Rutiner

Att ha i förvägen etablerade rutiner om hur organisationen ska agera i olika sammanhang och situationer, förväntade så väl som oväntade, är viktigt för att arrangemanget ska flyta och alla involverade ska ha stöd i sitt arbete och agerande. Att göra en riskanalys är ett proaktivt sätt att förbereda sig och skapa nödvändiga rutiner.

Rutiner som alltid bör finnas är rutiner i tillfälle av kris t.ex. en akut sjuk person i publiken, brand, olycka i publik eller personal, aggressiv person, o.d. Det behövs även rutiner kring hantering av publik vid entré, gästlista, soundcheck, catering, arvodering, stängning, städning, osv. Många kommuner har rutiner som kan vara till inspiration i utformandet.