Ansvarsposter

Vilka ansvarsposter som behövs för ett specifikt arrangemang är förbundet med typen av arrangemang. Generell utgångspunkt är en ansvarig per område utifrån er eventorganisation. Det gör att ansvarsfördelningen blir tydlig och alla vet vem som ska kontaktas gällande respektive område. På större arrangemang kan flera ansvariga per område vara nödvändigt och detta kräver att ansvarsområdet delas upp i tydliga delområden.

Några av de poster som är relevanta för arrangemang av livemusik är säkerhetsansvarig, artistansvarig, publikansvarig och teknikansvarig.