Mediapolicy

När flera arbetar med kommunikation är det till stor hjälp att formulera en mediapolicy. I policyn bör det framgå vilka kanaler det kommuniceras i, vem som ansvarar för vilka, vad som kommuniceras var, hur det kommuniceras i olika kanaler, hur kritik och kris hanteras samt hur policys innehåll utvärderas.

Om du söker på internet efter policy för sociala medier kan du se hur andra företag, föreningar, kommuner etc. har formulerat sina policys. På Westander finns även tips kring social media strategi som kan användas för inspiration.