Utvärdering av arrangemang

Att knyta ihop påsen efter arrangemanget utgör grunden för nästa arrangemang. Dels handlar det om att avsluta alla kontakter på ett snyggt sätt samt att få betalt alla räkningar, och dels handlar det om att utvärdera arrangemanget. En utvärdering kan göras lång och omfattande men det viktigaste är att få grepp om, analysera och dra lärdom av hur arrangemanget i sin helhet gick, hur respektive område fungerade och hur respektive medlem i teamets arbete fungerade. Tänk utifrån vad som gick bra, vad gick mindre bra och vad kan göras bättre eller annorlunda nästa gång.

Utgå ifrån att hitta konstruktiva lösningar till det som inte var tillfredsställande. Fastna inte i att det gick dåligt utan omvandla misstag till lärdomar. Hos SurveyMonkey finns tips kring enkäter och utvärderingar.