Jämlikhet

Jämlikhet, kan även benämnas som social jämlikhet, innebär att alla människor har samma status och respekt. Helt enkelt att alla människor är lika mycket värda. Då vi talar om jämlikhet talar vi oftast om det i relation till ett specifikt samhälle t.ex. Sverige, eller inom en viss isolerad grupp, t.ex. grundskolelärare.

Den minsta omfattningen av jämlikhet är att alla människor har lika rättigheter enligt lagen, t.ex. gällande säkerhet, rätt att rösta, mötesfrihet, yttrandefrihet och ta dela av samhällets service. Alla ska vara lika inför lagen och ha samma rättigheter oavsett etnicitet, tro, utseende, sexuell läggning, klasstillhörighet och status, åsikt, funktionsnedsättning, kön, etc.

I jämlikhetsbegreppet ingår även ekonomisk jämlikhet som innebär att alla ska ha lika tillgång till t.ex. utbildning, hälso- och sjukvård samt socialförsäkringar.

Jämlikhet innebär lika möjligheter men även lika skyldigheter och omfattar samhället i sin helhet.