Bokarens roll och ansvar

På arrangörens sida är det bokaren som har ansvar för bokningen. Bokaren ansvarar för att alla avtal med artisten genomförs och kommuniceras till övriga i organisation. Artisten och bokningsagenten förväntar sig att det som avtalats överhålls, att de uppgifter som lämnas från bokarens sida är korrekta.

En bokare behöver ha mandat att boka, kommunicera snabbt, och ha kunskap om detaljer kring arrangemang, plats, teknikförhållanden, etc. Hen behöver även ha en nära dialog med övriga i organisationen såsom ekonomiansvarig, tekniskt ansvarig och den som har ansvar för marknadsföring.