Kapacitet

Vid val av lokal behöver artistens (artisternas) dragningskraft på orten vara med i beräkningen. Tänk på att en för stor lokal kan kännas tom. Om det finns möjlighet så ha gärna alternativ för att skala upp eller skala ner i tillfälle av att publiktrycket inte blir det förväntade.