Organisation

Att organisera sig är nyckeln till att bygga en stabil grund för att arrangera livemusik. Hur du väljer att organisera verksamheten beror på dina förutsättningar och mål.

Med en organisation så blir verksamheten ert gemensamma ansvar och ni delar på ansvaret både juridiskt och ekonomisk. Det går även utmärkt att arrangera som enskild person, men om du vill ha möjlighet att bl.a. söka bidrag från stat, region eller kommun, hyra lokal, betala fakturor, starta bankkonto, eller plusgiro, under annat än ditt privata namn så behöver du ha ett organisationsnummer.

Det finns en rad organisationsformer att välja mellan och de fem vanligaste är ideell förening, ekonomisk förening, enskild näringsverksamhet, aktiebolag och handelsbolag.