FN:s Agenda 2030

2015 antog världens ledare 17 globala mål som ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder. Detta kallas i dagligt tal FN:s Agenda 2030. Bland målen har bland annat Mål 3, 5 och 10 fokus på jämlikhet, jämställdhet och lika rätt till välmående.

Mål 3 God hälsa och välbefinnande – Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Läs Mål 3 i sin helhet här.

Mål 5 Jämställdhet – Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. Läs Mål 5 i sin helhet här.

Mål 10 Minskad ojämlikhet – minska ojämlikheten inom och mellan länder. Läs Mål 10 i sin helhet här.

För FN:s Agenda 2030 i sin helhet besök FN-förbundets hemsida.