Mångfald

Det finns ingen enhetlig definition på mångfald, men mångfald handlar om likheter och olikheter. Ett tips är att i mångfaldsarbetet, och så även i arbetet med jämställdhet, tänka i termerna kvalitet och kvantitet.

Ställ dig frågorna:

  1. 1) Finns det i din verksamhet en blandning när det gäller kön, ålder, etnisk och kulturell bakgrund, funktionsnedsättningar, könsöverskridande identitet och uttryck, erfarenheter, utbildningsbakgrund, etc.?
  2. 2) Tar verksamheten kunskaper och erfarenheter som alla, oavsett kön, ålder, utbildning, etc. har tillvara och får alla bidra och påverka verksamheten?

Arbete med mångfald kan i likhet med övrigt jämlikhetsarbete fokusera såväl internt som externt, på själva organisationen, artistprogram, och publik. På Mångfald.org finns lästips men även exempel på hur du kan arbeta med mångfald internt och externt. Ett bra exempel på hur mångfaldsarbetet kan konkretiseras är Scouternas mångfaldsarbete.