Evenemangsstöd för perioden juli – december: Regeringen inväntar EU kommissionen beslut

Det evenemangsstöd som regeringen aviserade 1 april har skickats vidare till EU-kommissionen för godkännande.

Evenemangsstödet på tre miljarder innebär att staten ska gå in som ekonomisk garant för festivaler, konserter, idrott och andra evenemang som planeras för perioden juli – december 2021 men som inte kan genomföras eller måste begränsas i stor utsträckning till följd av rådande Covid-19-restriktioner. Stödet ska uppgå till högst 70 procent av det som inte täcks av intäkter eller andra stöd.

Från 10 augusti ska det gå att registrera evenemang för att sedan söka stöd via Skatteverket. Stödet måste dock få grönt ljus av EU-kommissionen innan regeringen kan fatta beslut.

Evenemangsstödet i korthet

  • Stöd uppgår till max 70 procent av de kostnader som inte täcks av intäkter eller andra stöd.
  • Fasta kostnader som kan ersättas i omställningsstödet ersätts inte av Evenemangsstödet.
  • Skatteverket är handläggande myndighet för stödet och kommer att få fatta beslut om bestämmelser kring den praktiska handläggningen av stödet.

Läs mer

Svensk Live 2021-04-01: 3 miljarder i nytt evenemangsstöd
Kulturdepartementet, Näringsdepartementet 2021-06-24: Evenemangsstödet anmält till EU-kommissionen
Näringsdepartementet 2021-04-01: Evenemangsstöd