Marknadsföring

Marknadsföring handlar om att synliggöra verksamheten för intresserade och potentiellt intresserade. Marknadsföring är allt det som görs för att väcka, skapa och behålla målgruppens intresse och engagemang.

Steg ett i marknadsföring är att bestämma vad syftet är. Vad är det som ska marknadsföras? Är det en festival, nya medlemsförmåner eller en konsert? Syftet ger säkert ett hum om målgruppen men för att träffa rätt och inte slösa onödig tid och resurser behöver en tydligare bild av målgruppen skapas genom att bl.a. ta reda på, vilka kanaler och språk de använder och deras intressen.

Läs gärna tips om marknadsföring i olika medier och var framför allt uppdaterad kring vad som rör sig och förändras i målgruppen. I t.ex. Westanders PR-handbok finns en rad konkreta tips.