Omgivning

Oavsett var ett arrangemang sker så finns det en omgivning att ta hänsyn till. Är det i skogen så behöver djurliv, nedtrampat och förstörd skogsbotten, brandrisk, ekologisk hållbarhet etc. tas in i planeringen. Är arrangemanget i din lägenhet eller på offentlig plats är det grannar som behöver figurera i planeringen samt en annan typ av frågor gällande miljö och ekologisk hållbarhet som behöver ingå i planeringen, t.ex. avfallshantering.