (Luger, Way Out West m fl), Martin Roos (Destination Eskilstuna) och Lars Sillrén (Storsjöyran).

Arbetet med att ta fram en biljettpolicy har gjorts av: Anders Larsson (United Stage), Micke Lindevall (Debaser), Thomas Sebelius (Blixten & Co), Anna Sjölund (Live Nation), Bozo Rasic (FKP Scorpio).

Arbetet i grupperna har utgått från många samtal och diskussioner med olika typer av medlemmar runt om i landet med benäget bistånd av personalen på Svensk Live.

 
(Klicka på respektive bild för att komma till dokumenten)


2020-04-14

Stödpaket till kultur – Svensk Lives huvudkrav klara

Den av Svensk Lives styrelse utsedda ”coronagruppen” har kommit fram till tydliga krav på Regeringen för att arrangörer ska överleva krisen.

Vi har fokuserat på tre områden:

1) Ersättning till arrangörer för intäktsbortfall.
2) En tidsgräns när större evenemang tidigast kan äga rum, för att ha något att förhålla oss till.
3) Biljetter som köpts under krisen ska gälla till framflyttade arrangemang medan inställda arrangemang ska ge kunden möjlighet till återköp av biljetter.

Allt detta finns tydligt preciserat i två dokument som vi nu presenterar för olika departement och Kulturrådets generaldirektör för fortsatta samtal. Dokumenten kommer vi skicka ut till alla medlemmar imorgon. Läget just nu att vi väntar på Regeringens regleringsbrev om hur fördelningen av krisstödet på 500 miljoner vardera till kultur och idrott ska gå till.

Arbetet med att ta fram ersättningskraven har gjorts av: Andrea Wiktorsson (Ordförande Svensk Live, Storsjöyran), Patrick Fredriksson (Luger, Way Out West m fl), Martin Roos (Destination Eskilstuna) och Lars Sillrén (Storsjöyran).

Arbetet med att ta fram en biljettpolicy har gjorts av: Anders Larsson (United Stage), Micke Lindevall (Debaser), Thomas Sebelius (Blixten & Co), Anna Sjölund (Live Nation), Bozo Rasic (FKP Scorpio)

Arbetet i grupperna har utgått från många samtal och diskussioner med olika typer av medlemmar runt om i landet. Mitt i alla jävligheter så måste man konstatera att samarbetet har fungerat fantastiskt bra.


2020-04-09

Regeringarna i våra skandinaviska grannländer Norge och Danmark har i veckan bestämt när större kultur- och idrottsevenemang som förbjudits på grund av Covid 19 tidigast kan tillåtas igen.

Norge fattar beslut i två omgångar
I Norges fall har en första gräns satts vid tidigast 15 juni, som innebär att evenemang dessförinnan är förbjudna. Ett beslut för tiden efter 15 juni kommer om några veckor. Till VG säger kulturminister Abid Raja att det ”ser vanskelig ut for festivalsommeren, men at en avgjørelse vil bli tatt senest i starten av mai”.

Danmark stänger ner t o m 31 augusti
Dagarna innan Norge fattade sitt beslut bestämde danska regeringen att inga större evenemang ska tillåtas förrän tidigast 31augusti, vilket alltså innebär att alla sommarens konserter, festivaler och idrottsevenemang inför publik i Danmark ställs in.

Inga besked från Sverige
Den svenska regering har än så länge inte tagit några beslut motsvarande de i Danmark och Norge. Det finns alltså ingen ”tidigast-datum för svenska arrangörer att förhålla sig till. I samband med det första beslutet om att förbjuda sammankomster med 500 deltagare och fler sas att beslutet skulle gälla ”tills vidare”. Svensk Live försöker påverka regeringen att fatta ett beslut om när evenemang tidigast ska kunna genomföras som en vägledning för arrangörer, artister, publik och hela samhället som är beroende av evenemang – underleverantörer, handel, hotell, restauranger etc.

Vi på Svensk Live fortsätter vårt arbete med att pusha på för att regeringen ska komma med besked om hur stödpaketet till kultur på 500 miljoner ska fördelas.

Dialogen fortsätter alltså och vi arbetar mot att besked ska komma så fort som möjligt.


2020-03-26

Svensk Live har tagit fram principer for regeringens stödpaket till arrangörer

Svensk Live har nu tagit fram de principer som vi anser ska ligga till grund för stöd till arrangörer som drabbas av det statliga beslutet att göra publikbegränsningar av evenemang med över 500 personer.

Det handlar om ersättning för kostnader för planerade evenemang och arrangemang som skjuts på framtiden samt ersättning för intäktsbortfall vid inställda evenemang.

Svensk Live vill även att arrangörer med kapacitet under 500 personer ska kompenseras, eftersom deras evenemang i hög grad drabbats av publikbortfall under Coronaepidemin.

Principerna för stöd presenteras i ett brev till Kulturdepartement, där Svensk Live också understryker att stödmedlen måste betalas ut löpande och skyndsamt, eftersom många arrangörer annars drabbas av likviditetsproblem.

Vidare betonar vi vikten av att fördelningen av stödmedel görs efter fastställda kriterier som accepteras av branschen. Merparten av de arrangörer som kan komma ifråga för stöd har normalt inget eller mycket litet offentligt stöd och det är därför nödvändigt att den som ska fördela medlen, troligtvis Kulturrådet, fattar beslut på goda företagsekonomiska grunder utifrån gedigen branschkunskap.

Läs hela brevet till Kulturdepartementet [HÄR]


2020-03-26

Unga arrangörsnätverket: Förslag på riktade stödåtgärder till ideella- och gräsrotsarrangörer med anledning av Coronaepidemin

Unga arrangörsnätverket har med anledning av förbudet om sammankomster på över 500 personer under rådande Corona-pandemi tittat på ideella- och grösrotsarrangörernas situation och tagit fram förslag på hur stödinsatser till dessa bör se ut för att vi ska ha ett fortsatt rikt kulturliv runt om i landet.

Ideella- och grösrotsarrangörer drabbas inte direkt av förbudet mot allmänna sammankomster med över 500 besökare, då de ofta hur en lägre publikkapacitet. Men det innebär inte att de inte drabbas hårt av pandemin, ekonomiskt och verksamhetsmässigt och även psykosocialt. I likhet med arrangörer med en kapacitet över 500 besökare har de tvingats ställa in konserter eller begränsa sin publikkapacitet, föreställningar och festivaler då de bedömer de måste och bör ta samhällsansvar och motverka spridningen av viruset. De mindre arrangörerna drabbas även av att artister ställer in turnéer, reseförbud i Europa och världen etc.

Vi föreslår att staten stödjer ideella- och gräsrotsarrangörer med att:

 • Arrangörer som beviljats stöd på statlig nivå ej krävs tillbaka på utbetalt stöd utan kan redovisa dokumenterade genomförandekostnader även om arrangemang tvingats ställas in.
 • Staten uppmanar och (i den mån det är möjligt) förelägger regioner och kommuner att göra på liknande sätt med alla typer av ekonomiskt stöd till arrangörer.
 • Arrangemang som bokas om till senare datum ersätts för dokumenterade extraordinära omkostnader som tillkommer pga. ändring av genomförande datum.
 • Staten avsätter medel direkt riktade till återväxt och stöd till ideella- och gräsrotsarrangörerna kommande år för att säkra att dessa och nya arrangörer vågar och kan bygga respektive återuppbygga sin verksamhet efter pandemin.

Läs hela förslaget [HÄR]


2020-03-20

Regeringen skjuter till 500 miljoner kronor i akutstöd till kulturen

Vid en presskonferens idag meddelade kultur- och idrottsminister Anna Lind (MP) och Christer Nylander (L) att 500 miljoner kronor kommer att tillföras kultursektorn i stöd på grund av Coronakrisen.

Regeringens beslut att begränsa offentliga evenemang har försatt stora delar av kulturlivet i en ekonomisk kris, och stödåtgärder har efterfrågats. Nu har Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Socialdemokraterna enats om ett akut stöd på 500 miljoner till kulturen och lika mycket till idrotten för att lindra effekterna av coronavirusets spridning.

Stödet ska gå till exempelvis arrangörer av evenemang som skulle haft fler än 500 besökare, såväl föreningar och aktiebolag.

På en direkt fråga vid presskonferensen bekräftade kulturministern att även arrangemang för färre än 500 besökare kan komma ifråga för stöd.

I denna akuta lösning räknas även frilansare in. De som inte omfattas av stödet är statliga myndigheter.

Vem som fördelar pengarna är i nuläget inte klart, men enligt kulturministern kan det bli aktuellt att Kulturrådet och Konstnärsnämnden tar tag i uppgiften.

Från Svensk Lives sida ser vi mycket positivt på stödåtgärderna, som visar att regeringen och samarbetspartierna lyssnat på våra argument och förstår de stora negativa konsekvenser inställda konserter, föreställningar och festivaler får. Beslutet har tagits snabbt, vilket vi sätter stort värde på och vi har förståelse för att alla detaljer inte är på plats. För Svensk Live vidtar nu ett arbete med att följa och hur medlen fördelas.

Länkar
Dagens Nyheter: Krispaket på en halv miljard kronor till kultursektorn [2020-03-20]


2020-03-19

Förslag till riktade stödåtgärder till livemusikarrangörer

Svensk Live har igår kväll skickat in en begäran till Kulturdepartementet om stöd för arrangemang över 500 personer eftersom regeringen har fattat beslut om att dessa inte får genomföras:

 • Vi föreslår att arrangörer av inställda konserter, föreställningar och festivaler ska få kostnadstäckning för sina dokumenterade genomförandekostnader så länge förbudstiden varar. Exempel på genomförandekostnader är kontraktsbundna åtaganden, upplupna personalkostnader och marknadsföring
 • Konserter, föreställningar och festivaler som bokas om till senare datum ska endast omfattas av ersättning i de fall extraordinära kostnader uppstår. Exempel på extraordinära kostnader är byte av arrangemangsplats och icke avbokningsbara kostnader i samband med ursprungligt evenemangsdatum.
 • Ersättningsmöjligheterna ska omfatta konserter, föreställningar och festivaler som var planerade när beslutet om att förbjuda allmänna sammankomster för sammankomster med över 500 personer fattades.

Svensk Live har också varit väldigt tydliga med att understryka att det kommer att behövas stöd för arrangörer av och leverantörer till evenemang med mindre än 500 deltagare, som är en viktig del av livemusikens infrastruktur och som till betydande del finns på mindre och medelstora orter och som nu har stora svårigheter. Ett sådant förslag kommer att presenteras för regeringen under nästa vecka.

Vi har vidare påtalat att underleverantörer till oss har problem och att också dessa behöver stöttning.

Svensk Live rekommenderar att biljetter ska gälla även om evenemang skjuts upp

I vanliga fall ska konsumenter kunna återlösa biljetter om t ex datum för arrangemanget ändras. I den krisartade situation som råder rekommenderar vi dock arrangörer att biljetter inte återlöses utan istället gäller för senarelagda datum.

Detta är en rekommendation som ni kan hänvisa till och som är accepterad i branschen. Om biljettköparna trots det inte går med på att biljetten gäller vid ett senare tillfälle är det förstås fritt för arrangören att inte följa denna rekommendation.


2020-03-16

Nytt generellt åtgärdspaket från regeringen ger stöd till livemusikbranchen

Regeringen och samarbetspartierna presenterade idag ett nytt åtgärdspaket med anledning av de effekter som coranaviruset skapar på samhället. Syftet är att ge stöd till företag och trygga anställningar under de kommande kritiska månaderna. Musikindustrin (MI) sammanfattar innehållet i paketet på ett bra sätt: http://www.musikindustrin.se/2020/03/16/atgardspaket-fran-regeringen/.

Nu krävs riktade insatser på grund av evenemangsförbudet

De insatser som presenterades idag innebär nödvändiga, generella insatser. Till det måste komma insatser för de branscher som drabbades direkt av beslutet att förbjuda evenemang för fler än 500 personer. Svensk Live för diskussioner med representanter med regeringen och räknar med att de fördjupas nu efter att de senaste generella stödinsatserna är på plats.

Länder runt om i Europa där motsvarande begränsningar införts, ser nu över hur branschstöd kan utformas. Danmark är ett närliggande exempel, där man skapat ett system som gör det möjligt för företag och organisationer att söka kompensation från staten för förlorade intäkter såväl som extra kostnader som genererats av uppskjutna evenemang. I Danmark ses detta system som ett sätt att skydda en redan pressad livemusikbransch i en akut kris.

En modell likt den danska borde ligga nära till hands för den svenska regeringen att införa.

Vad innebär ”Force Majeure”?

Senaste dagarna har begreppet ”Force Majeure” hörts flitigt. Kan man neka återköp av biljetter med hänvisning till detta? Träder en ”Force Majure”-regel in gentemot leverantörer när ett evenemang inte kan genomföras på grund av utomstående orsaker som en pandemi? Tyvärr finns det inget enkelt svar. Svensk Lives advokat reder ut begreppen:

”I svensk rätt finns inte någon generell regel om fullgörelsehinder som force majeure också benämns. Utgångpunkten är att det är parternas avtal som avgör vad som ska gälla. Och force majeurebestämmelser ska enligt domstolspraxis tolkas snävt.

Vad gäller då om parternas avtal inte innehåller någon skrivning om fullgörelsehinder? Ja, det finns en regel i köplagen som endast gäller sådana köp som regleras i den lagen som ju inte omfattar konsumenter. Istället blir det sannolikt avtalslagens regler om jämkning av avtal som efter avtalsslutet blivit oskäliga (AvtL §36) som kommer att tillämpas. Vid en sådan jämkning ska parternas intressen vägas mot varandra i ljuset av den försvårande omständigheten. Men som sagt det finns inte någon regel som direkt kan tillämpas på den situation som nu uppkommit som en följd av förbudet att anordna allmän sammankomst eller offentlig tillställning för 500 eller fler personer.

Jag är rädd för att vi kommer att få se en rad domstolsprövningar i efterdyningarna av den här krisen och först då kommer vi att veta vad som nu gällde”.


2020-03-12

Rekommendationer från Svensk Live angående coronaviruset och publika evenemang

Med hänvisning till beslutet från regeringen att tills vidare stoppa publika evenemang med fler än 500 personer påverkas nu många av Svensk Lives medlemmar.

I ett första skede rekommenderar Svensk Live arrangörerna att utan dröjsmål boka om/ställa in de evenemang som överstiger 500 deltagare och som går av stapeln före 1 april 2020 och att löpande fatta beslut om att boka om/ställa in evenemang därefter.

Begränsningen gäller såväl inomhus som utomhus och besöksgränsen inkluderar alla som medverkar på evenemanget, även artister och personal.

Observera att flera länder nu sänker publikgränsen ytterligare och att det kan komma att hända även i Sverige.

När det gäller de konserter och festivaler som ligger några månader fram i tiden rekommenderar vi alla att avvakta med att ta några beslut.

För närvarande har Svensk Live ingen generell rekommendation gällande återlösen av biljetter.

Regeringen kommer löpande pröva behovet av förordningen och den upphävs när förbudet inte längre behövs. Kulturminister Amanda Lind stänger inte dörren för ekonomiska ersättningar till de arrangörer som eventuellt drabbas av virusrestriktioner säger hon till TT. Svensk Live har pågående överläggningar med Kulturdepartementet i frågan.


2020-03-11

Coronaviruset och publika evenemang

Uppdatering (21:00)

Regeringen har i kväll meddelat att de följer Folkhälsomyndighetens hemställan om att begränsa antalet besökare på allmänna sammankomster till maximalt 500 personer. När de säger 500 personer så inkluderar de alla som medverkar på sammankomsten, alltså inte bara publik utan t ex också artister och annan personal. Regeringen har alltså fattat ett beslut som är ett förbud och som träder i kraft i morgon torsdag den 12 mars. Beslutet har ingen bortre tidsgräns utan gäller tillsvidare och ska kontinuerligt omprövas. Frågan om kompensation för de ekonomiska avbräck som detta innebär för arrangörer har kommit upp och det sägs finns beredskap för detta.

Svensk Live kommer att ha fortsatta kontakter med myndigheter och departement i frågan. I morgon har vi ett styrelsemöte där frågan kommer att behandlas. Vi återkommer med mer information så snart vi har något mer att berätta!

Originaltext (14:40)

Svensk Live har idag, tillsammans med andra organisationer som representerar publika evenemang, haft ett möte med Kulturminister Amanda Lind. Ministern ville höra våra synpunkter om en eventuell restriktion av besökarantal. Ministern uppger att man är beredd att fatta beslut direkt om Folkhälsomyndigheten kommer med en sådan begäran.

Som ni säkert vet har många länder begränsat antalet deltagare på evenemang till 500 eller 1000 personer. Svensk Live och de flesta andra aktörerna på mötet var väldigt tydliga med att om regeringen gör något så måste det ske i form av ett beslut och inte en rekommendation. En rekommendation skulle lägga hela bördan på arrangören i många svåra frågor och arrangören skulle vara ensam ansvarig för konsekvenserna.

Vi och andra organisationer var väldigt tydliga med att folkhälsan är prioriterad, att vi behöver ett beslut och inte en rekommendation, att det finns ett tydligt datum för längden av en begränsning i besökarantalet, att arrangörer kommer att behöva få kompensation för att kunna driva sin verksamhet vidare och att kultur är en viktig del av samhället som behöver värnas.

Vårt intryck efter mötet är att våra synpunkter togs på allvar och att vi kommer att ha en fortsatt dialog med departementet.

Senare under dagen uppgav Folkhälsomyndigheten vid en presskonferens att man diskuterar frågan om restriktioner av besökarantal vid publika evenemang med regeringen och att ett beslut kan fattas under dagen, men att olika juridiska frågetecken måste redas ut först.

Länkar
Dagens Nyheter: Så påverkas kulturen av regeringens nya beslut [2020-03-11]
Sveriges Radio: Begränsningar för allmänna sammankomster [2020-03-12]