Plats

Att välja plats för en konsert eller festival kan vara enkelt, dock är det en del saker som bör övervägas. Utgångspunkt för valet av plats till ett arrangemang bör vara tvådelat; dels tas utifrån publikens perspektiv och dels tas utifrån ditt/ert perspektiv som arrangör. Några aspekter att vidare ha i åtanke är kapacitet, teknik på plats, logistik, omkostnader och omgivning.