Juridisk person

En juridisk person är ett s.k. rättssubjekt i form av en förening, ett bolag, en stiftelse, en kommun, staten el. dyl. Som juridisk person kan föreningen, bolaget, etc. ingå avtal, låna pengar, äga förmögenhet, m.m. Rättssubjekt är den som har rättsförmåga, vilket innebär förmåga att vara bärare av rättsligen skyddade och erkända intressen. Ett rättssubjekt kan vara både en fysisk och en juridisk person.