Styrelse

Styrelsen är föreningens verkställande ledning. Styrelsen utses vid årsmötet (kan även kallas föreningsstämma eller bolagsstämma beroende på organisationsform). Styrelseledamöterna har sitt förtroendeuppdrag, sin styrelsepost, under en tidsbegränsad period.

Styrelsen ansvarar för att:

  • organisationen fungerar på ett bra sätt.
  • förutsättningarna för verksamheten finns.
  • förvaltningen av de ekonomiska resurserna sker på ett bra och regelrätt sätt.
  • den löpande verksamheten fungerar.

Då en styrelse tillsätts, oavsett organisationsform, tänk på att det är bra för organisationen/företaget att ha en styrelse som består av erfarna personer, vilka besitter olika kunskaper och som har (affärs)kontakter vilka är relevanta för verksamheten.

Verksamt kan du läsa mer om olika organisationsformer samt hur styrelsen verkar och sammansätts för respektive. På Förening.se kan du läsa mer om styrelse i en förening.

Medlem

Medlemmarna är föreningens främsta tillgång. De utgör föreningens kärna och är de som beslutar samt organiserar föreningens verksamhet. Föreningens verksamhet utgår från medlemmarnas intressen och engagemang.

Årsmöte/stämma

I en förening är årsmötet organisationens högsta beslutande organ. På årsmötet har medlemmarna möjlighet att föra fram sina åsikter kring hur styrelsen skött sitt uppdrag. Vid årsmötet väljs personer till styrelsen och övriga förtroendeposter. Detaljer om årsmötet är i en förening reglerat i stadgarna.

Läs mer om föreningens årsmöte på Förening.se.

Vid en årsstämma i ett aktiebolag sammanträder aktieägarna vid en s.k. bolagsstämma. Årsstämma i ett aktiebolag ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut.

Tips! Kontakta en organisation/förening och se om du kan komma som gäst till deras årsmöte. Ett perfekt sätt att lära sig hur andra gör. Läs mer om årsstämma/bolagsstämma på Verksamt.