Bokningsbyrå och arrangör

Bokningsbyrå och arrangör – en dynamisk relation. När en artist ska bokas så hanteras detta ofta av artistens bokningsagent. Agenten kan vara knuten till en stort management- eller konsertproduktionsbolag, en mindre bokningsbyrå eller en enskild uppdragstagare.

Bokningsagentens uppgift är att jobba för att artisten bokas till livespelningar under bästa möjliga förutsättningar, samt att tillvarata och kommunicera 32 artistens intressen och behov. Bokningsagenten hanterar alla administrativa detaljer från artistens sida som är kopplat till dennes konsert eller turné.

Relationen mellan den som är ansvarig för att boka artist(er) på arrangörens sida, bokaren, och den som är ansvarig för artisten är en ömsesidig beroenderelation. Arrangemanget behöver boka ”rätt” artist och artisten behöver spelningar för att utvecklas konstnärligt, nå sin publik och tjäna pengar.

En del artister lägger turnéer lång tid i förvägen och det kan göra det svårt att boka kort inpå och i vissa tillfällen även månader i förvägen. Detta behöver du ha med i beräkningarna och kontakta bokningsagenten så tidigt som möjligt, vara flexibel med datum eller ha flera alternativ i åtanke.