Att boka

Bokningsprocessen består av flera faser och utgångspunkt tas alltid i den konstnärliga profil arrangemanget har genom sitt varumärke. Därutöver styr de ekonomiska förutsättningarna och artistens förutsättningar.

Bokningsprocessen inleds ofta med idéutveckling och research i digitala medier samt genom bokarens nätverk gällande potentiella artister, deras ”marknadsvärde” i relation till platsens kapacitet och biljettpris. Härefter tas kontakt med artistens bokningsagent och är artisten tillgänglig för bokning vid det aktuella datumet kan en förhandling inledas. I denna del av processen är det viktigt att inte stressa och reagera spontant utan att alltid behålla budgeten i åtanke, och komma ihåg att räkna med alla omkostnader för att därefter pruta och förhandla till båda parter är nöjda.