Tillstånd

Beroende på vad, var och hur du arrangerar kan det behöva sökas tillstånd för arrangemanget. Detta gäller bl.a. för att använda offentlig plats och ordna offentlig tillställning eller en allmän sammankomst där försäljning, placering av scen, störande buller, etc. kommer att ske. Du behöver även söka tillstånd för att få servera mat och alkohol, anordna lotteri, sälja varor på offentlig plats, byggnation, kameraövervakning, etc.

Det kostar en avgift för att söka tillstånd och hur hög den är beror på typen av tillstånd. Ansökan görs hos lokala, regionala eller rikstäckande tillstånds- och tillsynsmyndigheter t.ex. kommunen, länsstyrelsen och Polisen, Livsmedelsverket och Datainspektionen. De två sista verkar på rikstäckande nivå.

Offentlig tillställning där du/ni måste söka tillstånd är t.ex. karneval, marknad, valborgsmässofirande, danstillställning, m.m.

Allmän sammankomst där du/ni måste söka tillstånd är t.ex. konsert, demonstration, manifestation, m.m.