Bokning och artister

De artister du bokar signalerar vad arrangemanget, dvs. ditt varumärke, står för och är kopplat till vilken målgrupp det riktas till. Det är en rad faktorer som spelar in då du väljer och bokar artist(er) till ett arrangemang. Några av de faktorer som bör vägas in är:

  • Passar artisten in i varumärket/arrangemanget.
  • Kostnad för att boka artisten, inkl. gage, resa, logi, etc.
  • Hur mycket publik förväntas artisten dra, och hur väl balanserar förväntade biljettintäkter med kostnaden för artisten.
  • Är artisten på turné och/eller möjlig att boka vid den aktuella tidpunkten.
  • Finns det konkurrerande arrangemang med liknande artister under en nära tidsperiod som kan göra att ditt arrangemang inte drar tillräckligt med publik.
  • Har artisten spelat på samma ort, eller i närheten, den senaste tiden vilket kan påverka publikens intresse.

Sveriges Radio har under rubriken Så Funkar Musikbranschen presenterat en rad avsnitt som förklarar musikbranschens ekosystem, och likaså i Musikbranschpodden med Andreas Andersson, grundare och VD på DMG Education.