Strategi för sociala medier

Att ha en strategi för närvaron i sociala medier gör arbete mer tidseffektivt och säkrar att du kommunicerar på bästa möjliga sätt, i rätt kanaler och till rätt grupp av människor. Grundläggande tips är att:

  1. 1) Prioritera och våga välja ut en eller ett par kanaler som du identifierat är särskilt viktiga för din(a) målgrupp(er).
  2. 2) Definiera ett tydligt syfte för varje kanal och tydliggör vilken målgrupp du vill nå med vilket budskap.
  3. 3) Anpassa budskapen efter målgrupp så att målgruppen upplever att innehållet är riktat till dem och är intressant och engagerande. Ta utgångspunkt i vad du kan göra för din(a) målgrupp(er) och inte tvärtom.
  4. 4) Renodla innehållet så att din inriktning på materialet är tydlig, och var konsekvent. Finn ett tilltal som passar den valda målgruppen, kanalen och som känns personlig och som dig
  5. 5) I sociala medier är dialogen en central faktor. Eftersträva att vara tillgänglig, snabbt svara på frågor och kommentarer samt skapa engagemang med dina följare (målgruppen).
  6. 6) Avsätt tid och nödvändig ekonomi för att nå de mål du satt för närvaron i sociala medier.
  7. 7) Utvärdera löpande och utvärdera strategin årligen. Med sociala medier är det viktigt att vara flexibel då utbud, funktioner samt användarnas beteenden snabbt kan förändras.