GDPR

GDPR (The General Data Protection Regulation), på svenska dataskyddsförordningen, är en förordning som gäller i hela Europa. Syftet är att stärka och göra skyddet för levande, fysiska personer inom EU mer lika vid hantering av personuppgifter. Mycket av det som finns i dataskyddsförordningen liknar de regler som ingick i personuppgiftslagen, PUL. Det som förordningen reglerar är hantering av personuppgifter och det innebär att hur du och din organisation hanterar och lagrar t.ex. bilder, medlemsregister och övrigt som är kopplat till fysiska personer ska följa uppsatta regler.

Du kan läsa mer om GDPR på Datainspektionens sida.

På SurveyMonkey finns ett test för att se om du uppfyller kraven som ställs i förordningen.