Omkostnader plats

Lokal eller mark för genomförande av arrangemang kostar generellt sett hyra. Var noggrann med att skriva kontrakt och få alla muntliga avtal på skrift. Se över vem som ansvarar för vad, att alla tillstånd som krävs är på plats och att lokalen har de faciliteter som arrangemanget kräver, eller att dessa kan lösas. Beroende på lokal eller markens belägenhet kan även en rad tillstånd behöva sökas direkt av arrangören.