Försäkring

Oavsett vilken organisation du valt är det viktigt att se över vilken typ av försäkringar som behövs för verksamheten, inklusive dig själv och eventuella anställda. Det som kan behövas är företagsförsäkring, försäkring för anställda eller volontärer, och egen (personlig) försäkring.

Verksamt kan du läsa mer om försäkringar och vad du behöver tänka på i förhållande till just din organisation. Kontakta gärna även olika försäkringsbolag och förklara vad du gör och be dem komma med ett förslag på försäkring(ar) samt priserbjudande.

Företagsförsäkring

Det finns flera versioner av företagsförsäkringspaket vilka består av olika typer av försäkringar. Vad du behöver beror på vad som ingår i den verksamhet företaget eller föreningen bedriver. Det som försäkringen bör innefatta är egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring.

Det ställs minimikrav på försäkringstagaren (du/företaget) som denne måste uppfylla för att försäkringen ska gälla, t.ex. gällande godkända lås, brandsläckare, utrymningsvägar, etc. Se till att dessa är uppfyllda. Krav och skyldigheter framgår av dina försäkringsdokument. Var noga med att läsa försäkringsvillkoren innan du tecknar ett avtal med ett försäkringsbolag.

Försäkring för anställda

När du har anställda, och är ansluten till kollektivavtal måste de avtalsförsäkringar som ingår i kollektivavtalet tecknas. Det går även att frivilligt teckna avtalsförsäkringar utan att ha ett kollektivavtal. I de tillfällen det inte 10 finns ett kollektivavtal, eller hängavtal, så finns dock ingen skyldighet att teckna avtalsförsäkringar.

Kollektivavtal är en överenskommelse om arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra på en arbetsplats. Avtalet sluts mellan en arbetsgivare eller en arbetsgivarorganisation och ett fackförbund, och avgör lägsta gräns för vilka villkor som får gälla på arbetsplatsen.

Läs mer om vad ett kollektivavtal innefattar på Fackförbund.

Egen försäkring

Tänk efter om du behöver en egen försäkring när du startar ett företag. Det är även bra att se igenom de egna försäkringarna i en ideell förening, eller att teckna en försäkring som täcker medlemmarna då de arbetar för föreningen. De typer av försäkring som kan vara aktuella för dig som startar företag är arbetslöshetsförsäkring, pensionsförsäkring, olycksfallsförsäkring och sjukavbrottsförsäkring.