Publikservice

Publikservice handlar om allt från att i marknadsföringen inte lova mer än arrangemanget verkligen är till att ta hand om din publik under arrangemanget t.ex. genom trevligt bemötande i entrén, tillgängliga toaletter, osv. Detta gör du genom att sätt dig in i vad publiken behöver för att må så bra som möjligt, från det att de upptäcker arrangemanget tills de vaknar upp dagen efter arrangemanget. Du lajvar helt enkelt festivalen ur besökarens vinkel och följer dennes väg. Detta kan göras både genom att prata igenom och skriva ner eller att fysiskt gå igenom arrangemanget som om du vore besökaren. Det som publiken förväntar hänger samman med målgruppen och det är därför extra viktigt att ha gjort en grundlig målgruppsanalys.

Genom målgruppsanalysen ges många av svaren på vad som gör publiken nöjd och vad de förväntar sig. På Westander finns tips om målgruppsanalys och på Verksamt kan du fördjupa dig kring målgrupper. Stiftelsen Svensk Industridesign illustrerar och skriver informativt om målgruppsanalys på webbsidan Designprojektguiden.