Logistik

I samband med arrangemanget kommer olika typer av transport att behövas. Detta kan vara transport av artister, teknik, leveranser, parkering av turnébuss, etc. Publiken behöver även kunna ta sig till och från arrangemanget. Kring publikens transport så kan logistiken handla om att se till att arrangemanget slutar innan sista bussarna går hem, att ha en dialog med stadens trafikkontor gällande stora folkmassor, parkeringsmöjligheter, osv. Tänk in din målgrupps transportvanor i planeringen av arrangemanget samt involvera och kommunicera med berörda parter såsom trafikkontor i god tid.