Regeringen sänker gränsen för allmänna sammankomster och flaggar för mer krisstöd

Vid en pressträff idag meddelade regeringen att gränsen för antalet deltagare i offentliga sammankomster sänks från 50 till åtta personer.

Detta p g a den snabba ökningen av covid-19-pandemin och görs genom att göra en ny begränsning i ordningslagen. Ändringen gäller från 24 november och är en tillfällig skärpning i fyra veckor med möjlighet att förlänga över jul och nyår.

Regeringen tar även bort undantaget för sammankomster och tillställningar på restauranger och serveringsställen, det s k ”trubadurundantaget”.

Flera journalister frågade varför inte lagstiftning sätts in mot andra samhällsverksamheter, till exempel bussar där fler än åtta personer resor eller på gym, men regeringen menar att de nu föreslagna åtgärderna ska vara ”normerande” för andra sammanhang.

Vid pressträffen flaggades för att regeringen ska se över ytterligare stödinsatser för sektorer som drabbas extra hårt av begränsningarna, och där nämndes framförallt kultur, restaurang och idrott. Från Svensk Lives sida följer vi givetvis upp dessa löften.

Se hela pressträffen i spelaren nedan.

Länkar
Regeringens pressmeddelande: Förslag om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare