Bokningssamarbete

Att samarbeta lokalt och nationellt är ofta en god idé. På lokalt plan kan det innebära att informera varandra om vilka arrangemang som planeras för att inte konkurrera ut varandra, starta budkrig gällande gager och mista publik. Att inleda bokningssamarbete och turnésamarbete över hela Sverige, och även Norden eller Europa kan bidra till minskade kostnader gällande transport och marknadsföring men även gager.

Som medlem i Svensk Live ingår du i ett nätverk med arrangörer över hela Sverige, från ideella föreningar till nöjesparker och bokningsbolag. Sveriges studieförbund har en direkt kontakt till band och artister genom sin verksamhet. Bara Studiefrämjandet har över 4000 band och artister och där kan du hitta lokala och nationella akter till ditt arrangemang.