Produktion

För att ta ett arrangemang eller en festival i hamn och etablera det/den på eventkartan behövs en tydlig profil, marknadsföring, etc. Men det som verkligen gör att ett event kommer att kommas ihåg är hur väl det praktiskt genomförs.

För att eventet ska bli bra, upplevas som välorganiserat och som ett event besökarna gärna går på igen krävs det en god planering i förvägen bl.a. gällande eventorganisation, arbetsrutiner, ansvarsfördelning, publikservice och säkerhet.